MSB:s bloggportal

Detta är startpunkten för blogg.msb.se, som är bloggportal för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I portalen finns just nu följande bloggar:

MSB:s insatsblogg

MSB:s internationella insatsarbete består av humanitära och resiliensbyggande insatser samt civil krishantering. Det handlar om att snabbt rycka ut och rädda människoliv efter en katastrof men även mer långsiktigt arbete med kapacitetsutveckling och fredsfrämjande insatser. Normalt driver vi 50-60 insatser utomlands samtidigt. Innehållet i MSB:s insatsblogg kommer från myndighetens personal runt om i världen.

https://blogg.msb.se/insats/

Tjugofyra7:s blogg

Här diskuteras inom området samhällsskydd och beredskap. De åsikter som framförs är skribenternas egna. Det gäller även bloggar av anställda inom MSB. Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSB:s ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor.

https://blogg.msb.se/tjugofyra7/

Tidigare fanns också Krisinfobloggen här. Den är numera stängd.