MSB ger samlad bild av läget i landet – varje vecka

lagesbild_flykting_facebook

Varje tisdag eftermiddag redovisar MSB en nationell lägesbild. I den beskriver vi läget i landet när det gäller flyktingsituationen. Tanken är att lägesbilden ska hjälpa de aktörer som arbetar med flyktingsituationen genom att visa vilka brister och behov som finns och vad man behöver göra för att komma till rätta med situationen. Helt enkelt att lyfta vad samhällets resurser behöver fokuseras mot för att ge bästa gemensamma effekt för oss i Sverige.

Koll på läget i vardag och i kris

För MSB är arbetet med att ta fram en lägesbild, något som vi gör såväl i vardag som i kris. Oavsett vilken händelse vi arbetar med så är vår uppgift att bedöma hur en pågående händelse påverkar samhällets förmåga att klara målen för säkerheten i samhället. Det handlar kort och gott om att samhället ska fungera väl och att ingen medborgares liv och hälsa ska riskeras på grund av en händelse.

Samlar in, analyserar, distribuerar

För att kunna göra en riktig analys samlar vi in den information som krävs från till exempel länsstyrelser, Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter. Informationen får vi bland annat genom deras lägesrapporteringar, på samverkanskonferenser som vi arrangerar, arbetsmöten och gemensamma system där vi delar information.

Utifrån vår kompetens om hur samhället fungerar, hur samhällsviktiga verksamheter är beroende av varandra och hur krishanteringssystemet fungerar, analyserar vi informationen vi har fått in. Detta sammanställer vi i en nationell lägesbild som skickas till regeringskansliet och till ansvariga myndigheter och aktörer, som använder den som en av utgångspunkterna för sitt fortsatta arbete. Lägesbilden ger även alla aktörer en bild av hur det ser ut i övriga landet.

Finlir in i det sista

Eftersom vi vill att informationen i lägesbilden ska vara så aktuell som möjligt så blir det ofta ett intensivt arbete de sista timmarna innan den ska publiceras. Vi lägger stor vikt vid att välja formuleringar som är tydliga och välnyanserade, vilket inte alltid är så lätt!

Möte med departementet varje vecka

Lägesbilden är en viktig del av MSB:s rapportering till regeringen. För att ge en så rättvisande bild som möjligt av situationen i landet så presenterar vi lägesbilden vid ett möte med Justitiedepartementet varje vecka, där de har möjlighet att ställa frågor som vi då kan besvara mer utförligt.

Alexandra Nordlander, verksamhetsansvarig nationell analys på MSB

1 svar på ”MSB ger samlad bild av läget i landet – varje vecka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *