MSB:s donering av 19 km brandslang för bekämpning av skogsbränder i Chile

Bild

Bilden visar en ceremoni då brandskyddsutrustningen donerades. Från vänster på bilden, Julián Montero Caballero, teamleder EUCPT, Dr Joachim Öppinger, Österrikes Ambassadör i Chile, brandmän från Bomba Austria (kvinnor i gula tröjor), representant från Spanska ambassaden i Chile, Maja Kamceva, EUCPT, Aarón Cavieres Cancino, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, (CONAF), Jakob Kiefer, Sveriges ambassadör i Chile, Sten Andersson, MSB, Conny Jebens, MSB, Andrés Ibaceta, Jefe de División de Protección Civil, P ONEMI, Viktor Ramirez, bomba Suecia, representant från Chilenska utrikesdepartementet.

Sitter i ett café på Madrids flygplats och reflekterar över den gångna veckan. Jag och min kollega Conny Jebens är på väg hem från en veckas uppdrag i Chile.

I två månader har våldsamma skogsbränder rasat i Chile. Det har varit över 100 olika brandområden där över 650 000 hektar skog har brunnit. Som jämförelse så täckte den stora skogsbranden vi hade i Sverige för två år sedan mindre än 20 000 hektar. Flera mindre byar har utplånats och elva människor har rapporterats döda i bränderna.

I slutet på januari då brandspridningen ökade explosionsartat bad Chile om internationell hjälp. Brandstyrkor från ett tiotal länder reste dit för att hjälpa till. Flera stora flygplan för vattenbombning kom också för att hjälpa till.

Chile bad även om hjälp med utrustning där de egna resurserna inte räckte till. Sverige genom MSB erbjöd 19 km slang, med tillhörande grenrör och dimstrålrör. Chile tackade ja till vårt erbjudande så utrustningen packades och skickades iväg med fraktflyg.

Min insats har varit att i förväg resa ner till Chile och upprätta kontakter med chilenska myndigheter och de internationella aktörer som koordinerar de internationella hjälpinsatserna. Syftet med detta var att vår svenska utrustning skulle kunna tas om hand på bästa möjliga sätt.

FN som är den största aktören har fokuserat på koordinering av humanitära insatser, och ekonomiskt stöd till landet. EU har genom sin civilskyddsmekanism skickat ett team som koordinerar och underlättar för de europeiska hjälpinsatserna.

Ansvarig organisation för skogsbrandsläckning i Chile heter CONAF, en förkortning av Corporación Nacional Forestal. Det är en fristående organisation som samarbetar med landets jordbruksministerium. Deras personal arbetar framförallt med skogsvård men har även ansvar för skogsbrandsläckning. Ansvarig myndighet för krishantering nationellt heter ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, och som i Sverige till vissa delar motsvaras av MSB.

I Chile är de flesta räddningstjänster frivilligbrandkårer. Chile är ett land med en historik av stor invandring, så många frivilligkårer har koppling till de länder där invandrarna kommit från. Det finns även en brandkår med vänskapsband till Sverige ”Bomba Suecia”.

Bomba Suecia har ett pågående utbyte med Region Gotland, som genom MSB skickade ner en expert för att observera skogsbränderna för att kunna göra en behovsbedömning om behovet av internationell hjälp.

Vi besökte Bomba Suecias brandstation för att utbyta information och kunskap. Det är verkligen fascinerande att se svenska brandbilar, svensk utrustning och svenska emblem i en brandstation i Sydamerika. Vi blev hjärtligt mottagna och har skaffat oss många nya vänner.

Tyvärr saknade vi möjligheter att besöka pågående räddningsinsatser, men vi fick träffa flera skogsbrandexperter från södra Europa. Experterna från Spanien är till exempel specialiserade på skogsskötsel och brandbekämpning. De arbetar året runt med förebyggande åtgärder, för att förhindra att bränder uppstår, men även andra uppgifter.

Utrustningen som skickats från Sverige skulle ha anlänt till huvudstaden Santiago den 11 februari, vilket var en lördag. Eftersom tullen har stängt under helgerna blev planen att istället ta emot och lämna över utrustningen under måndagen. Men tyvärr visade det sig att lasten blev försenad så överlämningen skedde först på tisdagskvällen. Vårt flyg avgick från Santiago dagen efter, på onsdagen, så det blev ett tajt schema sista dygnet för att få allt på plats. Utrustningen ska användas för att ersätta skadad utrustning som använts i släckningsarbetet.

/Sten Andersson, insatspersonal i MSB:s resursbas och till vardags operativ strateg och ställföreträdande räddningschef, Brandkåren Attunda

Här finns information om vem som kan söka till MSB:s resursbas

MSB fortsätter att stödja människor på flykt från Mosul, Irak

img_4272
Örebro flygplats, luciaafton den 13 december 2016

På startbanan står en Boeing 747 Jumbojet, ett jätteflygplan som lastas med nästan 100 ton humanitärt material som ska flyga ner till Mosul, i Irak. Lasten består av ca 570 tält donerade av Lions Club, 5 000 filtar och annan utrustning. MSB:s danska motsvarighet DEMA skickar även med medicinsk utrustning samt en elgenerator modell större. Tälten och filtarna ska fördelas till olika flyktingläger för människor som flyr Den här insatsen kommer att ge ge nästan 3500 personer tillfälligt boende.boeingmosul1
boeingmosul2
Jag och min kollega Christian flyger med lasten för att följa den till överlämningen i Irak. Tidigt på morgonen gör vi ett tekniskt stopp i Baghdad för att klara av införsel-byråkratin, sedan är det bara en kort flygning vidare till Erbil, huvudstaden i den kurdiska regionen i norra Irak. På flygplatsen i Erbil väntar EU:s representanter som organiserat denna transport, och de tar därifrån över ansvaret för att utrustningen tas om hand och förs vidare ut i landet.

lionstentmosul1

Behoven här i Irak är enorma, och det har redan gjorts en detaljerad plan för var just dessa saker ska användas. Med vintern i antågande och temperaturer som kryper ner mot noll, samtidigt som ytterligare hundratusentals människor väntas fly de pågående stridigheterna, så är den humanitära situationen mycket svår och behoven fortsätter att växa.

Jag och Christan blir kvar i Erbil ett par dagar, för vidare diskussioner med MSB:s olika samarbetspartners kring vilket ytterligare stöd vi kan bidra med till regionen. Bland annat kommer vi träffa WHO, World Health Organization, för att titta på möjligheterna att stötta inom det medicinska området. De sjukhus som finns här är överfulla av skadade från Mosul, och infrastrukturen för ambulanstransport och vård är långt ifrån dimensionerad för att klara situationen. Förhoppningsvis kommer MSB kunna bidra ytterligare i regionen under den närmaste tiden, för att ge mer stöd i den pågående krisen.

Fredrik Djurklou
Projektledare MSB

Bättre förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen

151022 / Foto: Johan Eklund/MSB / MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stödjer Migrationsverket och etablerar ett tillfälligt tältboende på MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

I väntan på bygglov har vi satt upp några tält för övning och i förevisningssyfte för att visa hur ett framtida tältboende kan komma att se ut och fungera. Foto: Johan Eklund, MSB

MSB i Revinge stödjer idag Malmö stad med boende för ensamkommande flyktingbarn och planerar inför att sätta upp ett tillfälligt tältboende. Tältboendet är en av åtgärderna inom det uppdrag regeringen gett MSB för att stötta Migrationsverket när det gäller boende för flyktingar.

Sedan jag som verksamhetschef började arbeta med att stötta Malmö stad samt Migrationsverket har jag fått en förståelse för komplexiteten i att hantera flyktingsituationen. Därför vill jag gärna dela med mig av några reflektioner: 

Logistik och planering
Vi på MSB i Revinge fick en förfrågan från Malmö stad om vi kunde erbjuda boende till 50 ensamkommande flyktingbarn. Vi sade ja, och det föranledde en stor planering- och organisationsinsats. Vi startade upp en stab för att hantera mottagandet och frågor som rörde boendet. Det krävdes mycket planering och logistik: bland annat fick vi behandla frågor som rörde beredskap, catering, lokavård, omplacering av kursdeltagare och transporter. Det visade tydligt hur mycket arbete som krävs vad gäller iordningställning av boendelösningar.

Det fick mig att reflektera kring komplexiteten i att hantera flyktingsituationen: det tar tid att identifiera lämpliga boenden, att iordningställa dem och planera för bemanning, catering och lokalvård. Det kan tyckas enkelt men det är en komplex utmaning som kräver samarbete mellan en rad olika aktörer.

Jag tror att det är viktigt att lyfta fram just komplexiteten i uppdraget och visa på hur vi tillsammans arbetar för att lösa situationen.

I MSB:s film om hur vi arbetar med flyktingsituationen är bland annat jag själv intervjuad.

Kommunikation
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är att kommunicera kring hur vi på MSB arbetar med flyktingsituationen: till personal, kursdeltagare på MSB:s utbildningar, boende i närområdet och media.

Genom att kommunicera kan vi lyfta fram hur vi som myndighet arbetar och belysa hur viktigt det är att vi alla hjälps åt för att hantera situationen. Det handlar om att tyddliggöra vår roll och vårt uppdrag, och om att förmedla en korrekt bild. En bra kommunikation bidrar också till att undvika spekulation och ryktesspridning.

Och det är viktigt att ta dialogen och lyssna in kommunikationsbehoven: vad vill allmänhet och kursdeltagare ha information kring, vad undrar de över?

Speciellt kommunikationen med de boende i Revinge har visat sig viktig för oss som verksamhetsställe: hur säkerställer vi som myndighet att de boende får information om vår förändrade verksamhet kopplat mot vårt arbete med flyktingsituationen? Hur möter vi upp deras informationsbehov?

Samordning – internt och externt
Det har också blivit tydligt hur viktigt det är med samordning när det gäller hanteringen av flyktingsituationen. Vi måste samarbeta – och samordna oss – för att lösa uppdraget. För oss här i Revinge handlar det om att samarbeta med aktörer som Migrationsverket, Södra Skånska Regementet, Polisen, Lunds kommun och Malmö stad.

Det handlar om att stötta varandra, och om att genomföra åtgärder i samråd.

Den interna samordningen är också viktig: vem gör vad inom myndigheten, hur säkerställer vi att vi inte dubbelarbetar? Hur ser vi till att vi inte tappar några bollar?

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag idag har en bättre inblick i hur komplex hanteringen av flyktingsituationen är. Det är en utmaning som rör alla samhällsaktörer i samhället. Då gäller det att logistiken för att organisera boendelösningar fungerar, att kommunikationen utåt är tydlig och att samordningen mellan olika aktörer bidrar till att underlätta hanteringen av flyktingsituationen.

090923-24 -Reving / Foto: Johan Eklund / Myndigheten fšr samhŠllsskydd och beredskaps skola i Revinge.

MSB:s verksamhetsställe i Revinge, utanför Lund, Skåne. Foto: Johan Eklund, MSB

Jag vill avsluta med att säga att jag är glad över vi på MSB kan vara med och bidra i arbetet. Det är härligt att se engagemanget och viljan att bidra hos personalen i Revinge, boende i närområdet och kursdeltagare. Det visar att hanteringen av flyktingsituationen, även om det är en komplex och utmanande uppgift, tar fram människors goda sidor och vilja till att hjälpa till när det verkligen gäller.

/Lena Gartmark, verksamhetschef, MSB:s verksamhetsställe i Revinge