MSB:s donering av 19 km brandslang för bekämpning av skogsbränder i Chile

Bilden visar en ceremoni då brandskyddsutrustningen donerades. Från vänster på bilden, Julián Montero Caballero, teamleder EUCPT, Dr Joachim Öppinger, Österrikes Ambassadör i Chile, brandmän från Bomba Austria (kvinnor i gula tröjor), representant från Spanska ambassaden i Chile, Maja Kamceva, EUCPT, Aarón Cavieres Cancino, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, (CONAF), Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör i Chile, Sten Andersson, MSB, Conny Jebens, MSB, Andrés Ibaceta, Jefe de División de Protección Civil, P ONEMI, Viktor Ramirez, bomba Suecia, representant från Chilenska utrikesdepartementet.

Sitter i ett café på Madrids flygplats och reflekterar över den gångna veckan. Jag och min kollega Conny Jebens är på väg hem från en veckas uppdrag i Chile.

I två månader har våldsamma skogsbränder rasat i Chile. Det har varit över 100 olika brandområden där över 650 000 hektar skog har brunnit. Som jämförelse så täckte den stora skogsbranden vi hade i Sverige för två år sedan mindre än 20 000 hektar. Flera mindre byar har utplånats och elva människor har rapporterats döda i bränderna.

I slutet på januari då brandspridningen ökade explosionsartat bad Chile om internationell hjälp. Brandstyrkor från ett tiotal länder reste dit för att hjälpa till. Flera stora flygplan för vattenbombning kom också för att hjälpa till.

Chile bad även om hjälp med utrustning där de egna resurserna inte räckte till. Sverige genom MSB erbjöd 19 km slang, med tillhörande grenrör och dimstrålrör. Chile tackade ja till vårt erbjudande så utrustningen packades och skickades iväg med fraktflyg.

Min insats har varit att i förväg resa ner till Chile och upprätta kontakter med chilenska myndigheter och de internationella aktörer som koordinerar de internationella hjälpinsatserna. Syftet med detta var att vår svenska utrustning skulle kunna tas om hand på bästa möjliga sätt.

FN som är den största aktören har fokuserat på koordinering av humanitära insatser, och ekonomiskt stöd till landet. EU har genom sin civilskyddsmekanism skickat ett team som koordinerar och underlättar för de europeiska hjälpinsatserna.

Ansvarig organisation för skogsbrandsläckning i Chile heter CONAF, en förkortning av Corporación Nacional Forestal. Det är en fristående organisation som samarbetar med landets jordbruksministerium. Deras personal arbetar framförallt med skogsvård men har även ansvar för skogsbrandsläckning. Ansvarig myndighet för krishantering nationellt heter ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, och som i Sverige till vissa delar motsvaras av MSB.

I Chile är de flesta räddningstjänster frivilligbrandkårer. Chile är ett land med en historik av stor invandring, så många frivilligkårer har koppling till de länder där invandrarna kommit från. Det finns även en brandkår med vänskapsband till Sverige ”Bomba Suecia”.

Bomba Suecia har ett pågående utbyte med Region Gotland, som genom MSB skickade ner en expert för att observera skogsbränderna för att kunna göra en behovsbedömning om behovet av internationell hjälp.

Vi besökte Bomba Suecias brandstation för att utbyta information och kunskap. Det är verkligen fascinerande att se svenska brandbilar, svensk utrustning och svenska emblem i en brandstation i Sydamerika. Vi blev hjärtligt mottagna och har skaffat oss många nya vänner.

Tyvärr saknade vi möjligheter att besöka pågående räddningsinsatser, men vi fick träffa flera skogsbrandexperter från södra Europa. Experterna från Spanien är till exempel specialiserade på skogsskötsel och brandbekämpning. De arbetar året runt med förebyggande åtgärder, för att förhindra att bränder uppstår, men även andra uppgifter.

Utrustningen som skickats från Sverige skulle ha anlänt till huvudstaden Santiago den 11 februari, vilket var en lördag. Eftersom tullen har stängt under helgerna blev planen att istället ta emot och lämna över utrustningen under måndagen. Men tyvärr visade det sig att lasten blev försenad så överlämningen skedde först på tisdagskvällen. Vårt flyg avgick från Santiago dagen efter, på onsdagen, så det blev ett tajt schema sista dygnet för att få allt på plats. Utrustningen ska användas för att ersätta skadad utrustning som använts i släckningsarbetet.

/Sten Andersson, insatspersonal i MSB:s resursbas och till vardags operativ strateg och ställföreträdande räddningschef, Brandkåren Attunda

Här finns information om vem som kan söka till MSB:s resursbas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *