Skuggsidan av en värmebölja

25 mar

Ordet värmebölja låter kanske riktigt skönt efter en lång vinter. Men faktum är att höga temperaturer är ett allvarligt hot mot många riskgrupper. Sedan 2013 utfärdar SMHI särskilda meddelanden om höga temperaturer.

I augusti 2003 ökade dödstalen med mellan 20 000 och 45 000 människor i Europa under en värmebölja. I Sverige kan det också bli riktigt varmt och även här avlider fler människor än vanligt under varma perioder. Till och med måttligt höga temperaturer kan vara ansträngande för spädbarn, äldre, rörelsehindrade och sjuka.

Varmt väder ökar risken för värmeslag och uttorkning. Torr luft kan också ge astmatiker andningsbesvär. Varningarna ska underlätta för sjukvården att hjälpa dem som far illa av värmen. Läs mer om höga temperaturer på vår webbplats.

Värme påverkar hela samhället
Under intensiv och långvarig värme uppstår ibland brist på dricksvatten. Det drabbar inte bara privatpersoner utan också lantbrukare med djurbesättningar. Andra följder är en ökad belastning på elförsörjningen. Till och med i Sverige får vi allt fler lokaler med luftkonditionering. Både kraftverk och serverhallar måste kylas, vilket ökar strömförbrukningen under en värmebölja.

En annan effekt är trafikstörningar. Järnvägen drabbas under extrem hetta ibland av så kallade solkurvor och även flyget drabbas av åskoväder och de vindar som kan skapas. Risken för bränder ökar också.

Källa: MSB:s rapport Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet

Svenska värmerekord

  • Högst temperatur vid enstaka tillfälle: 38 grader (Ultuna 1935 och Målilla 1947).
  • Maxtemperatur tre dagar i sträck: över 35 grader (Holma 1975).
  • Maxtemperatur på lägst 25 grader 25 dygn i sträck och sju dygn med minst 30 grader (Osby 1994).
  • Flest antal dagar med temperaturer över 25 grader under en sommar: 56 dagar (Eklången och Gustavsberg 2002).

Källa: SMHI om svenska värmerekord

VMA vadå?

3 dec

Vi påminner alltid våra läsare om testet av utomhustyfonen, som utförs fyra gånger per år. Exempelvis i dag. Vet ni vilken tuta vi menar? Och i så fall, vet ni varför den används?

Genom åren har vi insett att många har hört tyfonen testas, men få vet vad den betyder. Tutan, ofta känd som Hesa Fredrik i folkmun, hänger ihop med uttrycket VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

VMA är ett varningssystem som används vid allvarliga händelser och stora samhällsstörningar. I år har det exempelvis använts när lut hamnade i dricksvattnet i Halland, när en bil körde in i en folkmassa på Borgholm och vid en stor brand i Halmstad. Händelserna kan variera.

Många av er förknippar säkert VMA med radio. Det beror på att ett viktigt meddelande till allmänheten bryter alla radiosändningar i Sverige. Meddelandet rullar också högst upp i tv-rutan på flera kanaler.

Följande radio- och tv-företag har överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om villkoren att finnas med som aktör i VMA-systemet:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

I VMA-kittet ingår också en utomhustuta som testas första helgfria måndagen i kvartalets sista månad. Vid en allvarlig händelse kan exempelvis räddningsledaren i en kommun välja att starta de här tutorna (här kan du se exakt vilka som har rätt att begära sändning av VMA), så att befolkningen hör dem. Det händer dock ganska sällan. Vanligast är att meddelandet bara går ut via medierna.

I närheten av kärnkraftverk ska invånarna kunna varnas både utomhus och inomhus. De som bor inom beredskapszonen får därför egna RDS-mottagningar avsedda för VMA-meddelanden.

Så. Efter 15 i dag, berätta gärna nedan: Hörde du tyfonen?

Du som vill veta mer kan läsa mer hos MSB och Dinsäkerhet.se.