Lågt grundvatten i sydöstra Sverige

28 jun

Sprucken jord och lera efter långvarig torka. Foto:Trons/Scanpix

Grundvattennivåerna är ovanligt låga just nu på flera håll i sydöstra Sverige. På Öland och Gotland talas det om vattenbrist. Med anledning av detta gästas Krisinfobloggen i dag av Bo Thunholm som är hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

I de stora grundvattenmagasinen* på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är nivåerna extremt låga just nu och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland väntar vattenbrist för många som har egen brunn.

Lite nederbörd
Det brukar vara under den kalla årstiden som det mesta av grundvattnet*  fylls på. Under sommaren brukar grundvattennivåerna nästan alltid sjunka. Men det kom ovanligt lite nederbörd i höstas och under våren och därför har vi nu den här situationen.

Rekordlåga grundvattennivåer på Öland och Gotland
Enligt SGU:s mätningar på Öland och Gotland är det rekordlåga grundvattennivåer i de stora grundvattenmagasinen som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen och för de som har egen brunn.
I stora delar av Götaland är nivåerna mycket under de normala, vilket i första hand berör de som har egen brunn. I det fallet är dock inte nivåerna rekordlåga.

Läget kan förvärras
Det mest troliga är att grundvattennivåerna fortsätter att sjunka och att problemen förvärras ytterligare. Under sommaren brukar nivåerna som sagt normalt sett sjunka eftersom det mesta av nederbörden tas upp av växter eller avdunstar. Problemen är i första hand sinande brunnar, men även ökad risk för ökad salthalt i vattnet kan förekomma.

Bo Thunholm, SGU. Foto: Julio C Gonzalez

Mycket regn krävs
Underskottet på vatten i de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och östra Götaland är stort. Mätningar på Böda på Öland visar att grundvattennivåerna är närmare en meter under det normala för årstiden. Det motsvarar ett års grundvattenbildning. I de inre delarna av Götaland är underskottet inte lika stort.

För att det ska bildas mycket grundvatten under sommaren krävs mycket stora nederbördsmängder i kombination med kallt väder som gör att avdunstningen minskar. Det mest troliga är att grundvattennivåerna kommer att återhämta sig först till hösten.

Var sparsam med vattnet
Det är viktigt att man som privatperson känner till och följer rekommendationer från kommuner och länsstyrelser där man bor eller befinner sig tillfälligt. I de områden som är värst drabbade bör man vara försiktig med förbrukningen av vatten. Den som har egen brunn bör också kontrollera vattennivån i brunnen.

Bo Thunholm

Här hittar du samlad information om vattenbristen.

Krisinformation.se om dricksvattenförsörjning.


*Fakta: Grundvatten är vatten som fyller alla hålrum i jord eller berggrunden. Ungefär 4 miljoner personer i Sverige har kommunalt dricksvatten som tas från grundvattnet och 1,2 miljoner personer har egen brunn där de tar dricksvatten från grundvattnet. Dricksvattnet tas ofta från så kallade grundvattenmagasin som är en avgränsad sammanhängande del i jorden eller berget där det finns grundvatten. Läs mer hos SGU.

One Reply to “Lågt grundvatten i sydöstra Sverige”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.