Lars-Olof arbetar för att standardisera sjukvården i civila missioner

 

Lars-Olof Lundberg

Lars-Olof Lundberg har varit utsänd och sekonderad av olika organisationer i snart 17 år, varav 15 av åren varit för MSB. För närvarande är han sekonderad av MSB och arbetar som medicinsk rådgivare/ koordinator vid Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC)  i Bryssel som är huvudkontoret för den operativa verksamheten i EU:s civila missioner. En roll som MSB erbjöd EU eftersom det fanns behov av central sjukvårdskompetens. Han är det medicinska navet i de tio civila missionerna som pågår runt om i världen, där totalt 2 000 personer arbetar. I sin roll stöttar han den medicinska personalen och övrig personal som befinner sig ute i fält samtidig som han arbetar för att standardisera arbetssätt och metoder.

 

— Under en vanlig arbetsdag har jag kontakt med de olika missionerna. Stöttar med bedömningar, exempelvis om evakuering av personal är aktuellt, och är behjälplig i allehanda ärenden. Jag omvärldsbevakar även för att se om det är något i vår omvärld som kan påverka personalen i våra missioner, till exempel utbrott av infektionssjukdomar. Rekrytering av medicinsk personal, sammanställning och utveckling av gemensamma medicinska riktlinjer ligger också på mitt bord. Dagarna på jobbet går fort när man har kul!

En annan uppgift Lars-Olof har är att genomföra så kallade ”medical assessments” vilket innebär att han besöker missionerna för att kvalitetssäkra sjukvården i fält.

— I dagsläget har jag besökt EU/EEAS missioner i Libyen och Somalia. Irak , Niger och Georgien står på tur innan halvårsskiftet.

Lars-Olof Lundberg, till vänster i bild, i Nairobi.

Workshop för bättre samordning

I det mer långsiktiga arbetet pågår för närvarande flera utvecklingsarbeten. Nyligen samlade Lars-Olof alla medicinskt ansvariga från de olika missionerna för att samla erfarenheter och arbeta med förbättringar.

— Det var första gången vi samlades på det här sättet och jag kan konstatera att det var efterlängtat!

Bland annat diskuterades rutiner för medicinsk evakuering, digital journalföring, standardiserad läkemedelslista, utbildningsaktiviteter, riktlinjer för antibiotikabehandling och införande av telemedicinskt stöd.

Inom området för telemedicin finns mycket potential som kan stötta de medicinska rådgivarna som har olika förutsättningar till specialistvård.

— Genom telemedicin kan de koppla upp sig och få en bedömning av en specialist som befinner sig på en annan plats i världen. Det ger en säkrare vård, min förhoppning är att det ska minska behovet av exempelvis medicinsk evakuering eftersom de kan få råd och stöd i behandlingen direkt.

Förbättringsförslagen från workshopen kommer att omhändertas. Lars-Olofs förhoppning är att de ska kunna arbeta skarpt med vissa av förslagen redan nästa år.

Lars-Olof  avslutar med att säga:

—  Det finns mycket obruten mark inom det här området och arbetet som medicinsk rådgivare/koordinator känns väldigt stimulerande!

Fakta om civila missioner

  • Inom ramen för EU:s Gemensamma Säkerhets och Försvarspolitik (GSFP) genomförs civila och militära krishanteringsinsatser.
  • MSB stödjer de civila insatserna. Insatsernas mandat och omfattning varierar men deras syfte är att bidra till att bemöta externa konflikter och kriser, bygga upp partners kapacitet och skydda unionen och dess medborgare.
  • Det finns 10 pågående civila missioner som alla medlemsländer till EU har möjlighet att bidra med personal till.
  • Dessa missioner sker ofta i länder som undergått stora förändringsprocesser och där säkerhetsklimatet ofta kan vara utmanande som till exempel Ukraina eller Somalia.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *