Vecka 22: Om kreosot, risker i den digitala världen och test av automatiska varningar

29 maj
Cert.se
Kartbild från Cert.se över antalet infekterade datorer i Sverige. Läs mer på Cert.se

I söndags började det brinna i en fabrik hos företaget Octowood i Kälarne, Jämtland. Fabriken tillverkar impregnerade trästolpar och använder ämnet kreosot i processen. Allmänheten i närheten uppmanades på grund av brandröken att hålla sig inomhus genom ett myndighetsmeddelande. Efter något dygn var branden släckt och insatsen kunde avslutas.

Digitala hot

Massutskick av bluffmejl med trojaner i e-postbilagor kanske inte är jämförbart med sådana händelser, när röken bolmar ur en brinnande fabrik och flera räddningstjänster är på plats för att släcka. Men många läste och delade Krisinformation.ses nyhet om bluffmejl eftersom engagemanget kring risker i den digitala världen är stort. Den som vill gräva lite djupare i ämnet informationssäkerhet kan titta in på DinSäkerhet.se eller läsa in sig på virus och trojaner hos amerikanska Department of Homeland Security.  Läs också Cert.ses tidigare inlägg på Krisinfobloggen om cyberattacker och skadlig kod.

Test av automatiska varningar

I veckan deltog Krisinformation.se i ett test av automatisk publicering av Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, direkt från Sveriges Radio. Testet var lyckat och på måndag testas hela VMA-systemet i vanlig ordning. Tut i tyfonen klockan tre, första måndagen, sista månaden i varje kvartal, ni vet.

Utlandsresa

Med tanke på att sommaren inte är långt borta, kalendermässigt i alla fall, kan det vara på sin plats att påminna om Utrikesdepartementets information om utlandsresor och händelser i utlandet. Titta in på nya regeringen.se som lanserades i veckan. Där finns mycket av det du behöver veta inför din utlandsresa och om regeringens ansvar för svenskar vid händelser utomlands.

Trevlig helg, önskar redaktionen

Våren på Krisinformation.se: Är det inte för blött är det för torrt

15 maj

De som besöker webbplatsen Krisinformation.se upptäcker att det finns två temapuffar på förstasidan. Den ena handlar om höga flöden och den andra om risken för gräsbränder. Två vanliga fenomen på vårkanten. Är det inte för blött är det för torrt.

Under våren beror brandrisken i gräs på om det finns gammalt fjolårsgräs som kan börja brinna. Är fjolårsgräset dessutom torrt ökar risken för att en brand sprider sig. Risken för gräsbränder minskar när nytt friskt gräs växer upp under våren. Här kan du läsa mer om gräsbränder

I veckan utfärdade SMHI en klass 2-varning för mycket höga flöden i delar av Norrbotten. Varningar utgår från vattennivåerna i de olika vattendragen och tar ingen hänsyn till lokala förhållanden, till exempel om det finns bebyggelse i närheten. En klass 2-varning kan alltså drabba olika beroende på var den inträffar. Men enligt länsstyrelsen Norrbotten så är det än så länge bara ett fåtal kommuner som har problem med vårfloden.

Du kan läsa mer om prognoser och varningar för översvämning här. Där hittar du också SMHI:s vädervarningar via ett RSS-flöde.

I tisdags inträffade ett nytt kraftigt jordskalv i Nepal, som följdes av flera kraftiga efterskalv. Epicentrum låg omkring 75 km väster om huvudstaden Katmandu, nära Mount Everest. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, påverkar inte det nya skalvet den svenska insatsen i Nepal. Det kan du läsa mer om här.

Vår samlade information om jordbävningen i Nepal finns här.

Här om dagen skrev vi på bloggen om att vi lagt ut vår omvärldsbevakning på webben. Här är det blogginlägget.

Vår omvärldsbevakningen finns här.

Och så önskar vi er en trevlig klämdag och en fin helg!

Redaktionen

Veckan som gick: Från hallon till cyklon

8 maj

Good_bye_Progress ESA NASA

Den ryska rymdfarkosten Progress M-27 som förstördes vid inträdet i jordens atmosfär den 8 maj 2015. Foto: ESA/NASA.

För nästan exakt två år sedan, i maj 2013, var det stora rubriker i media om att okokta jordgubbar spred hepatit A. Två år senare är det dags för nästa bär – denna gång gäller rubrikerna importerade frysta hallon och norovirus. Viruset orsakar matförgiftning och är man äldre eller har nedsatt immunförsvar kan det gå illa. Livsmedelsverket har tagit prover på hallon från det misstänkta partiet men provsvaren har ännu inte påvisat viruset. Trots det, är det troligen hallonen som ligger bakom utbrottet, skriver Livsmedelsverket som ger rådet att man alltid bör koka importerade frysta hallon innan man äter dem. Färska hallon eller frysta hallon från Sverige behöver man däremot inte koka. Läs mer om hallonen och Livsmedelsverkets rekommendationer här.

I jordbävningsdrabbade Nepal pågår den svenska insatsen, även om mycket av den mediala uppmärksamheten börjat avta. I torsdags skrev MSB:s Christian Di Schiena på Insatsbloggen: ”Jag tror vi befinner oss i ett kritiskt skede nu. Nu är det viktigt att hjälpen börja komma – i stor skala. Mycket distribueras, men fortfarande är det otroligt mycket kvar att göra”.

Sannolikheten att Sverige skulle drabbas av svåra jordbävningar är förstås minimal. Men det finns många andra risker som kan medföra att teknisk infrastruktur går sönder. Därför åkte delar av redaktionen till Varberg i veckan och deltog i Länsstyrelsen Hallands läns seminarium om myndigheters kommunikation med allmänheten när internet går ner. Många kommuner, länsstyrelser och andra aktörer från västra och södra Sverige fanns på plats. Syftet var att aktörerna ska bli mer robusta och klara av kommunikation även om tillgång till internet och ström går ned, till exempel genom att publicera information om var dricksvatten, nödtelefon, informationspunkter och uppsamlingsplatser kan finnas i en händelse.

En betydligt mindre risk under veckan var att någon av oss skulle träffas av den obemannade ryska rymdfarkosten Progress M-27 som okontrollerat störtade mot jorden, men hot från rymden kan väcka känslor och frågor och därför ägnade vi händelsen ett visst intresse. Så sent som på torsdag kväll kom beräkningarna att den skulle återinträda i atmosfären i en linje över Stilla havet, södra Sydamerika, Sydatlanten, Afrika, Indien delar av Asien och Japan. Sverige var alltså inte ens i närheten. På fredag morgon kom beskedet att farkosten störtat i havet sydväst om Chile cirka klockan 04.00 svensk tid.

Inför helgen riktar vi blicken mot Filippinerna där den tropiska cyklonen Noul närmar sig kusten innan den vänder och åter går ut till havs. De senaste banorna visar att den precis snuddar kusten. Det är inte ovanligt att landet drabbas av tropiska cykloner. Vi minns Haiyan som drog in i november 2013.

Trevlig helg önskar redaktionen

Veckan som gick: Nepal, denguefeber och en rymdfarkost utom kontroll

1 maj

 

Efter förra helgens kraftiga jordskalv i den tätbefolkade Katmandudalen i Nepal är det fortfarande oklart exakt hur många människor som har omkommit, skadats, blivit hemlösa eller saknas. Även i Indien och i Kina (Tibet) miste ett antal människor livet i skalven. Byggnader, vägar och kommunikationer har skadats. Det behövs tält, dricksvatten, mat och mediciner till de drabbade. Många människor uppges ha lämnat den hårt drabbade huvudstaden för att åka till platser som inte drabbats av händelserna. Samtidigt kommer rapporter om skador på andra håll i landet. På Krisinformation.ses händelsesida för katastrofen i Nepal hittar du svenska myndigheters information om händelserna och länkar till viktiga hjälporganisationer.

Anmäl avresa på flygplatsen
Sveriges ambassad uppmanar svenskar i Nepal att kontakta sina anhöriga och att anmäla sin avresa från Katmandus flygplats vid den nordiska informationsdesken. Det är viktigt för ambassadens personal att veta vilka som är kvar i landet.

Både frivilliga och experter försöker hjälpa till att kartlägga skadornas omfattning. Amerikanska rymdstyrelsen NASA och European Space Agency, ESA, har publicerat satellitbilder över det drabbade området i Nepal. Många frivilliga hjälps åt för att samla och sprida information om katastrofer som den i Nepal, läs om crowdsourcing i kris här.

MSB:s stöd till Nepal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har skickat ett insatsteam bestående av bland annat byggnadsingenjörer för att bedöma rasrisk i hus, experter på att bygga IT- och telekommunikation, koordinatorer och ett separat plan med deras utrustning. Här kan du följa MSB:s Insatsblogg.

Dengueutbrott i Latinamerika
Folkhälsomyndigheten gick i veckan ut med en nyhet om att virussjukdomen denguefeber under 2015 har spridit sig i delar av Latinamerika. Ett utbrott pågår enligt Sveriges ambassad i Sao Paolo, Brasilien, där över 130 dödsfall har registrerats.

Obemannad och utom kontroll
Den obemannade ryska rymdfarkosten Progress M-27 har råkat ut för problem och är utom kontroll. Följ omloppsbanan här. Bränslet tros ta slut mellan den 5 och 7 maj då farkosten väntas nå jordens atmosfär och brinna upp. Läs mer om rymdskrot på Krisinformation.se.

Uppmärksamma vännerna
För två veckor sedan gick Sveriges ambassad i Sydafrika ut med en nyhet om oroligheterna som då hade spridit sig till Johannesburg. Flera av våra följare uppmärksammade (”pingade”) anhöriga på plats om ambassadens information via Krisinfos kommentarsfält på Facebook. Några fick snart lugnande besked från resenärerna i Sydafrika. ”Vi är i säkerhet, långt från oroligheterna.”

Människor hjälper varandra. Det känns tryggt.

Ha en trevlig helg!

 

 

 

 

 

När många delar information i kris

30 apr

Map fr Micormappers dot com
Tweets om situationen efter jordskalven i Nepal. Bild: Micromappers.org.

Crowdsourcad information, alltså information insamlad av många, kan bidra till katastrofhjälp. För bara några år sedan var detta inte alls självklart, många var skeptiska och trodde att det måste betyda kaos att släppa in allmänheten i krishanteringen. Men efter jordbävningen på Haiti bevisades motsatsen, och sedan dess har inställningen från myndigheterna förändrats radikalt. UNOCHA, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, har samarbetat med crowdsourcingtjänster flera gånger, till exempel efter tyfonen Hagupit/Ruby, tyfonen Haiyan/Yolanda och nu i Nepal. Även FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, har tagit hjälp av crowdsourcad information för att förbättra situationen för syriska flyktingar.

När jordbävningen drabbade Nepal den 25 april aktiverades MicroMappers, ett samarbete mellan FN/OCHA och crowdsourcingtjänsten StandbyTaskforce, redan nästa dag. MicroMappers är ett verktyg som alla med en smartphone kan använda. Du väljer en ”clicker”, en klickfunktion, antingen för tweets eller för bilder. Du bläddrar igenom bilderna och/eller tweetsen och bedömer deras relevans på en skala, genom att klicka på en knapp. På så sätt hjälper du FN att snabbare få en bild av var hjälpen behövs, och vilken slags hjälp. Minst tre personer måste ha lämnat samstämmiga uppgifter för varje bild eller tweet, så du behöver inte känna att ansvaret är för stort.

Det finns fler sätt att hjälpa räddningsarbetarna i Nepal. Tomnod är ett verktyg som gör att du kan sitta vid din dator och gå igenom kartbilder och markera var du ser skador efter jordbävningen.
Om du har information om någon som saknas efter jordbävningen kan du rapportera in den via Googles Person Finder, ett ”öppna data”-projekt som skapades efter Haiti 2010 och har använts vid flera katastrofer, via Röda Korsets ”Safe & Well” eller via Facebooks Safety Check.

Krisinformation.se om jordbävningen i Nepal

Tidigare inlägg på Krisinfobloggen om crowdsourcing

/Anna, redaktionen

Statsepizootologen bekämpar smittor hos djur

28 apr

Stahl2
Karl Ståhl är biträdande statsepizootolog på SVA – en rådgivande expertmyndighet som främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljö. Foto: Melker Dahlstrand.

Även djur kan drabbas av allvarliga, smittsamma sjukdomar. Samlingsnamnet för de mest fruktade sjukdomarna är epizootier. Vissa epizootier drabbar enbart djur medan andra även kan smitta till människor , så kallade zoonoser. Karl Ståhl och hans kollegor på statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar aktivt med att förhindra och begränsa sjukdomsutbrott hos djur.

– Min grupp är ansvarig för epizootiberedskapen på SVA, där vi omvärldsbevakar, ger expertråd och tar emot rapporter från veterinärer, djurägare, andra myndigheter och allmänhet. Rapporterna kan gälla allt från misstankar om smittsamma sjukdomar hos tamdjur, exempelvis hundar eller katter som smugglats in, till vilda djur som hittats döda, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Myndigheten bedömer smittrisker och arbetar för att förebygga, upptäcka och snabbt bekämpa sjukdomar. Det sker med hjälp av omvärldsbevakning, regelbunden kontakt med veterinärer i fält och internationella samarbeten. SVA analyser också prover från djur som skickas in till myndigheten.

– Genom att snabbt upptäcka ett sjukdomsutbrott kan smittspridningen begränsas. Det är viktigt eftersom en god djurhälsa i förlängningen ger bra livsmedel och en bättre djurvälfärd. Vår epizootiberedskap styrs av nationell och EU-lagstiftning och omfattar svåra sjukdomar som mjältbrand hos kor eller fågelinfluensa hos fjäderfä.

Det som Karl Ståhl och hans kollegor ser som största hotet utifrån i nuläget är sjukdomen afrikansk svinpest.

– Det är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar gris och vildsvin. Under de senaste åren har den närmat sig Sveriges gränser. Sjukdomen finns i dag i Estland, Lettland, Litauen och Polen, och risken för att få in sjukdomen till Sverige är högre än någonsin tidigare i historien. Genom vår omvärldsbevakning följer vi utvecklingen noga och förbereder oss samtidigt för att så snabbt som möjligt kunna upptäcka och, i samarbete med Jordbruksverket, hantera ett eventuellt utbrott i Sverige, säger Karls Ståhl.

Här kan du läsa fler intervjuer med yrkesfolk som har särskilt ansvar i krishanteringssystemet.

Vulkanutbrott i Chile och äntligen har det slutat brinna i Västmanland

24 apr

Vi tar för givet att de flesta har den stora skogsbranden i Västmanland i färskt minne. I veckan kom det en god nyhet från den brandhärjade trakten. Inga glödbränder tycks finnas kvar i området. Kustbevakningsflyget flög över området på uppdrag av Länsstyrelsen en natt. De använde en infraröd kamera för att se om några av de glödbränder som funnits i området fortfarande var aktiva. Inga varma områden kunde hittas. Det kan du läsa mer om här.

Om vi nu förflyttar oss från bränder till vulkaner och till en annan världsdel så kan konstatera att vulkanen Calbuco högst oväntat fick ett utbrott i onsdags efter att ha varit inaktiv i decennier. Calbuco spydde ur sig en 10 kilometer hög askpelare som skuggade stora delar av regionen Los Lagos i södra Chile. Omkring 5 000 människor i området tvingades evakueras från sina hem. Du kan läsa mer om det hos Svenska nationella seismiska nätet som drivs av Uppsala universitet. Sveriges ambassad i Chile uppmanar svenskar som befinner sig i området att följa den chilenska krismyndighetens uppdateringar. Det är sannolikt ett klokt råd då det finns farhågor om att vulkanen ska få ytterligare utbrott.

Ska du öppna sommarstugan för säsongen? Tänk på att det är lika viktigt med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad. Att se över elen, testa brandvarnaren och skaffa en brandsläckare är några tips för att förebygga en brand. Att veta hur man snabbt tar sig ut om det börjar brinna är också viktigt och därför är det bra med en utrymningsplan som tydligt visar hur man tar sig ut.

Under rubriken ”aldrig får man vara riktigt glad” eller möjligtvis ”inget gott som inte har något ont med sig” hittar vi vårfloden, som i värsta fall kan ställa till med översvämningar. När snön och isarna smälter på våren så ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag. Detta fenomen brukar kallas vårflod. Läget i landet är fortsatt lugnt och det förekommer inga höga flöden som orsakar problem. Här kan du följa MSB:s vårflodsrapporter.

SMHI inför nu en prognos för marknära ozon. Höga halter av marknära kan irritera luftvägarna och är besvärligt främst för folk som är känsliga eller har någon sjukdom.

Så här beskriver SMHI ozon:
Ozon är en gas som består av tre syreatomer och bildas i en kemisk reaktion i atmosfären under inverkan av solljus. Det mesta ozonet finns in stratosfären där det skyddar livet på jordytan genom att absorbera farlig ultraviolett strålning.
Det finns också ozon nära markytan som bildas genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Förhöjda halter av marknära ozon leder till effekter på människors hälsa och till skador på skog och jordbruksgrödor. Läs mer hos SMHI.

Trevlig helg önskar Redaktionen!

Cyberattacker och skadlig kod: CERT-SE om it-säkerhetsarbete

22 apr

I dag gästas Krisinfobloggen av Ann-Marie Alverås Lovén som är chef på it-säkerhetsfunktionen CERT-SE som finns på MSB. CERT-SE:s uppgift är att snabbt hjälpa till om en organisation i Sverige råkar ut för någon form av cyberangrepp, alltså en attack som gör att en webbplats eller ett datasystem slutar att fungera.

Texten innehåller en del svåra ord och begrepp, klicka på länkarna så kan du läsa mer om vad de betyder. Ann-Marie Alverås Lovén berättar mer:

CERT-SE kallas den enhet som jag ansvarar för inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. CERT-SE är en it-säkerhetsfunktion, skapad på uppdrag av regeringen, som är Sveriges nationella och statliga CERT, Computer Emergency Response Team. För CERT-SE är det väldigt viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om it-säkerhet, både hos individer och organisationer. För att uppnå det är vi ofta ute och föreläser och informerar om it-säkerhet, om vår verksamhet och om aktuella trender inom cyberområdet.

Varnar och ger råd om sårbarheter

På min enhet finns ett antal it-säkerhetsspecialister, som har till uppgift att bevaka händelser kopplade till cybersäkerhet, till exempel varna för cyberfenomen som är skadliga, ge råd för sårbarheter och vid cyberangrepp samt hjälper organisationer med teknisk analys och forensiska undersökningar (vi undersöker till exempel trojaner, ransomware och annan skadlig kod). Vår uppgift är att snabbt hjälpa svenska organisationer när de drabbas av akuta it-säkerhetsincidenter, till exempel händelser där organisationer utsätts för någon typ av cyberangrepp som överbelastningsattacker, skadlig kod som smiter in på nätverket eller en hackad webbplats. Här kan du läsa om hur incidenthanteringen går till.

Specialisterna på CERT-SE har till uppgift att assistera din organisations egen it-personal när de behöver information, bollplank, analyshjälp och kanske stöd vid samverkan med andra som också drabbats.

En överbelastningsattack…håller sig normalt inte inom landsgränser

Många organisationer har inget behov av vårt stöd, de har egen personal med rätt kompetens och kan därför hantera it-säkerhetsincidenter själva. Medan andra organisationer av olika orsaker behöver stöd. Det kan t ex vara en situation där organisationen blir attackerade för första gången och inte riktigt vet hur de ska hantera incidenten. Vid dessa tillfällen är ni som organisation välkomna att kontakta oss på CERT-SE för stöd och hjälp i den akuta situationen.

Det finns många olika typer av CERT-ar i Sverige. De finns bland annat inom bank– och universitetsvärlden. Internetleverantörerna har också ofta egna CERT-ar. Vissa stora organisationer har egna interna team eller enheter för att hantera frågorna i organisationen. Det som särskiljer CERT-SE från dessa är att vi finns tillgänglig för alla organisationer i Sverige, i vår roll som nationell CERT.

En av de saker som vi inom CERT-SE arbetar mycket med är att upprätthålla goda relationer med internationella kontakter och ständigt utveckla vårt samarbete med dem. Över hela världen finns det, i så gott som varje land, nationella och statliga CERT-ar som har ungefär samma uppdrag som CERT-SE. För att vi ska kunna göra vårt jobb (och de andra sitt) behöver vi ha dessa etablerade kontakter. En överbelastningsattack, för att ta ett exempel, håller sig normalt inte inom landsgränser, utan angriparna kan vara spridda över hela världen.

Angripare deltar ibland ofrivilligt

Eftersom CERT-SE bara har möjlighet att hantera servrar och datorer inom Sveriges gränser och andra nationella CERT-ar endast kan hantera servrar och datorer inom sina landsgränser krävs goda kontakter mellan länderna. Det är helt enkelt en förutsättning för att kunna stoppa en överbelastningsattack eftersom de angripande datorerna – som många gånger deltar ofrivilligt – finns över hela jordklotet.

Det som händer i Finland idag, sprider sig troligen till Sverige imorgon.

CERT-SE har ett nära samarbete med våra nordiska grannars CERT-organisationer, vilket är särskilt viktigt eftersom vi över de nordiska landsgränserna har en hel del gemensam infrastruktur. Det som händer i Finland idag, sprider sig troligen till Sverige imorgon. Det som idag kan ses i Sverige poppar dyker sannolikt upp i Danmark, Norge eller på Island inom kort.

Vill du veta mer? Läs mer på www.cert.se. Tveka inte att höra av dig till cert@cert.se. Vi vill gärna komma i kontakt med er! Vi kan bidra med kunskap och information men även i bistå i hanteringen av akuta it-incidenter när ni vill ha assistans.

/Ammi

Foto: Johan Eklund / CERT-SE.
Ann-Marie Alverås Lovén
Chef CERT-SE

Svensk insats i Vanuatu, krisstödjare i Biskopsgården och solförmörkelse

20 mar

Natten mot den gångna lördagen drabbade den tropiska cyklonen Pam öriket Vanuatu i Stilla havet. Under söndagen skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommunikationsutrustning och fem kommunikationsexperter till Vanuatu. MSB gjorde inte detta på eget initiativ. Insatsen samordnas av FN och det är på deras förfrågan som den svenska medverkan bygger.

Tanken bakom detta är enkel. En central instans tar reda på vad som behövs och ber sedan olika organisationer att bidra. På så sätt minskar man risken att alla skickar filtar när det behövs vattenrening.

Här kan du läsa mer om den svenska insatsen.

För de som inte befann sig i Enköping i torsdags kväll kan vi berätta att det var en stor brand i en industrilokal i Ullunda. Räddningsledaren skickade ut ett Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, med uppmaningen att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Som alltid i den här typen av situationer var rådet att lyssna på lokalradion, Sveriges radio P4. Vi på Krisinformation.se instämmer i den rekommendationen.

Sorgligt är det i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg efter skjutningen i onsdags kväll. Stadsdelsnämnden satte in extra resurser, bland annat tillgång till krisstödjare både på plats och via telefon. Vi skrev givetvis en nyhet om detta. Våra tankar går till drabbade och anhöriga.

Vi hoppas att ni inte förstört er syn genom att titta allt för direkt och allt för länge på solförmörkelsen under fredagsförmiddagen. Att solförmörkelsen kan påverka elförsörjningen visste ni redan eftersom ni läst veckans blogginlägg av Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Solförmörkelser har fascinerat i alla tider. Här bjuder the Science Museum i London på bilder kring ämnet i en radda twitter-inlägg som samlats via Storify. Det är givetvis inte det minsta krisrelaterat men ett sätt för redaktionen att önska trevlig helg.

Cyklon i Vanuatu, askmoln i Costa Rica och gräsbrandrisk i Sverige

13 mar

 

Statistiskt sett innebär fredagen den trettonde ingen ökad risk för olyckor och hemskheter, sägs det. Hittills har veckan också varit lugn, ur vårt perspektiv, och i medierna dominerar annat än annalkande katastrofer.

Här i det vårvintertrötta Sverige nås vi av nyheten att starten på den tuffaste etappen i havskappseglingen Volvo Ocean Race har skjutits upp. Detta eftersom en tropisk cyklon plöjer sig söderut i södra Stilla havet och hotar att störa tävlingen. Cyklonen kallas Pam och rör sig mellan ögrupper med spännande namn som Vanuatu, Kiribati och Tuvalu. Det verkar som sparsamt befolkade områden, men enligt vissa uppgifter kan hundratusentals människor drabbas av ovädret bara i Vanuatu (som ligger mellan Solomonöarna och Fiji, vilka också kan omfattas av Pams verkningar).

I flera av områdena som ligger i cyklonens väg har myndigheterna utfärdat varningar och larm av högsta nivån. Folk bunkrar mat och dricksvatten. Spikar igen fönsterluckorna. Säkrar sina hem inför stundande regn, vindar och vågor. Vi kan bara hoppas att Pam drar förbi utan att människor kommer till skada.

Tropiska cykloner som Pam bildas när havets ytvattentemperatur överstiger 27 grader. Man kan misstänka att så är fallet norr och öster om Australien just nu. I de vattnen rör sig i skrivande stund också andra tropiska oväder med namn som Olwyn, Bavi och Nathan. Följ dem på Tropicalstormrisk.com eller genom World Meteorological Organizations webbplats.

Vulkanutbrott ger askplym i San José

Under fredagen kom nyheten om att flygplatsen i San Josés huvudstad Costa Rica stängts av på grund av ett askmoln från vulkanen Turrialba som har fått ett utbrott. En plym av vulkanisk aska med en höjd på en kilometer sägs vara orsaken. Det hela lät naturligtvis dramatiskt till en början, men enligt UD:s reseinformation för Costa Rica har utbrottet pågått sedan i oktober förra året och föranlett evakueringar i närheten av vulkanen.

Vulkanen Turrialba ligger i en nationalpark som är ett populärt turistmål och de som besöker området bör givetvis hålla sig informerade om händelseutvecklingen. Via Swedenabroad.com hittar du reseinformation från Sveriges ambassader och konsulat i utlandet. På Krisinformation.se kan du läsa mer om händelser som du kan drabbas av utomlands.

Brandrisksäsong i Sverige

Här hemma har gräsbrandrisksäsongen kommit igång och man kan följa brandrisken genom DinSäkerhet.se där du också får tips om hur du eldar säkert utomhus och kan ladda ner appen BRANDRISK Ute.

Kanske låter det lite löjligt att ta upp gräsbränder i jämförelse med vulkanutbrott, evakueringar och tropiska cykloner. Men tänk på skogsbranden förra året. Och, ja, det är ju ändå fredagen den trettonde idag.

Trevlig helg önskar redaktionen.