Bättre förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen

151022 / Foto: Johan Eklund/MSB / MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stödjer Migrationsverket och etablerar ett tillfälligt tältboende på MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

I väntan på bygglov har vi satt upp några tält för övning och i förevisningssyfte för att visa hur ett framtida tältboende kan komma att se ut och fungera. Foto: Johan Eklund, MSB

MSB i Revinge stödjer idag Malmö stad med boende för ensamkommande flyktingbarn och planerar inför att sätta upp ett tillfälligt tältboende. Tältboendet är en av åtgärderna inom det uppdrag regeringen gett MSB för att stötta Migrationsverket när det gäller boende för flyktingar.

Sedan jag som verksamhetschef började arbeta med att stötta Malmö stad samt Migrationsverket har jag fått en förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen. Därför vill jag gärna dela med mig av några reflektioner: 

Logistik och planering
Vi på MSB i Revinge fick en förfrågan från Malmö stad om vi kunde erbjuda boende till 50 ensamkommande flyktingbarn. Vi sade ja, och det föranledde en stor planering- och organisationsinsats. Vi startade upp en stab för att hantera mottagandet och frågor som rörde boendet. Det krävdes mycket planering och logistik: bland annat fick vi behandla frågor som rörde beredskap, catering, lokavård, omplacering av kursdeltagare och transporter. Det visade tydligt hur mycket arbete som krävs vad gäller iordningställning av boendelösningar.

Det fick mig att reflektera kring komplexiteten i att hantera flyktingsituationen: det tar tid att identifiera lämpliga boenden, att iordningställa dem och planera för bemanning, catering och lokalvård. Det kan tyckas enkelt men det är en komplex utmaning som kräver samarbete mellan en rad olika aktörer.

Jag tror att det är viktigt att lyfta fram just komplexiteten i uppdraget och visa på hur vi tillsammans arbetar för att lösa situationen.

I MSB:s film om hur vi arbetar med flyktingsituationen är bland annat jag själv intervjuad.

Kommunikation
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är att kommunicera kring hur vi på MSB arbetar med flyktingsituationen: till personal, kursdeltagare på MSB:s utbildningar, boende i närområdet och media.

Genom att kommunicera kan vi lyfta fram hur vi som myndighet arbetar och belysa hur viktigt det är att vi alla hjälps åt för att hantera situationen. Det handlar om att tyddliggöra vår roll och vårt uppdrag, och om att förmedla en korrekt bild. En bra kommunikation bidrar också till att undvika spekulation och ryktesspridning.

Och det är viktigt att ta dialogen och lyssna in kommunikationsbehoven: vad vill allmänhet och kursdeltagare ha information kring, vad undrar de över?

Speciellt kommunikationen med de boende i Revinge har visat sig viktig för oss som verksamhetsställe: hur säkerställer vi som myndighet att de boende får information om vår förändrade verksamhet kopplat mot vårt arbete med flyktingsituationen? Hur möter vi upp deras informationsbehov?

Samordning – internt och externt
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är med samordning när det gäller hanteringen av flyktingsituationen. Vi måste samarbeta – och samordna oss – för att lösa uppdraget. För oss här i Revinge handlar det om att samarbeta med aktörer som Migrationsverket, Södra Skånska Regementet, Polisen, Lunds kommun och Malmö stad.

Det handlar om att stötta varandra, och om att genomföra åtgärder i samråd.

Den interna samordningen är också viktig: vem gör vad inom myndigheten, hur säkerställer vi att vi inte dubbelarbetar? Hur ser vi till att vi inte tappar några bollar?

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag idag har en bättre inblick i hur komplex hanteringen av flyktingsituationen är. Det är en utmaning som rör alla samhällsaktörer i samhället. Då gäller det att logistiken för att organisera boendelösningar fungerar, att kommunikationen utåt är tydlig och att samordningen mellan olika aktörer bidrar till att underlätta hanteringen av flyktingsituationen.

090923-24 -Reving / Foto: Johan Eklund / Myndigheten fšr samhŠllsskydd och beredskaps skola i Revinge.

MSB:s verksamhetsställe i Revinge, utanför Lund, Skåne. Foto: Johan Eklund, MSB

Jag vill avsluta med att säga att jag är glad över vi på MSB kan vara med och bidra i arbetet. Det är härligt att se engagemanget och viljan att bidra hos personalen i Revinge, boende i närområdet och kursdeltagare. Det visar att hanteringen av flyktingsituationen, även om det är en komplex och utmanande uppgift, tar fram människors goda sidor och vilja till att hjälpa till när det verkligen gäller.

/Lena Gartmark, verksamhetschef, MSB:s verksamhetsställe i Revinge

3 svar på ”Bättre förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen

  1. Vad görs för att säkerställa att det inte finns ISIS medlemmar i alla flyktingboenden i Sverige?
    Vad görs för att säkerställa att inte smittsamma sjukdomar, typ smittsam TBC etc som en del flyktingar faktiskt har, inte förs över till svenska medborgare?

    Detta är viktiga frågor som flertal medborgare undrar över och vill ha svar på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *