Många vet inte vad de ska göra om de hör VMA-tutan

4 mar
Foto: Thomas Henrikson/ MSB

Ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas fyra gånger om året. Men okunskapen är stor om vad man ska göra om man faktiskt hör VMA-signalen i skarpt läge. Det visar en enkätundersökning som vi låtit göra.

På frågan ”Vet du vad du ska göra om du hör signalen för Viktigt meddelande?” svarar en dryg tredjedel (34 procent) att de inte vet och ytterligare cirka 10 procent svarar fel på frågan.

En vanlig missuppfattning bland de som svarat fel är att signalen för Viktigt meddelande betyder att man ska uppsöka närmaste skyddsrum. (Det ska man göra om man hör flyglarmet, en signal med upprepade korta stötar under en minut. Flyglarm kan användas vid nära förestående flyganfall.)

Okunskapen var störst i den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, i enkätundersökningen. I den gruppen svarade 52 procent nej på frågan om de vet vad de ska göra om de hör signalen för Viktigt meddelande, och 13 procent uppgav fel svar.

Signalen för Viktigt meddelande testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Det är en signal på sju sekunder som följs av uppehåll i 14 sekunder, vilket sedan upprepas.

Om du hör signalen för Viktigt meddelande till allmänheten ska du:

• Gå inomhus
• Stäng dörrar, fönster och ventilation
• Lyssna på Sveriges Radio P4
Du kan också få info via Krisinformation.se, TV/text-tv och 113 13.

Mer än hälften vill få VMA som SMS

Ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sänds alltid ut via Sveriges Radio, men att använda ljudsignalen Hesa Fredrik eller inte är valbart. I praktiken används ljudsignalen ganska sällan. Numera kan räddningsledaren också välja att skicka ut VMA som ett SMS till mobiler i det berörda området. I enkätundersökningen svarar över hälften, 53 procent, att de helst vill få VMA via just SMS. 14 procent föredrar ljudsignalen, medan 11 procent helst vill få meddelandet via radio.

Läs hela undersökningen här:

Allmänhetens syn på varningar och kriskommunikation (2019)

2013 års undersökning

Anne-Marie fick lämna sitt hem när skogsbranden kom – ”Kände mig maktlös”

13 sep

Foto: Christian Höijer, Sveriges Radio.

Sommarens skogsbränder tvingade flera hundra personer att lämna sina hem. Klockan tre på natten den 19 juli knackade det på dörren hos Anne-Marie Wästholt i Huskölen, Hälsingland.

– Det var två personer från räddningstjänsten som berättade att vi snarast möjligt måste lämna byn eftersom skogsbranden närmade sig hastigt. Vi skulle packa det nödvändigaste och bege oss till Svegs flygplats som var uppsamlingsplats.

Vad tänkte du då?
– Jag förstod att det var allvar och kände mig maktlös. Jag hade förberett mig lite eftersom röklukten legat tät över området under flera dagar. Dagen innan var vi uppe på ett berg och såg att elden närmade sig med stora öppna lågor. Då började jag tänka på vilka saker jag borde ta med mig om det skulle bli evakuering.

Packade många onödiga saker

Skogsbranden rasade någon kilometer från byn och Anne-Marie hade en timme på sig att göra sig klar och lämna sitt hus. Dottern som var på besök hjälpte henne att packa.

– Det var lite lustigt för vi packade många onödiga saker som till exempel sticksågen, skruvdragaren, dammsugaren, symaskinen och finservisen. Vi fyllde tre bilar med prylar, så det blev nästan hela bohaget.

Vad av det som du tog med dig kändes extra viktigt att få med?
– Det som jag hade mest nytta av var dator, mobiltelefon, Ipad, laddare och kläder. Självklart tog jag även med mig alla fotoalbum.

När allt var packat lämnade de huset och körde genom den täta röken till Ljusdal, där Anne-Marie har en lägenhet. När de kommit fram kom tankarna.

– Vid själva evakueringen gick jag på ren instinkt, men nu kom chocken. Jag blev helt handlingsförlamad och fattade inte vad som hänt.

Att arbeta som volontär skingrade tankarna

Under en veckas tid var Anne-Marie Wästholt evakuerad från sitt hem. Under tiden arbetade hon som volontär inom Röda Korset med att serva alla som aktivt deltog i att släcka branden. Trots att arbetet skingrade tankarna så var hon mycket orolig.

– Jag längtade hem. Vi visste ingenting om vad som hänt med huset, jag vågade inte ens tänka tanken att det skulle brinna ner. Efter några dagar fick vi reda på att huset stod kvar, men någon berättade att byns fäbodvall kanske hade brunnit ner.

Hur kändes det att komma tillbaka efter evakueringen?
– Självklart var det skönt att komma hem och se att huset inte hade brunnit och att övriga byn inklusive fäbodvallen hade klarat sig. Men det kändes samtidigt inte tryggt. Brandröken var kvar och elden var inte långt borta. Det gick inte att skydda sig mot den stickande röken. Först efter några dagar blev det bättre och jag kunde slappna av.

Under evakueringen startade byborna en Facebookgrupp där drabbade fick information. I gruppen fanns möjlighet att dela tankar och själva göra inlägg.

– Många sitter ensamma och har ingen att prata med, då kan en Facebookgrupp vara riktigt bra. Det är ett tips till alla som drabbats av skogsbränderna i sommar.

Har du förberett dig om det skulle hända igen?
– Jag vill inte ens tänka tanken. Men jag har koll på var i huset sakerna ligger som ska med vid en evakuering. Nästa gång tar jag nog inte med mig dammsugaren, skruvdragaren och symaskinen.

Vad har du för tips till andra som hamnar i samma situation?
– Tänk igenom i förväg vad du ska ta med om du måste lämna ditt hem. Du måste ha koll på var grejorna finns, för du kan inte tänka klart när läget blir akut. När du är evakuerad är det bra att aktivera sig för att skingra tankarna, exempelvis genom att bli volontär. Det går inte att bara sitta på en stol och älta det som hänt, då blir man galen, säger Anne-Marie Wästholt.

Här hittar du mer information om utrymning och evakuering 

Förslag på packlista vid evakuering från DinSäkerhet.se

Samlad information om skogsbränderna 2018 på Krisinformation.se

Östersjöländerna övar oljesanering utanför Karlskrona

23 aug
Bilder från tidigare övningar. Foto: Kustbevakningen

På måndag inleds en av världens största miljöräddningsövningar, Balex Delta, i Karlskrona. I år är det nämligen Sverige med Kustbevakningen i spetsen som är värd. Det är länderna runt Östersjön som deltar, med 20 fartyg, flygplan och helikoptrar – och 40 000 liter popcorn.

– Det är en miljöskyddsövning och det innebär att vi övar på att ta upp olja till sjöss. Vad som är nytt för i år är att vi även kommer öva på ett kemikalieutsläpp till sjöss. En annan aspekt av den här övningen är att se till så vi kan hantera saneringen ifall oljan eller kemikalierna skulle komma in på land, säger Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på Kustbevakningen.

Balex Delta är en årlig miljöskyddsövning mellan länderna som har kust mot Östersjön och sker inom ramen för Helsingforskommissionen, HELCOM. Även EU är en partner i övningen. Årets övning har fått extra medel från EU och är därför större än vanligt.

Varför är det viktigt med sådana här övningar där flera länder övar tillsammans?
– Samverkan och samarbete är otroligt viktigt i sådana här fall. Inget enskilt land klarar av att hantera ett stort utsläpp på egen hand, därför är det jätteviktigt att vi samarbetar så att vi på ett effektivt sätt kan bekämpa och begränsa det här utsläppet, säger Valdemar Lindekrantz.

Popcorn i stället för olja

40 000 liter popcorn kommer att användas i övningen för att simulera ett utsläpp av tjockolja.

– Oljan och popcornen har liknande egenskaper på vattenytan. Fartygen som deltar i övningen kommer att plocka upp popcornen med samma utrustning som vid ett oljeutsläpp.

Finns det ingen risk att popcornen förorenar vattnet på något vis?
– Fördelen med popcorn är det är en biologisk produkt som är helt nedbrytbar. Majoriteten av popcornen kommer att tas ombord på fartygen och den lilla mängd som blir kvar kommer inte påverka miljön.

Tidigare övning. Foto: Kustbevakningen

Hur kommer allmänheten i Karlskrona märka av det här?
– Inte så jättemycket. Övningen kommer främst ske ute till sjöss. Men är man inne i hamnområdet så är det möjligt att man kommer se några främmande fartyg under övningen, säger Valdemar Lindekrantz.

På måndag hålls ”öppet skepp” för allmänheten, för den som är nyfiken på Östersjöns internationella miljöräddningsflotta. Mellan klockan 17.00-18.00 går det bra att gå ombord.

Läs mer:

Kustbevakningen om Balex Delta

Webbplatsen för Balex Delta 2018 (på engelska)

HELCOM

Extremt hög skogsbrandrisk kommande dagar

25 maj

Foto: Leif Sandahl/ MSB

Det fina vädret gör att risken för skogsbrand väntas nå extrema nivåer på flera håll i landet de närmaste dagarna, enligt SMHI:s och MSB:s prognoser. I vissa områden är spridningsrisken på samma nivåer eller högre än vad de var under den stora skogsbranden i Västmanland.

– I nästan övervägande delar av landet kommer det att vara extremt hög brandrisk. I dag (fredag) är det främst i Götaland och Svealand som det ser ut så, men kommande dagar kommer det att bli extrema värden även i Norrland, så högt upp som i Norrbotten, säger Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På vissa håll väntas spridningsrisken nå liknande nivåer som under Västmanlandsbranden 2014.

– Prognoserna pekar på att mätvärdena för brandutveckling, som visar hur häftigt det kommer brinna om det uppstår en brand, i vissa delar av landet är högre än de högsta nivåerna under branden i Västmanland. Det högsta värdena noteras i Norrbotten om några dagar, men det förekommer även liknande värden i delar av Götaland under flera dagar.

Ovanligt att så stora områden drabbas samtidigt

Enligt Leif Sandahl är det ovanligt att skogsbrandrisken är så pass utbredd.

– Det är sällan vi har så hög brandrisk generellt i nästan hela landet. Det är anmärkningsvärt ur risksynpunkt. Ofta har vi riskerna koncentrerade till mindre områden och då är de mer lätthanterliga, säger han.

På grund av den stora brandrisken är det mycket viktigt att allmänheten är försiktig med eld.

– Det viktigaste av allt är att inte förorsaka bränder.

Vad ska man tänka på?
– Man måste vara extra försiktig och verkligen tänka på vad man gör. Allt som kan orsaka gnistor ska man undvika. Det är olämpligt att grilla till exempel, och på många håll förbjudet för att det råder eldningsförbud. Men det är inte bara är eld och gnistor som kan orsaka brand. Det är också olämpligt att köra ut en bil i vegetation, eftersom bilens katalysator och avgasrör kan ha heta ytor.

Viktigt att bränder upptäcks i tid

Eftersom prognoserna visar att det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så är det extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

– Man ska vara uppmärksam. Ser man en brand så ska man varna andra i närheten, flytta sig till en säker plats så att man inte hamnar i en farlig situation, och larma 112. Om det är möjligt så kan man försöka släcka elden, säger Leif Sandahl.

 

Mer information:

Myndighetsmeddelande: MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

SMHI:s brandriskprognos

SMHI:s varningar

MSB: ”Just nu stor brandrisk i naturen”

Krisinformation.se: Samlad information om brandrisk i skog och mark

Därför gick det ut så många VMA i fjol

24 maj

Förra året fördubblades antalet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Vanligtvis brukar det gå ut ungefär 15-20 VMA per år, men 2017 utfärdades 46 meddelanden. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har undersökt vad ökningen kan bero på.

– Det har helt enkelt varit många bränder med bakomliggande orsaker, till exempel upplag av däck eller kemikalier som har gett giftig rök, som har gett behov av att skicka ut VMA, säger Lars Olsson, leveransansvarig för VMA på MSB.

Det gick ut 46 Viktiga meddelanden till allmänheten förra året. Undersökningen grundar sig på intervjuer med 44 av de aktörer som begärt VMA. I MSB:s rapport framkommer att 36 av fallen gällde bränder av olika slag. Ofta i kombination med kraftigt ohälsosam eller giftig rökutveckling.

Kan man se någon annan bakomliggande trend? 2017 var ju ett år där VMA-systemet fick mycket uppmärksamhet.

– Ja, vi har ju haft händelsen på Drottninggatan i april 2017, efter det började VMA-utskicken att öka. Vi har även haft en lagändring som möjliggör positionering av mobiltelefoner för att skicka sms. Vi ser även det felaktiga larmet när utomhusvarningssystemet utlöstes i Stockholm i somras. Allt detta har lett till mycket publicitet och en högre medvetenhet hos allmänheten om systemet. Det avspeglar sig hos aktörerna som använder systemet som ser att de faktiskt når ut bra.

Tror du att det kan ha bidragit till ökningen?
– Det är svårt att säga, men visst, så kan det vara, säger Lars Olsson.

Kunskapen om varningssystemet behöver höjas

MSB ville också undersöka kunskapen om varningssystemet hos de aktörer som utfärdar VMA. Till exempel ställdes en fråga om skillnaden mellan VMA och ett så kallat myndighetsmeddelande. Det visade sig att bara cirka 32 procent av de tillfrågade visste vad skillnaden är. Cirka 23 procent var osäkra och cirka 46 procent svarade att de inte vet vad skillnaden är. Ett myndighetsmeddelande kan användas för mindre allvarliga störningar. Myndighetsmeddelanden sänds bara lokalt i berörd SR P4-kanal. Det till skillnad från VMA, som sänds i alla Sveriges Radios kanaler och via textremsor i tv.

– När det gäller skillnaden mellan myndighetsmeddelande och VMA finns det bristande kunskaper. Så vi ser att vi har ett arbete att göra med att förenkla rutiner, ge ut checklistor och erbjuda ett bättre underlag för aktörerna, framför allt räddningstjänsten, säger Lars Olsson.

Hittills under 2018, fram till slutet av maj, har elva Viktigt meddelande till allmänheten gått ut. Samtliga har föranletts av bränder av olika slag.

– Det är för tidigt att säga om ökningen i fjol var en engångsföreteelse eller om det är en trend som kommer att hålla i sig. Man behöver titta över längre tid, säger Lars Olsson.

Viktigt meddelande till allmänheten – mer information:

Här hittar du rapporten ”Analys av VMA 2017” hos MSB.se

Krisinformation.se: Så varnas allmänheten

Alla VMA från 2017 på en karta

2018 års VMA på en karta

 

Snart i din brevlåda

21 maj

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” har lämnat tryckpressarna. I slutet av maj skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut den till alla hushåll i Sverige.

– Det är en broschyr som är väldigt bra att ha. Den handlar om hur vi kan bli bättre förberedda på att hantera vår vardag under en svår situation. En IT-attack där allt slås ut, ett extremt väder som gör att saker inte fungerar som vanligt, eller krig, säger Anna Teljfors, kommunikatör på MSB.

Krig säger du, hur kommer det sig att man går ut med en sådan typ av information just nu?
– Det är ju regeringen som har gett MSB i uppdrag att göra den här broschyren och distribuera den till alla hushåll. Vi står inte inför något speciellt hot just nu, utan det handlar om att vi alla behöver bli bättre. Om var och en av oss är bättre förberedd så hjälper vi ju hela landet, säger Anna Teljfors.

Broschyren innehåller också en del praktiska tips för vad man själv kan ha hemma för att vara förberedd för olika kriser. Varför är det så viktigt med en egen beredskap?
– Om man själv kan hantera sin vardag under några dygn när allt inte är som vanligt så hjälper man ju även andra, eftersom samhällets hjälp i första hand måste gå till de som bäst behöver den. Så det här är ett sätt att hjälpas åt.

Förutom den tryckta broschyren som går ut till alla hushåll, så finns den också översatt till tretton språk. De översatta versionerna kommer att publiceras på Din Säkerhet.se. Broschyren ger bland annat tips och råd om hur man kan klara en kris när det gäller mat, vatten, värme och kommunikation.

Om du ska ge ett tips som man ska komma ihåg, vad skulle det vara?
– Det allra viktigaste är att man förstår vad det är som händer och vad man får veta vad man eventuellt ska göra. För att få veta det så behöver man kunna lyssna på radio och ta del av information från media och myndigheter.

Sveriges Radio P4 är beredskapskanal vid kriser och störningar. Därför är det viktigt att alltid kunna lyssna på radio.

– Man ska inte förlita sig på sin smartphone som laddar ur på en gång, utan se till att man har en gammal transistorradio, något som går på batteri, eller vev, där du kan lyssna på nyheter varje timme. Gå ut i bilen och lyssna en stund kan också vara ett alternativ, säger Anna Teljfors.

Mer information:

Ladda ner ”Om krisen eller kriget kommer” här (PDF)

Din Säkerhet.se: Kris och krig

MSB om broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

Ställ dina frågor till MSB:s kontaktcentrum

Den 21 maj – 29 juni svarar MSB:s kontaktcentrum på frågor.
Telefon: 0771-25 22 00
E-post: kontaktcentrum@msb.se
Sociala medier: dinsäkerhet.se på Facebook, Twitter och Instagram

Öppettider:
Måndag-fredag
21 maj: kl. 9.00-18.30
22 maj – 1 juni: kl. 8.30-18.30
4 juni – 29 juni: kl. 8.30-16.30

Lär dig hjälpa andra – i vardag som i kris

20 apr

Filmen om hjärt- lungräddning är framtagen av MSB och Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Vill du bli en viktig resurs för samhället vid kriser? Genom att gå en kurs i första hjälpen eller hjärt-lungräddning (HLR) kan du hjälpa till att rädda liv.  

Om du går en kurs i hjärt-lungräddning får du lära dig hur du ska agera om någon har drabbats av hjärtstopp eller inte andas. Väljer du första hjälpen får du också lära dig hur man hanterar andra skador och akuta sjukdomstillstånd. Sådana utbildningar hittar du hos bland annat Civilförsvarsförbundet, räddningstjänsten i din kommun eller genom HLR-rådets webbplats. På 1177 Vårdguiden och på MSB:s webbplats DinSäkerhet.se kan du läsa mer.

Hjärtstartare
Hjärt-lungräddning görs för att skapa blodcirkulation på någon som drabbats av hjärtstopp tills ambulanspersonal anländer. Ju snabbare man kan få igång hjärtverksamhet och andning, desto större är chansen att personen ifråga överlever. För att få igång hjärtat kan man använda en hjärtstartare. Det är en maskin som finns på många offentliga platser. Den är lätt att använda eftersom den ger talade Hjärtstartare. Foto: Krisinformation.seinstruktioner till användaren. En förteckning över var du hittar närmaste hjärtstartare finns i Hjärtstartarregistret.

Så larmar du 112
Om någon behöver omedelbar hjälp, larma genom att ringa telefonnummer 112. Beskriv tydligt vad som har hänt och var du befinner dig. Uppge hur många som är skadade och vilka sorters skador de har. Om du behöver utföra hjärt-lungräddning men inte vet hur, kommer larmoperatören att tala om för dig hur du ska göra. Är ditt ärende inte akut, använd något av telefonnumren nedan.

  • För frågor om icke akuta sjukdomar och skador, ring 1177.
  • För att komma till polisen i icke akuta ärenden, ring 114 14.
  • För information om olyckor och kriser, ring 113 13.

Fördela arbetsuppgifterna vid en olycka
Om ni är flera på platsen för en olycka, så fördela uppgifterna mellan er. Medan en larmar 112 och påbörjar bröstkompressioner kan någon annan hämta hjärtstartare. Är du ensam kommer larmoperatören tala om för dig vad du ska göra. Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ de instruktioner ni får av polisen eller räddningstjänsten. Läs mer på DinSäkerhet.se om hur du bör agera vid olyckor.

Vid hjärtstopp:

  • Larma 112 så snabbt du kan och berätta var du är och vad som har hänt.
  • Om någon drabbats av hjärtstopp, utför hjärt-lungräddning för att skapa blodcirkulation på den drabbade tills vårdpersonal anländer.
  • Om du inte är utbildad i första hjälpen eller hjärt-lungräddning berättar larmoperatören på SOS Alarm hur du ska göra.
  • Du kan använda en hjärtstartare för att försöka få igång hjärtat igen. Maskinen känner själv av om hjärtat slår och ger en strömstöt om det behövs.
  • Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ de instruktioner ni får av polisen eller räddningstjänsten.

 

 

Risk för stor vårflod i år

19 mar


Foto: Johan Eklund/ MSB

Den stora mängden snö i delar av landet gör att det finns risk för en stor vårflod i år. Men flera faktorer påverkar, så än är det för tidigt att säga hur det kommer att bli.

– Det finns mycket snö i delar av landet, framför allt i Dalarna och ut med Norrlandskusten. Lokalt kan det handla om två-tre gånger så mycket snö som det brukar vara. I och med att det är mycket snö så ökar ju risken för en större vårflod. Men sedan beror det på väderutvecklingen, säger Göran Lindström, vakthavande hydrolog på SMHI.

Göran Lindström. Foto: SMHI

Vilka faktorer påverkar hur stor vårfloden blir?
– I långsamma system med många sjöar bestäms det av volymen snö som smälter. Sjöarna dräneras långsamt och då är det mängden snö som avgör. Men i de mindre vattendragen som reagerar snabbt kan vårfloden bli större om snön ligger kvar länge, och om det sedan kommer plötslig värme, särskilt i kombination med regn.

MSB uppmanar länsstyrelser att se över översvämningsresurser
En stor vårflod medför risk för översvämningar på utsatta ställen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar kommuner och länsstyrelser att redan nu börja inventera vilka översvämningsresurser som finns på regional nivå. MSB har extra resurser som översvämningsbarriärer, pumpar och sandsäckar. Men om många kommuner drabbas samtidigt kan myndigheten behöva prioritera mellan kommuner.

Enligt MSB pågår förhandstappning av magasin på flera håll i förebyggande syfte. Än så länge är det för tidigt att säga om det blir några bekymmer.

– Det är lite högre sannolikhet än vanligt att det blir en stor vårflod, men det behöver inte betyda att det blir allvarliga problem. Exakt hur höga flöden det kommer att bli är svårt att säga just nu. Det styrs av väderutvecklingen, säger SMHI:s Göran Lindström.

När väntas vårfloden komma?
– Det är olika i olika delar av landet. Snösmältningen har ju börjat i Skåne, Blekinge och Öland. Där har en stor del av snön redan smält bort. Men där blir det inte riktigt en vårflod. Vårflod kan man mer tala om i de områden där det brukar vara mycket snö, ungefär från Dalarna och uppåt. I Dalarna generellt sett brukar vårfloden börja ungefär i april-maj.

SMHI har i nuläget, i mitten av mars, inga varningar för höga flöden utfärdade.
– Vi följer utvecklingen noga och kommer att varna om vi ser att flödena når upp till varningsnivåer, säger Göran Lindström.

FAKTA/ Vårflod

Tre faktorer som kan orsaka en stor vårflod:
• Mycket snö.
• Hög dygnsmedeltemperatur som ger snabb snösmältning.
(Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.)
• Regn i samband med snösmältning.
Källa: SMHI

lj utvecklingen här: 

SMHI: Är en stor vårflod att vänta?

SMHI:s varningar

MSB:s lägesrapporter om höga flöden

Hydrologiskt nuläge på SMHI:s vattenwebb

Mer om vårflod och översvämningar: 

SMHI om vårflod

MSB:s förstärkningsresurser för översvämning

 

 

VMA via SMS – så funkar det!

5 mar

Sedan den första juli förra året går det att skicka ut VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, via SMS-meddelanden till de som befinner sig i området som larmet gäller. Ett tillfälle när SMS användes var den 21 september 2017, när det brann i en industribyggnad i Örnsköldsvik.

Branden utbröt klockan 14.41 på eftermiddagen på Domsjö fabriker strax söder om Örnsköldsvik. Klockan 15.03 begärde räddningstjänsten VMA på grund av kraftig rökutveckling som drog in över Hörnettområdet som ligger i närheten.

Vid industribranden i Domsjö fabriker i Örnsköldsvik i september 2017 skickades varningsmeddelande ut via SMS. Foto: Anton Kårén.

– Det är alltid en behörig representant från en myndighet eller organisation som begär att ett Viktigt meddelande till allmänheten ska skickas ut. Till exempel vid olyckor och risk för olyckor är det räddningschefen eller räddningsledaren som kan begära VMA, vid utsläpp av radioaktiva ämnen är det Strålskyddsmyndigheten, och så vidare, säger Per Einerfors, krisberedskapssamordnare hos SOS Alarm.

Då skickas VMA ut

VMA skickas ut bland annat vid olyckor, grov störning av allmän ordning, vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen och spridning av smittsamma sjukdomar. Det används också vid elavbrott, teleavbrott och vid extraordinära händelser inom områden som myndigheter, regeringen och kommuner och landsting ansvarar för.

Per Einerfors
Krisberedskapssamordnare
SOS Alarm

– Texten i meddelandena utgår ifrån färdiga mallar och anpassas till den specifika händelsen av SOS Alarms krisberedskap, Sveriges Radios sändningsledning och den som begärt VMA-meddelandet, till exempel räddningschef i beredskap, säger Per Einerfors.

SMS ett komplement

SMS används för att komplettera de traditionella kanalerna som används för att förmedla ett Viktigt meddelande till allmänheten, det vill säga radio, tv, utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” och talmeddelande via fast telefoni.
Men det är inte alltid som SMS används.
– Det finns flera orsaker till det. En orsak kan vara tidpunkten då en samhällsstörning inträffar. Att skicka ut SMS vid en stor brand klockan 03.00 har sannolikt inte samma effekt som vid motsvarande samhällsstörning mitt på dagen. Det görs alltid en bedömning av en behörig representant från myndighet eller organisation vid varje incident som sker, med allmänhetens bästa i åtanke, säger Per Einerfors.
Vid branden i Domsjö fabriker i Örnsköldsvik skickades ett VMA informationsmeddelande ut med SMS och röstmeddelande. Totalt skickades 1354 SMS och 356 röstmeddelanden ut i Hörnettområdet, där röken drog in.
– SMS-utskicken med Viktigt meddelande till allmänheten når ut till både mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området, och till mobiler som befinner sig i området när meddelandet skickas ut, berättar Per Einerfors.

SMS skickas med hjälp av positionering

Det senare, positionering av mobiler blev möjligt tack vare en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Sedan lagändringen trädde i kraft den första juli 2017 och fram till slutet av februari 2018 har VMA skickats ut via positionerade SMS 22 gånger.

Såhär kan ett VMA-meddelande som skickas ut via SMS se ut.

Man behöver inte registrera sig någonstans för att få SMS:en. Man måste dock antingen befinna sig i området som varningen gäller, eller ha telefonnumret adressregistrerat inom området. Om telefonen är avstängd, om du har dålig täckning eller om du befinner dig utanför området där ett VMA är utfärdat får du inget SMS.
– Det är dock en funktion som är påtänkt, att personer med mobiler som ger sig in i ett område där ett Viktigt meddelande till allmänheten fortfarande är aktuellt ska kunna få ett SMS. Likaså ska en person som fått ursprungligt SMS för Viktigt meddelande till allmänheten få SMS för Faran över även om personen lämnat området, säger Per Einerfors hos SOS Alarm.

Faran över

Vid branden i Domsjö fabriker i september 2017 begärde räddningstjänsten klockan 16:33 Faran över. Det beskedet går ut via TV, radio, telefon och SMS, det vill säga alla de kanaler som det ursprungliga meddelandet om branden gick ut i.
När ett Viktigt meddelande till allmänheten sänds ut med SMS skickas ett stort antal SMS-meddelanden per sekund. Om meddelandet ska skickas ut till många mobiltelefoner kan det uppstå köbildning. I slutändan är det teleoperatörernas kapacitet som avgör hur lång tid det tar.
Samtliga teleoperatörer är enligt lag skyldiga att förmedla VMA-meddelande till allmänheten. I nuläget har Telia, Telenor och Tele2 anslutit sig. Med övriga operatörer pågår det för tillfället en dialog. Det finns för tillfället inget fastställt datum när operatörerna ska ha tekniken klar.
Uppdatering 7/6: Nu kan alla i Sverige få varnings-SMS där de befinner sig. Från och med den 7 juni kan alla mobiloperatörer som verkar i Sverige skicka positionsbaserade SMS med Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, från SOS Alarm. Det innebär att alla kommer att få aktuella varningar till sina mobiltelefoner i ett område där exempelvis bränder, extremväder eller attentat sker.

 

Uppdrag: skydda valet

7 feb

För en textad version, klicka på kugghjulet (inställningar) i videospelaren och slå på undertexter (svenska).

I september är det val till riksdag, kommuner och landsting. Efter att ha noterat utländska försök att påverka presidentvalen i USA och Frankrike arbetar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med att minska risken för att samma sak ska hända i Sverige.

– I samband med det amerikanska presidentvalet såg vi försök att genomföra IT-angrepp mot valsystemet, ryktesspridning om valsystemets trovärdighet, angrepp mot politiska partier där man stal information och läckte den. Försök att påverka väljare att rösta på ett felaktigt sätt, till exempel via sms eller webbsidor som inte fanns, berättar Sebastian Bay, projektledare för MSB:s arbete med att möta informationspåverkan.

Hur skyddar man ett val mot påverkan från främmande makt? Sedan ett år tillbaka har MSB arbetat med frågan. Projektet är inriktat på öka förmågan att upptäcka och möta utländska påverkansförsök riktade mot det svenska valet. Sedan starten har Sebastian Bay och hans kollegor besökt sex orter i landet (Malmö, Göteborg, Alvesta, Stockholm, Östersund och Umeå) och hållit föreläsningar riktade till alla kommuner och länsstyrelser. De har också besökt ett antal myndigheter och hållit utbildningar för journalister.

– MSB har huvudsakligen jobbat med att öka förståelsen för den här typen av risker i samband med val. Det har vi gjort genom att utbilda valadministrationen, Sveriges kommuner, länsstyrelser och Valmyndigheten för att öka deras förmåga att identifiera och möta påverkan, säger Sebastian Bay.

Vad kan myndigheterna göra om man väl upptäcker ett påverkansförsök?
– Det beror på vad det är för typ av påverkan man har utsatts för. Om det är ett IT-angrepp så behöver man naturligtvis avbryta angreppet, men även bedöma konsekvenserna och hantera dem. Om det är ryktesspridning eller falsk information så behöver man hantera det genom att sprida korrekt information.

Finns det något som vanliga medborgare kan göra?
– Som medborgare behöver man naturligtvis vara källkritisk och ta ett större ansvar för att kontrollera att den information man nås av är korrekt och att avsändaren är den den utger sig för att vara.

Hur orolig ska man vara? Finns det en risk att ett annat land kan påverka utgången i det svenska valet?
– Det finns en risk, eftersom vi har sett det här i andra länder. Man behöver inte vara särskilt orolig, men man behöver vara beredd och ta med sig det här perspektivet.

Hur stabilt är det svenska valsystemet?
– Det svenska valsystemet är otroligt robust. Det är robust för att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Därför ska man inte vara orolig för att man kan påverka valsystemet i sig. Däremot skulle man kunna påverka förtroendet för valsystemet. Det är allvarligt och därför måste vi vara förberedda, säger Sebastian Bay.

 

Läs mer: 

MSB: Myndighetens arbete med valet 2018

MSB: Myndigheterna samverkar för att skydda höstens val