MSB:s bloggportal

Detta är startpunkten för blogg.msb.se, som är bloggportal för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I portalen finns just nu följande bloggar:

http://blogg.krisinformation.se

Syftet med bloggen är först och främst att nå just dig som läser, som tillhör allmänheten i Sverige och därmed vår målgrupp. Vi vill göra det ännu lättare att föra dialog och ha en öppen kontakt med dig. Vi vill också ge en djupare bild av hur krishanteringssystemet fungerar och vad allmänheten själv kan göra för sin säkerhet.

Här kan du ställa frågor och ge dina kommentarer. Vi kommer att vara aktiva på dagtid i första hand. När det inträffar någon större kris eller händelse blir vi troligen tvungna att prioritera andra kanaler före bloggen. På vår webbplats publiceras nyheter från myndigheterna oavsett tidpunkt.

https://blogg.msb.se/insats/

MSB:s resurser för internationella hjälpinsatser är efterfrågade bland EU, FN och andra. Det handlar inte bara om att snabbt rycka ut och rädda människoliv efter en katastrof. Det mer långsiktiga arbetet med katastrofriskreducering får allt större betydelse. Normalt driver vi 50-60 insatser utomlands samtidigt. Innehållet i MSB:s insatsblogg kommer från myndighetens personal runt om i världen..