Nu ska myndigheter rapportera in it-incidenter – vad betyder det?

8 apr

För några veckor sedan utsattes flera mediesajter för överbelastningsattacker. Det är ett exempel på en it-incident. Ett annat exempel är när tjänsten för e-recept går ner tillfälligt. För att förbättra myndigheternas förmåga att hantera sådana incidenter ska nu alla myndigheter rapportera dessa.

Olika exempel på it-incidenter är störningar i mjukvara, hårdvara, driftmiljö eller förlust av data. Sådana kan orsakas av externa attacker, säkerhetsbrister i it-produkter eller brister i hur system och produkter hanteras.

Konsekvenserna är inte alltid märkbara för allmänheten men ibland drabbas viktiga samhällsfunktioner. Därför ska alla myndigheter från och med den 4 april 2016 rapportera allvarliga it-incidenter. Liknande system för rapportering finns bland annat i Norge och Tyskland.

Tre myndigheter tar hand om rapporterna
De flesta myndigheter ska rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De myndigheter som hanterar känsliga uppgifter gällande rikets säkerhet ska rapportera till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.

– Den obligatoriska rapporteringen ska stödja samhällets informationssäkerhet och ge en förbättrad lägesbild, säger Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB.
Då blir det lättare att hantera och förebygga it-incidenter. Under en pågående händelse blir det också lättare för de ansvariga att avvärja eller begränsa konsekvenserna.

Samarbete är viktigt
Det är inte bara myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet. Därför är det viktigt att samarbeta med privata aktörer inom branscher som energi, transporter, finans, hälso- och sjukvård och vattenförsörjning. EU ser just nu över ett system som innefattar både privata och offentliga aktörer.

Lästips på Krisinfobloggen: Cyberattacker och skadlig kod: CERT-SE om it-säkerhetsarbete

Zika – hur rädda bör vi vara för detta uppmärksammade virus?

4 feb

Få har kunnat undgå att höra talas om zika – det myggburna viruset som skapat krigsrubriker i medierna och som världshälsoorganisationen WHO:s experter på måndagen klassade som ett globalt hot mot folkhälsan. För att få perspektiv på zikaviruset och vad det innebär för oss i Sverige tog Krisinformation.se kontakt med statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten. Han har övergripande ansvar för att leda och samordna smittskyddsarbetet på Folkhälsomyndigheten. Internationellt har statsepidemiologen ansvar för övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Anders Tegnell. Foto: Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten
Anders Tegnell. Foto: Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten

Zikaviruset har varit känt sedan 1940-talet – varför får det så stor uppmärksamhet nu?

– Det uppmärksammas nu för att det har börjat spridas till människor som inte tidigare har kommit i kontakt med viruset och som därför saknar immunitet. Därför har spridningen snabbt blivit omfattande. I denna spridning har man upptäckt att viruset inte bara kan orsaka en lindrig febersjukdom med utslag utan också misstänks orsaka fosterskador

Hur kommer det sig att viruset fått så stor spridning i Central- och Sydamerika just nu?

– Myggor som kan sprida zika, och även andra liknande virus, har funnits där länge. När en sådan mygga kommer i kontakt med viruset genom att sticka en infekterad person, kan myggan sedan sprida viruset vidare. Hypotesen är att zikavirus började spridas i samband med fotbolls-VM i Brasilien 2004. Den andra förutsättningen är att alla i dessa områden är mottagliga för sjukdomen, eftersom den är ny. Därför blir många sjuka och då kan många myggor sprida sjukdomen vidare.

Om viruset är ofarligt för de allra flesta – varför är det då klassat som ett globalt hot mot folkhälsan av WHO?

– Det är egentligen inte själva viruset som omfattas av WHO:s bedömning av läget, utan de fosterskador som kopplas samman med zikavirusinfektion. Det är alltså bara för gravida kvinnor, eller snarare deras barn, som viruset betraktas som farligt i nuläget.

Myggor vanliga smittbärare

Det finns många andra allvarliga sjukdomar som förekommer på samma platser som zikaviruset och som sprids med myggor. Hur orolig bör man vara för zikaviruset, sett ur det sammanhanget?

– Man bör alltid ta reda på vilka sjukdomar som kan spridas i områden som man ska resa till, det gäller i synnerhet för gravida. Resemedicinska mottagningar och mödravården kan ge individbaserad information och råd. Personer som inte är gravida behöver inte vara oroliga för just zikavirus, de flesta som smittas får lindriga symtom eller inga symtom alls.

Om man har varit i Thailand, eller på andra turistmål där zikaviruset förekommer, över julledigheten och nu funderar på att skaffa barn – är det något man bör tänka på då med hänsyn till att zika?

– Skadorna, om de nu alls är kopplade till zika, uppkommer bara vid den akuta infektionen och blir man gravid efter att den läkt ut finns ingen risk kvar.

Vet man med säkerhet att det kan skada foster?

– Nej, men det finns mycket som talar för det, även om vi i dag inte kan säga någonting säkert, eller säga hur stor risken för fosterskada i så fall är.

Myggor i Sverige sprider inte zika

Kan myggarter i Sverige sprida zika?

– Nej, de myggor som sprider viruset i Sydamerika finns inte i Sverige. Virussjukdomar sprids normalt bara av vissa för viruset specifika myggarter.

SVA har gått ut med information om att de ska ta fram ett myggövervakningsverktyg på grund av att exotiska myggarter etablerar sig i Europa och sprider sig norrut. Dessa kan bära på sjukdomar vi tidigare varit befriade ifrån. Innebär det att zikaviruset kan komma till Sverige?

– Teoretiskt sett ja, om vi skulle få en etablering av rätt myggart i Sverige. Men klimatgränsen för denna mygga går i dag långt nere vid Medelhavet och snabba förändringar ser vi inte.

Kan viruset komma till Europa? 

– Möjligen till Malta där likande sjukdomar spridits som sprids till samma mygga.

Har du några råd när man reser till zikadrabbade länder, ur ett smittaperspektiv?

– Kvinnor som är eller vill bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för individuell rådgivning först, och diskutera om resan är lämplig att genomföra. Långärmat och långbyxor skyddar mot myggbett, och myggmedel kan användas där huden är bar.

 

Här hittar du mer information om zika från Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se testade allmänhetens tuttips!

10 dec

Måndagen den 7 december var en spännande dag för oss på Krisinformation.se. Dels var det VMA-test klockan 15, som det alltid är den första helgfria måndagen i december. Dels skulle vi äntligen få testa vårt nya verktyg för crowdsourcing, eller allmänhetens tips som vi också kallar det, som består av ett frågeformulär och en karta.

Och fiffigt nog passade vi på att testa verktyget just genom att fråga: Hörde du VMA-signalen?
Tanken med det var att testa det i liten skala i ett lugnt läge, för att få ett hum om det skulle kunna fungera i stor skala i ett skarpt läge.

Hur gick det då?

Crowdsourcingtestet gick inte så bra. Sidan med formuläret och kartan blev överbelastade nästan omedelbart av alla som ville vara med och svara.

kartFAIL2
#fail

Men även om verktyget kraschade så fick vi ändå in över 5900 svar! Som visade att VMA-testet gick bra på det stora hela. Där vi har svar och där det samtidigt finns Hesa Fredrik-tutor är det övervägande positiva svar, det vill säga att människor hörde tutorna.

Vi har också kunnat se en del platser där det finns tutor, men där vi fått nästan bara negativa svar, det vill säga att ni inte hörde tutorna. Vi kontrollerade ett par av dem med berörd räddningstjänst och det visade sig stämma: just den dagen hade man av olika skäl inte lyckats genomföra VMA-testet och köra tutorna.

Så vi känner ändå att vi har visat för oss själva att vi kan ha nytta av crowdsourcing. Många vill hjälpa till och vi kan få information snabbt om läget i en viss frågeställning. Vi kommer att fortsätta att testa crowdsourcing i olika sammanhang, senast i mars igen, vid nästa VMA-test.

crowdtuttest5931
#win!

När testet havererade uppstod en flod av kommentarer och frågor på vår Facebooksida och i vår Twitterkanal. Både om VMA-signalen och om vårt test av ”allmänhetens tips”. Vi svarade så gott vi kunde, men här följer ett försök att förtydliga en del av de frågorna.

Först om crowdsourcingverktyget:

Vad var det som gick fel med crowdsourcingverktyget?
Vi hade inte i vår vildaste fantasi trott att så många skulle vilja vara med och testa! När vi har frågat på Facebook och Twitter vid tidigare VMA-tester har vi fått in mellan 500 och 1000 svar. Men nu var det tusentals som svarade på en gång. Periodvis var det över 10 000 anrop på kö! Vi hade helt enkelt inte byggt för en sådan anstormning, och det var därför det brakade ihop med en gång. Snopet, men nu har vi lärt oss det.
Själva verktyget heter ArcGIS och är ett geografiskt informationssystem för att behandla, presentera och sprida geografiska data. Tillverkaren är det amerikanska företaget Esri (Environmental Systems Research Institute).

Betyder det att Krisinformation.se inte klarar av en kris?
Några har uttryckt oro för att överbelastningen betyder att Krisinformation.se inte skulle klara många läsare samtidigt, till exempel i en kris. Det är dock inte alls samma sak. Förutom att Krisinformation.se och crowdsourcingformuläret är två helt olika webbar som ligger på olika servrar så finns det en annan grundläggande skillnad mellan dem. När det gäller crowdsourcing så är själva idén att interagera med besökarna var och en för sig. Sådana tjänster är alltid svåra att skydda för överbelastning. För webbplatsen Krisinformation.se är allt material i praktiken statiskt, förutom just i det ögonblick vi uppdaterar en sida eller lägger ut en nyhet. Därmed finns det helt andra möjligheter med cachning och CDN-tjänster (content delivery network) som vi kan använda för att göra webbplatsen tålig för hög last och attacker.

Sen om VMA:

Är det Krisinformation.se eller MSB som ansvarar för tutorna och testar dem?
Nej, nej, nej. VMA-systemet består av dels utomhustutorna, dels information i radio och tv. MSB informerar om hur VMA fungerar. Krisinformation.se har också information, och på de dagar då tutorna testas (eller om det skulle bli ett skarpt läge) återger Krisinformation.se den information som läses upp i radion.

Tutorna (eller sirenerna eller tyfonerna som de också kallas) är cirka 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige, och inom särskilda områden runt kärnkraftverken. Ett antal olika myndigheter kan begära att ett VMA ska gå ut via radio och tv, men de enda som kan begära att tutorna ska tuta VMA-signalen är räddningschef/räddningsledare för kommunal räddningstjänst.
Själva aktiveringskedjan ser ut så här:
• Den räddningstjänst som begär VMA vänder sig till sin regionala SOS-central.
• SOS-centralen skickar vidare informationen till Sveriges Radios sändningsledning.
• Sändningsledningen ser till att Sveriges radios alla kanaler sänder meddelandet och distribuerar meddelandet till medverkande TV-företag.

Men vem är det som sköter själva tutorna då?
Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna är användare och ansvarar för drift och underhåll. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader. När tutorna ska testas får räddningstjänsterna en påminnelse några dagar innan av MSB, via en mail-lista. Vid skarpt läge är det räddningstjänsten som aktiverar tutorna.

Varför hörs inte tutorna på landet? Är folk som bor på landet mindre viktiga att skydda?
Tutorna täcker framförallt städerna och industriområden, och har dessutom begränsad räckvidd. Detta gör att det bara är cirka 50 % av Sveriges befolkning som bor inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus. Det beror absolut inte på att landsbygden är mindre skyddsvärd. Snarare beror det på att systemet ursprungligen byggdes för att larma om flyganfall, som man antog inte skulle drabba landsbygden.
De som bor utom hörhåll för tutorna får förlita sig på informationen i radio och tv, och via Krisinformation.se, på vår hemsida och i vår app.
Det finns också planer på att alla ska kunna få ett sms när ett VMA går ut i test och i skarpt läge. Än så länge är det dock alltid den som begär VMA som avgör om det ska skickas ut sms. OM det går ut ett sms så går det ut automatiskt till alla mobiler som är registrerade i det drabbade området. Läs mer om VMA-sms hos SOS Alarm.

Hur får de som har nedsatt hörsel VMA-larm?
De som inte kan höra tutan kan få larmet via tv eller Krisinformation.se. De kan även få information om pågående VMA via sms (se ovan).

Så! Hoppas ni har fått svar på era frågor nu! Vi vill återigen tacka alla som svarade på om ni hörde tutan eller inte, och alla som försökte använda kartan. Särskilt ni tålmodiga som försökte igen, och igen, och igen! Vi har till skrivande stund fått in 5894 svar, men vi vet som sagt att det var tiotusentals som ville svara.

 

 

Att trampa snett i sociala medier

3 nov

Alla som är aktiva i sociala medier gör misstag ibland. Det viktiga är att göra rätt när du har gjort fel! Så brukar vi på Krisinformation.se säga när vi till exempel föreläser om vårt arbete i sociala medier.

Vi är mycket aktiva i sociala medier och har både misslyckats och gjort misstag genom åren. En gång blandade en redaktör ihop sitt privata twitterkonto med jobbets och vid ett annat tillfälle råkade vi tipsa om hur man gör en egen krislåda samma dag som det kom en nyhet om ett misstänkt intrång i Stockholms skärgård.

I dag blev det fel igen. Tidigt på morgonen upptäckte vi att vi hade ett tekniskt problem på Krisinformation.se. Vårt nyhetsflöde syntes inte längre på startsidan. Ingen jättestor sak, flödet var synligt på www.krisinformation.se/nyheter och allt bakom fungerade som det skulle.

Vi förstod direkt att det handlade om ett tekniskt fel och ringde upp våra utvecklare för att be dem åtgärda det. Vi beslöt oss också för att berätta om det tekniska problemet i en så kallad Just nu (se det gula fältet på bilden nedan) på webbplatsen samt på Facebook och Twitter. Det ville vi göra för att visa att vi hade upptäckt problemet och arbetade på att lösa det, innan någon annan upptäckte det och undrade vad som hänt. Här nere ser du hur det såg ut:

teknisktfel1511

Vi på redaktionen är förespråkare av ett personligt tonfall vid dialog i sociala medier. En del uppskattar det och blir mer benägna att kommunicera med oss tack vare det, andra önskar att vi alltid vore knastertorra och hade ett mer byråkratiskt språk. Även om man är personlig måste man givetvis vara korrekt, saklig och eftertänksam i hur man uttrycker sig. Balansen är fin och ibland innebär en personlig eller skämtsam ton i text risk för missförstånd. Så blev det i dag, när jag som skriver det här inlägget skulle twittra om det där tomrummet som du ser på skärmdumpen här ovanför. Så här beskrev jag det försvunna nyhetsflödet:

stoldtweet1

Ganska snart kom ett mejl från den norska tidningen Aftenposten som undrade om vi hade blivit hackade. Jag gick tillbaka till min tweet igen. Läste den. Och blev kall. Att tweeten kunde ses som ett dåligt skämt förstod jag, det där med personlig ton är som sagt en balansgång. Att tweeten kunde tolkas som att vi var utsatta för ett angrepp hade jag aldrig kunnat tänka mig.

Läge för snabb dementi:

stoldtweet3

För det är ju så jag själv brukar säga: huvudsaken är att man snabbt gör rätt när man har gjort fel. Att be om ursäkt eller förklara gör inte fel ogjorda, särskilt inte på ett konto där tweetsen snabbt hinner spridas via retweets. Felaktigheterna lever för alltid och det är därför ingen idé att försöka radera det man gjort. Det enda sättet att bevara sitt förtroende är att vara ärlig och öppen med sina fel.

Efter femtio minuter var problemet löst och ursprungsfrågan utredd. Krisinformation.se fungerade som vanligt igen.

stoldtweet4

Det finns alltid en risk att läsare tappar förtroendet för kanalen och redaktörerna bakom när något blir fel. Knepet för att minska risken att råka ut för misstag som beror på mänsklig faktor är givetvis bra rutiner. I vårt fall att ytterligare en redaktör alltid korrläser det som skrivs innan det publiceras. I dag skedde inte det, men som du förstår kommer vi att påminna oss om det nästa gång.

Vi ber återigen om ursäkt för otydligheten och hoppas att du fortfarande känner förtroende för oss.

/Redaktionen

Tält, Trelleborg och telestörningar

9 okt

Vi har haft en intensiv vecka på redaktionen med mycket arbete kring flyktingssituationen. Ingen kan ha missat att Sverige just nu tar emot rekordmånga flyktingar. Med största sannolikhet kommer vi att ta emot långt fler flyktingar än under kriget i Bosnien på 1990-talet. Detta sker inte utan påfrestningar för samhället.

Medierna har skrivit mycket om hur boendefrågan för flyktingarna ska lösas. Statsministern talade på fredagens presskonferens om att vi kanske måste hysa in flyktingar i tält. Vinterbonade tält visserligen men ändå ett scenario som var svårt att föreställa sig bara för ett par månader sedan.

En av de kommuner som har hårdast belastning är Trelleborg som tagit emot över 1100 asylsökande barn och ungdomar under 18 år de senaste två veckorna. Trelleborgs kommun har framfört kritik mot Migrationsverket . Dels genom en text på kommunens hemsida, dels genom ett öppet brev från kommunens säkerhetschef som citerats i flera medier. Under fredagen meddelade Migrationsverket att Trelleborgs kommun undantas från att vara en ankomstkommun för ensamkommande barn. Detta ska hoppeligen lätta lite på bördan för Trelleborgs kommun.

Varje vardag tar vi fram en mediebild som publiceras under vår omvärldsbevakning, där kan du läsa mer om hur vi resonerar kring mediernas bevakning av flyktingsituationen. Förra veckans blogginlägg beskriver hur vi gör en mediebild. Redaktionen har också fortsatt bygga ut våra sidor om flyktingsituationen. Längst ner på sidan hittar du länkar till de nya sidorna.

Nu finns ny information om hur samhället arbetar för att ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige och tips på hur du bäst kan hjälpa och stötta flyktingarna. Det finns också en sida där du hittar lokal och regional information om hur exempelvis din kommun arbetar med flyktingfrågan.

Du har väl inte missat myndigheternas gemensamma frågor och svar om flyktingsituationen? Listan fylls hela tiden på med nya. Hör gärna av dig om du tycker att något svar saknas.

I övrigt har det varit rätt lugnt på händelsefronten. I fredags rapporterade vi om störningar på mobilnätet på flera håll i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten och tipsade om hur man kunde nå 112.

Trevlig helg!

Så här gör vi en mediebild

2 okt

En av våra främsta uppgifter är att ta reda på vilka frågor allmänheten vill ha svar på och sedan se till att de får det. Det gör vi förstås genom att frågan dem, menockså genom att titta extra på vad media skriver i en viss händelse och vilka frågor och kommentarer allmänheten har, framför allt i sociala medier.

När vi sammanfattar det vi ser i traditionella och sociala medier ser vi ofta ganska tydliga mönster, det vill säga spörsmål som det skrivs mer om och som fler är intresserade av. De gångna veckorna har till exempel frågan om vem som är ansvarig för de flyktingar som inte söker asyl varit ett sådant. Ett annat spår som nästan alltid får mycket plats i media är porträtteringar av enskilda människoöden. Vi tittar också på om det finns någon särskild kritik riktad mot myndigheter, eller om det finns frågor som man i media eller bland allmänheten tycker att myndigheterna inte svarar på.

När vi har identifierat vilka frågor som är störst just nu sammanfattar vi materialet till vad vi kallar en mediebild. En ögonblicksbild av informationsflödet i en viss fråga. Mediebilden gör vi för att få en uppfattning av hur en viss fråga beskrivs och för att upptäcka exempelvis glapp mellan vad myndigheterna vill informera om och vad allmänheten vill veta, eller hur något myndigheterna säger faktiskt uppfattas.

Det är viktigt att upptäcka både missförstånd och kritik för att de ansvariga myndigheterna ska kunna formulera om sig för att bli mer begripliga samt ta till sig av eventuell kritik. Sociala medier är en fantastisk tillgång för oss som jobbar med kommunikation till allmänheten – vi får snabb respons på det vi gör eller skriver om och kan hela tiden förbättra och förtydliga. Dessutom kan vi, som ju jobbar med att samordna information från olika myndigheter, hjälpa våra kolleger på andra organisationer genom att ge dem vår bild av vad som står i media och sociala medier.

Våra mediebilder ligger alltid ute på Krisinformation.se så att alla kan läsa. Det samma gäller vår omvärldsbevakning. Den gör vi tre-fyra gånger per dygn för att upptäcka samhällsstörningar eller krisfrön som kan få betydelse för allmänheten. Gå gärna in och läs! Här hittar du också vår särskilda sida och flyktingsituationen. Där skriver vi bland annat om vilka myndigheter och organisationer som är ansvariga för vad.

Trevlig helg!

/Redaktionen

Därför uteblir Hänt i veckan

18 sep

Kära bloggläsare,

vid den här tiden på fredagar hittar du i vanliga fall en sammanfattning av veckan som gick här. Dock inte i dag. Det här är just ett sådant tillfälle som dyker upp ibland, när vi slukas av vad vi brukar kalla operativt arbete. Det vill säga: vi pysslar med brådskande krisinformation. Vid sådana tillfällen prioriterar vi helt enkelt ned bloggen.

Om du undrar vad vi arbetar på kan du titta in här för ett exempel och du hittar förstås alltid vår omvärldsbevakning här. Just nu har vi särskilt fokus på flyktingsituationen och sammanfattar mediebilden dagligen.

Med det sagt hoppas vi återkomma som vanligt nästa fredag. Tills vidare kan du givetvis fortfarande prata med oss på Twitter och Facebook – där är vi alltid aktiva.

Trevlig helg!

Redaktionen

Övervakning på internet, Jas-plan och kungabesök

4 sep

150901KungenMSB_E2_4083

Nu har det gått en hel sommar sedan vi senast sammanfattade veckan som gått här på bloggen. Vi tänker dock inte fördjupa oss i sommaren, utan håller oss som vanligt till senaste nytt i krisvärlden.

Under veckan som gick har Dagens Nyheter publicerat flera delar i en granskning av hur privatpersoner på olika sätt spåras via internet. En av texterna handlade om hur 53 procent av Sveriges myndigheter och 86 procent av de svenska kommunerna samlar in information om användarna via exempelvis kakor på webbplatsen. Vi på redaktionen tycker att artikelserien har varit mycket intressant att ta del av. Själva använder vi inte några spårningskakor på vår webbsida och vårt statistikverktyg lagrar inte heller personlig data om er som besöker oss. Det är ett helt medvetet val, eftersom vi inte vill spara några uppgifter om er som använder vår sajt. Det samma gäller för vår app.

Ute i Europa hårdnar läget. Ingen har väl missat rapporteringen om hur tusentals människor på flykt har blivit strandsatta i Ungern. Ambassaden i Budapest skriver på sin webbplats att de följer utvecklingen och att de uppmanar resenärer att göra det samma. Du som ska resa till Ungern hittar fler råd på ambassadens webbplats.

Här hemma fick polisen i Kiruna evakueras och personal isoleras i början av veckan, efter att en vitt pulver kommit med posten. Tekniker kallades in för att säkerställa att det inte handlade om någon slags smitta eller liknande. Turligt nog visade det sig snart att det vita pulvret var vetemjöl och de drabbade kunde andas ut.

kristianstad

Andas ut kunde äntligen också de personer som bor i Everöd i Kristianstads kommun och som har fått koka sitt drickvatten sedan slutet av juni. Efter att ha gjort över 500 tester på vattnet kunde kommunen nu konstatera att vattnet är fritt från bakterier. Kokningsrekommendationen är därmed upphävd.

flygovning

Redan förra veckan noterade vi på redaktionen att det kom frågor om Försvarsmaktens stora övning Flygvapenövning 2015. Övningen har inneburit många flygningar över landet. I söndags vaknade en och annan stockholmare när JAS-plan dånade över staden. Bara övning, ingen kris alltså.

Här på redaktionen fick vi celebert besök av kungen och kronprinsessan i veckan. Du ser bildbevis överst på sidan. De var på MSB för att lära sig mer om myndighetens operativa verksamhet. Vi på Krisinformation.se fick berätta om vårt uppdrag och hur vi arbetar med omvärldsbevakning och dialog i sociala medier. Förhoppningsvis värvade vi två nya läsare.

Nu hoppas vi att helgen blir lika lugn som veckan.

Redaktionen

Krisinformation.ses sommartips 2015

18 jun

Barnen är och badar. Grillen är tänd. Farfar snickrar på sommartorpets tak. Många av sommarens alla glädjeämnen kan också innebära risker. Och naturligtvis kan inte vi på Krisinformation.se önska en glad midsommar utan att skicka med myndigheternas tips för en säkrare sommar.

Res någonstans
Ska du resa utomlands i sommar kan du ladda ner appen UD Resklar eller läsa in dig på ditt resmål med hjälp av Utrikesdepartementets reseinformation. Vill du veta hur du skyddar din hälsa i olika länder, så titta in hos 1177 Vårdguiden.

Klappa djur och ät bra mat
Om du inte vill att magsjuka ska prägla sommarens semesterminnen kan du läsa mer hos Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Tänker du klappa djur så se till att tvätta händerna efteråt. Här hittar du Jordbruksverkets råd om besök på djuranläggningar.

Sola och bada säkert
Den som siktar på sol och värme kan läsa på Krisinfobloggen om hur man skyddar sig mot intensiv värme och följa Strålsäkerhetsmyndighetens råd om soltid. Läs på DinSäkerhet hur du undviker att barn drabbas av drunkningsolyckor.

Åk båt och var i fjällen
Håller du till i, på eller nära vatten får du råd av Sjöräddningen och Fjällsäkerhetsrådet har tips till dig som ska vistas i fjällen.

Lyssna på radio och åk bil
Är du ute och reser runt i Sverige så hittar du rätt frekvens för Sveriges Radios beredskapskanal P4 hos Teracom. Det är i P4 du får reda på om något allvarligt händer där du befinner dig. Tänk på att – förutom bilradion – så finns FM-radiomottagare i en del mobiltelefonfabrikat (dock inte alla). Du behöver ett headset som antenn. Kör försiktigt och håll koll på Trafikverket som har trafikinformation för dig som är på väg.

Upptäck nya ställen
Ska du vara på en ort som är ny för dig kan det vara en bra idé att kontakta kommunen för att få reda på lokala risker och till exempel var närmaste brandstation finns så att du kan ta dig till en nödtelefon om du vid en telestörning skulle behöva kontakta 112.

Slappa och ta det lugnt
Och du som tänkt ligga i hängmattan och ta det lugnt hela sommaren kommer inte undan. Folkhälsomyndigheten har goda råd till dig också!

Krisnörda
På Krisinformation.se hittar du tips om hur du kan förebygga din beredskap för strömavbrott, stormar, telestörningar, smittsamma sjukdomar och mycket annat. Läs vårt blogginlägg från förra sommaren så får du fler tips. På DinSäkerhet.se hittar du säkra tips för en rad situationer, oavsett om du har tänkt bada, grilla, resa, snickra eller vad du nu än tänker göra.

Veckobloggarna från redaktionen är tillbaka i augusti. Under tiden, gilla oss på Facebook eller följ oss på Twitter och tipsa dina vänner om att göra det samma så får ni myndigheternas information om något allvarligt skulle ske. Ha en riktigt bra sommar!

 

 

Du har ett eget ansvar (faktiskt!)

5 jun

Fyra måndagar om året är extra spännande tycker vi på redaktionen. Det är när VMA-tutorna testas utomhus. Det finns omkring 4 500 tutor uppsatta runt om i Sverige, oftast i tätorter med mer än 1 000 invånare.

Det är en del av varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, som används vid olyckor och allvarliga händelser eller för att varna för och informera om något som kan få allvarliga följder för människors liv och hälsa. Då hörs en hög signal utomhus och du kan lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Vi har märkt att kunskapen om VMA generellt är ganska låg, många vet inte ens att den här varningen finns eller vad de ska göra om tutorna ljuder skarpt någon gång. Därför har MSB satt samman en mycket smart FAQ med vanliga frågor och svar.

Vi på Krisinformation.se uppmärksammar alltid testet av tutorna, framför allt för att smygbilda er som läser så att ni ska känna er mer bekväma om en varning eventuellt utfärdas nära er någon gång.

Den här gången blev testets stora snackis att tutorna uteblev i Stockholms innerstad och flera andra orter. Vi som jobbar med de här frågorna vet att det inte är så konstigt som det låter: tutorna överraskar med att vara tysta på ett antal platser varje gång och det är just därför man testar fyra gånger per år. För att hitta fel och åtgärda dem.

Vi oroar oss med andra ord inte över det. Men däremot över en annan tendens som vi ser allt oftare: att många som skriver till oss inte riktigt har koll på det här med eget ansvar. Självklart har staten och myndigheterna ansvar för att informera Sveriges invånare när något akut inträffar. Men du som medborgare har också ett stort ansvar i att ta del av informationen och att ta den till dig.

Du har själv det yttersta ansvaret för din egen hälsa både till vardags och i kris. Om något allvarligt inträffar i samhället tror vi att utfallet har störst chans att bli lyckosamt om vi alla bidrar så gott vi kan. Att sitta och vänta på att bli informerad eller instruerad ter sig inte som något bra alternativ.

Det här är inget vi säger för att göra det enklare för oss själva. Utan för att vi vet att hela krishanteringen, ja, hela samhället faktiskt, tjänar på att medborgarna är alerta och själva bidrar med det de kan. Myndigheterna vare sig kan eller vet allt, vi behöver din hjälp för att på bästa sätt lösa en kris eller samhällsstörning. Inte minst behöver vi alla hjälpas åt med att ta hand om varandra.

Varför inte redan nu ta reda på vad du kan göra för att underlätta för dig själv och de i din närhet om krisen kommer? Packa en krislåda, fyll vattendunkar, skaffa en batteridriven radio, köp en solcellsladdare till din telefon om du vill vara säker på att kunna använda den om elen försvinner. Faktum är att det finns jättemycket att göra själv! På internet finns massor av inspiration, googla loss! Dinsäkerhet.se har en smart checklista här.

I övrigt då? Ja, under veckan har vi noterat att flera medier har skrivit om coronaviruset MERS-CoV. Sjukdomen är vanligast i Saudiarabien, men under veckan rapporterade WHO att en koreansk man smittats efter en resa till arabiska halvön. I Sverige har vi inte haft några fall av viruset, men Folkhälsomyndigheten följer läget noggrant.

I helgen är det Sveriges nationaldag, vilket vare sig man firar eller inte innebär röd dag i kalendern. Vi hoppas att du får en riktigt god och solig helg!

/Redaktionen