MSB-analytiker: Ingen systemkollaps

11 Dec

 

Analytikerna på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskriver i sina lägesrapporter de delar av samhället som inte fungerar som de ska eller som ”är starkt utmanade”, som det heter i rapporterna. Det är många gånger tuffa besked.
– Men att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant, säger Alexandra Nordlander, analytiker på MSB.

Läget försämras på vissa områden
I den senaste lägesbilden från MSB kan man läsa att ”läget inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola försämrats sedan rapporteringen förra veckan”. Överförmyndarverksamhet handlar om att utse gode män. Eftersom många ensamkommande barn har kommit på kort tid är det svårt att finna gode män till alla som behöver och det är svårt att garantera rättssäkerheten för omyndiga om de inte har en vuxen som kan representera dem.

Är det en systemkollaps ni beskriver?
– Det är ett ansträngt läge på en rad områden.  Men att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant, säger Alexandra Nordlander.

Analytikerns dilemma
Lägesbilderna från MSB har vid några tillfällen tolkats av vissa som om hela samhället hotar att sluta fungera på grund av flyktingsituationen. Det är analytikerns dilemma.

Uppgiften för Alexandra Nordlander och hennes kolleger är att peka på problemen eftersom de inte kan åtgärdas om de inte beskrivs. Och det är ju självklart egentligen. Det finns alltså inget vettigt skäl för analytikerna att visa på det som fungerar som det ska. Detta gör att deras rapporter är öppna för att tolkas på ett sätt som inte är avsikten.

Målet för liv och hälsa hotat
Men ni skriver ju att målet för liv och hälsa är utmanat.
– Det är starka ord men det är ett av de mål som vi har att förhålla oss till. När det gäller liv och hälsa rör det flyktingar som kommit till Sverige under hösten, inte befolkningen i stort.

Men det låter skrämmande.
– Jag är medveten om det. Men om Migrationsverket säger att de inte kan garantera tak över huvudet och att detta leder till att människor får sova ute kan vi inte säga annat än att målet för liv och hälsa är utmanat.

Bränder på asylboenden och osäkerhet om alla asylsökande kan få den hälsovård som de har rätt till oroar också. Liksom rapporter om att mottagande av ensamkommande barn inte lever upp till FN.s barnkonvention.

Ingen svartmålning av samhället
Omkring 150 000 människor har kommit till Sverige hittills i år. Hur många som slutänden beviljas asyl och bosätter sig permanent i landet vet vi ännu inte. Men klart är att det svenska samhället måste förbereda sig på att fler behöver samhällsservice som utbildning och vård.
– Det måste samhällets olika delar börja förbereda sig för redan nu. Hur många nya läkare och lärare behöver vi, till exempel.

Bilden som förmedlas genom MSB:s lägesrapporter kan uppfattas som mörk men det är ingen svartmålning av hela det svenska samhället.
– Vi vill bara visa på vad som behövs göras.

Hundratals jordskalv i Sverige du inte vet om

31 jul

Även i Sverige inträffar jordskalv. Hundratals per år. Men den absoluta majoriteten av dessa skalv märker vi aldrig av. I onsdags däremot så skakade det så att det kändes.

Strax efter klockan tio på onsdagskvällen nåddes Krisinformation.se av nyheten att ett jordskalv inträffat i Göteborgstrakten. Utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) består Krisinformation.se av en redaktör som har beredskap i hemmet. Såvida ingenting allvarligt sker, då kan vi snabbt bemanna redaktionen med flera personer.

Den aktuella redaktören kunde snabb konstatera att jordskalvet med största sannolikhet inte ställt till med några allvarligare skador. Men största sannolikhet räcker inte så redaktören omvärldsbevakade medier och sociala medier ytterligare en och en halv timme. Under den perioden hade Krisinformation.se också myndighetskontakter som kunde bekräfta bilden. Inga skador, orsakade av jordskalvet, hade rapporterats.

Resultatet blev följande notering i vår omvärldsbevakningslogg:

Jordskalv i Göteborgstrakten Skalvet inträffade strax före 22.00 på onsdagskvällen och ska känts från Stenungsund i norr till Halland i söder. Det var troligtvis mellan 2,0 och 3,0 på Richterskalan, säger seismologen Reinir Bödvarsson till Göteborgs-Posten. Räddningstjänsten har vid 23.30-tiden inte fått in några rapporter om skador. Det har under kvällen bildats en Facebookgrupp för de som är intresserade av skalvet. Kommentar: För kännedom. Håller ett på öga händelseutvecklingen i fall det visar ha uppstått skador eller om det kommer fler skalv.

Vår omvärldsbevakning kan du följa här.

Den som eventuellt undrar varför vi inte publicerade en nyhet kan läsa vår publiceringspolicy här.

Att det kommer efterskalv är enligt nämnda seismolog inte ovanligt. Skulle då ett eventuellt efterskalv kunna ställa till med skador? Expertmyndigheten Sveriges geologiska undersökningar, SGU, formulerar det så här: I Sverige förekommer visserligen jordskalv men mycket svaga sådana.

Vid Uppsala universitet finns Svenska nationella seismiska nätet, SNSN , som registrerar samtliga jordskalv i Sverige. Den här kartan på SNSN:s webbplats visar samtliga jordskalv i Sverige det senaste året. Det handlar om hundratals. Och det är bara en och annan vi känner av. Det kan alltså just i det ögonblick som du läser den här texten pågå en jordskalv under fötterna på dig. Det är bara det att det krävs mycket känsliga instrument för att registrera den.

Ha en bra helg allesammans och om ni reser till Turkiet glöm inte att ladda ner UD:s app Resklar.

Hälsar Redaktionen

P.s. Naturligtvis har vi fakta om jordbävningar på Krisinformation.se som du hittar här. D.s.

Fredagens filmtips från Eskilstuna

12 jun

Vi har publicerat en nyhet om Kustbevakningens uppdrag att rädda migranter i Medelhavet, låtit bli att publicera en nyhet om utbrottet av MERS i Sydkorea och så vill vi visa några filmer om krisberedskap från Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommun har låtit producera flera filmer om krishantering och lagt ut dem på Youtube nu i veckan. En informationsfilm som beskriver krishanteringssystemet kompletteras av tre scenariobaserade övningsfilmer om sociala oroligheter, IT- och telestörningar och smittsamma sjukdomar.

-­Det finns stödmaterial också som vi kommer att lägga ut på Eskilstuna.se så att alla på olika nivåer i kommunen ska kunna förbättra sin beredskap för kriser, säger Katarina Reigo, beredskapsstrateg på Eskilstuna kommun.

Filmerna har tagits fram i samarbete med flera andra aktörer i krishanteringssystemet. De ska underlätta diskussioner om hur man kan förbereda sin organisation för händelser och kriser. Filmerna ligger publikt för att även andra organisationer ska kunna använda dem i sitt förebyggande krisarbete.

-Vi har märkt att det finns ett intresse från andra kommuner och myndigheter för det här. Sveriges krisberedskap är ju vårt gemensamma ansvar, så vi hoppas att andra också kommer att använda sig av de här utbildningspaketen, säger Katarina Reigo.

Har du tips på liknande eller andra initiativ som kan hjälpa till att förbättra krisberedskapen i kommuner och hos andra ansvariga aktörer, tipsa oss gärna på redaktionen@krisinformation.se

I söndags genomförde den svenska Kustbevakningen sitt första uppdrag i Medelhavet. Insatsen bestod i att 262 migranter togs ombord på den svenska båten och fördes till Italien.

– Båten de kom i var i dåligt skick och tog in vatten. Vi beslutade att lämna kvar den då vi bedömer att den kommer att sjunka inom kort, berättar Joakim Håkansson som är befälhavare på den svenska båten. Sverige ingår sedan en tid i EU-operationen Frontex Triton på Medelhavet.

Vi uppmärksammade detta med en nyhet. En kritiskt lagd läsare skulle kunna invända mot den bedömningen. Vad har nu detta med svensk krishantering att göra? Sambandet är inte klockrent men vi resonerade som så att det var en möjlighet för oss att berätta om Kustbevakningen, som ju i högsta grad är en del av den svenska krishanteringen.

Däremot har vi inte publicerat någon nyhet om utbrottet av MERS i Sydkorea. Inte än, ska tilläggas. Om läget förvärras eller om vi får mycket frågor om MERS kan det vara ett skäl för oss att publicera en nyhet. I väntan på detta kan den nyfikne läsa Folkhälsomyndighetens uppdateringar om utbrottet.

Däremot delade vi UD:s inlägg om reserekommendationer i sociala medier. Sveriges ambassad i Sydkorea anser inte att det i nuläget finns någon anledning att avstå resor till Sydkorea på grund av sjukdomsutbrottet.

Men reserekommendationerna kan ändras snabbt så håll koll på UD:s reseinformation eller ladda ner appen Resklar.

Vad tycker du? Är det vettiga bedömningar från vår sida?

Våren på Krisinformation.se: Är det inte för blött är det för torrt

15 maj

De som besöker webbplatsen Krisinformation.se upptäcker att det finns två temapuffar på förstasidan. Den ena handlar om höga flöden och den andra om risken för gräsbränder. Två vanliga fenomen på vårkanten. Är det inte för blött är det för torrt.

Under våren beror brandrisken i gräs på om det finns gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna. Är fjolårsgräset dessutom torrt ökar risken för att en brand sprider sig. Risken för gräsbränder minskar när nytt friskt gräs växer upp under våren. Här kan du läsa mer om gräsbränder

I veckan utfärdade SMHI en klass 2-varning för mycket höga flöden i delar av Norrbotten. Varningar utgår från vattennivåerna i de olika vattendragen och tar ingen hänsyn till lokala förhållanden, till exempel om det finns bebyggelse i närheten. En klass 2-varning kan alltså drabba olika beroende på var den inträffar. Men enligt länsstyrelsen Norrbotten så är det än så länge bara ett fåtal kommuner som har problem med vårfloden.

Du kan läsa mer om prognoser och varningar för översvämning här. Där hittar du också SMHI:s vädervarningar via ett RSS-flöde.

I tisdags inträffade ett nytt kraftigt jordskalv i Nepal, som följdes av flera kraftiga efterskalv. Epicentrum låg omkring 75 km väster om huvudstaden Katmandu, nära Mount Everest. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, påverkar inte det nya skalvet den svenska insatsen i Nepal. Det kan du läsa mer om här.

Vår samlade information om jordbävningen i Nepal finns här.

Här om dagen skrev vi på bloggen om att vi lagt ut vår omvärldsbevakning på webben. Här är det blogginlägget.

Vår omvärldsbevakningen finns här.

Och så önskar vi er en trevlig klämdag och en fin helg!

Redaktionen

Svensk insats i Vanuatu, krisstödjare i Biskopsgården och solförmörkelse

20 mar

Natten mot den gångna lördagen drabbade den tropiska cyklonen Pam öriket Vanuatu i Stilla havet. Under söndagen skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommunikationsutrustning och fem kommunikationsexperter till Vanuatu. MSB gjorde inte detta på eget initiativ. Insatsen samordnas av FN och det är på deras förfrågan som den svenska medverkan bygger.

Tanken bakom detta är enkel. En central instans tar reda på vad som behövs och ber sedan olika organisationer att bidra. På så sätt minskar man risken att alla skickar filtar när det behövs vattenrening.

Här kan du läsa mer om den svenska insatsen.

För de som inte befann sig i Enköping i torsdags kväll kan vi berätta att det var en stor brand i en industrilokal i Ullunda. Räddningsledaren skickade ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, med uppmaningen att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Som alltid i den här typen av situationer var rådet att lyssna på lokalradion, Sveriges radio P4. Vi på Krisinformation.se instämmer i den rekommendationen.

Sorgligt är det i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg efter skjutningen i onsdags kväll. Stadsdelsnämnden satte in extra resurser, bland annat tillgång till krisstödjare både på plats och via telefon. Vi skrev givetvis en nyhet om detta. Våra tankar går till drabbade och anhöriga.

Vi hoppas att ni inte förstört er syn genom att titta allt för direkt och allt för länge på solförmörkelsen under fredagsförmiddagen. Att solförmörkelsen kan påverka elförsörjningen visste ni redan eftersom ni läst veckans blogginlägg av Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Solförmörkelser har fascinerat i alla tider. Här bjuder the Science Museum i London på bilder kring ämnet i en radda twitter-inlägg som samlats via Storify. Det är givetvis inte det minsta krisrelaterat men ett sätt för redaktionen att önska trevlig helg.

I väntan på bekräftad information

23 jan

Händ! Så heter en diktsamling av Stig Larsson som gavs ut 1988. Utan att fördjupa oss i svensk grammatik kan vi konstatera att ordet är en omöjlighet. Det finns ingen sådan uppmaning på svenska språket. Icke desto mindre sker det att vi på redaktionen för Krisinformation.se känner sympati med författaren och hans önskan.

Så där ja. Då har vi erkänt. Det satt långt inne. Det är inte passande att önska sig en händelse för den som tjänstgör vid någonting som heter Krisinformation.se. Det framstår ju som om vi önskar oss elände och att människor råkar illa ut.

Så är det naturligtvis inte. Men något litet ofarligt … vad som helst, som vi kan publicera på vår webbplats, kan vi väl få hoppas på? Vi på redaktionen vill, liksom de flesta människor, göra nytta och det förställer vi oss att vi kan göra genom att upplysa allmänheten om risker och kriser.

Sist vi publicerade någonting så var det om stormen Egon. Om ni redan har glömt den stormen har vi all förståelse för det.

Bloggat har vi i alla fall, om asteroiden 2004 BL86 som kommer att passera jorden på nära håll, med astronomiska mått mätt. Med jordiska mått mätt, oändligt långt borta.

Vi har också konstaterat att det fortsätter att komma försändelser som innehåller vitt pulver till myndigheter och andra institutioner. Hittills har dessa försändelser inte innehållit några skadliga ämnen.

Men likväl gör de skada. Människor som kommer i kontakt med de här försändelserna blir, på goda grunder, skrämda och samhällets resurser i form av räddningstjänst, polis, laboratorier och annat tas i anspråk när dessa resurser kunde användas till så mycket annat.

Vi har valt att inte skriva om kuverten med vitt pulver. Om det skulle dyka upp försändelser med skadligt innehåll blir vår bedömning naturligtvis en annan.

Vi är också medvetna om att en hjälparbetare från Röda korset har flugits hem från Sierra Leone efter att eventuellt ha utsatts för smitta. Lika medvetna är vi om att vi skrev om den hjälparbetare från MSB som evakuerades för en tid sedan. I det senare fallet väljer vi att inte publicera. Anledningen är att det inte ställs så många frågor den här gången.

Det är någonting särskilt med första gången. Kanske har de flesta svenskar fått den information om ebolasmitta de behöver. Kanske dyker det ändå upp frågor från allmänheten om det här fallet och då får Krisinformation.se anledning att återkomma i frågan.

Vi har i dag också tagit del av en nyhet från TT om att den så kallade ”domedagsklockan” har flyttats fram två minuter, från fem i tolv till tre minuter i tolv. Av TT får vi veta att klockan skapades 1947 av vetenskapsmän, varav flera varit med om att ta fram atombomben.

Var och en väljer naturligtvis om det finns någon anledning att ta dessa dystra framtidsutsikter på allvar eller inte. På redaktionen avvaktar vi verifierad information från ansvarig aktör om domedagen. Först då kan vi publicera en torr, trist och bekräftad nyhet.

Trevlig helg!

/Redaktionen