Extremt hög skogsbrandrisk kommande dagar

25 maj

Foto: Leif Sandahl/ MSB

Det fina vädret gör att risken för skogsbrand väntas nå extrema nivåer på flera håll i landet de närmaste dagarna, enligt SMHI:s och MSB:s prognoser. I vissa områden är spridningsrisken på samma nivåer eller högre än vad de var under den stora skogsbranden i Västmanland.

– I nästan övervägande delar av landet kommer det att vara extremt hög brandrisk. I dag (fredag) är det främst i Götaland och Svealand som det ser ut så, men kommande dagar kommer det att bli extrema värden även i Norrland, så högt upp som i Norrbotten, säger Leif Sandahl, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På vissa håll väntas spridningsrisken nå liknande nivåer som under Västmanlandsbranden 2014.

– Prognoserna pekar på att mätvärdena för brandutveckling, som visar hur häftigt det kommer brinna om det uppstår en brand, i vissa delar av landet är högre än de högsta nivåerna under branden i Västmanland. Det högsta värdena noteras i Norrbotten om några dagar, men det förekommer även liknande värden i delar av Götaland under flera dagar.

Ovanligt att så stora områden drabbas samtidigt

Enligt Leif Sandahl är det ovanligt att skogsbrandrisken är så pass utbredd.

– Det är sällan vi har så hög brandrisk generellt i nästan hela landet. Det är anmärkningsvärt ur risksynpunkt. Ofta har vi riskerna koncentrerade till mindre områden och då är de mer lätthanterliga, säger han.

På grund av den stora brandrisken är det mycket viktigt att allmänheten är försiktig med eld.

– Det viktigaste av allt är att inte förorsaka bränder.

Vad ska man tänka på?
– Man måste vara extra försiktig och verkligen tänka på vad man gör. Allt som kan orsaka gnistor ska man undvika. Det är olämpligt att grilla till exempel, och på många håll förbjudet för att det råder eldningsförbud. Men det är inte bara är eld och gnistor som kan orsaka brand. Det är också olämpligt att köra ut en bil i vegetation, eftersom bilens katalysator och avgasrör kan ha heta ytor.

Viktigt att bränder upptäcks i tid

Eftersom prognoserna visar att det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så är det extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

– Man ska vara uppmärksam. Ser man en brand så ska man varna andra i närheten, flytta sig till en säker plats så att man inte hamnar i en farlig situation, och larma 112. Om det är möjligt så kan man försöka släcka elden, säger Leif Sandahl.

 

Mer information:

Myndighetsmeddelande: MSB manar till försiktighet på grund av extremt stor brandrisk

SMHI:s brandriskprognos

SMHI:s varningar

MSB: ”Just nu stor brandrisk i naturen”

Krisinformation.se: Samlad information om brandrisk i skog och mark

Problem med kraschar i krisinfo-appen

8 apr

Igår, fredagen den 7 april, fick vi stora problem med ios-versionen (iphone och ipad) av vår nya applikation för krisinformation. Nyheter kom inte ut som de skulle och under kvällen slutade appen helt att fungera för många användare. Med tanke på den fruktansvärda attack som gjordes i Stockholm city var det en mycket dålig dag att inte kunna tillhandahålla snabb och bekräftad information till våra läsare.

Utvecklarna hittade snabbt problemet och en ny version skapades under natten till lördagen. Nu, lördag klockan 11, har den nya versionen just släppts för godkännande av Apple. Så snart de ger oss okej kommer den nya versionen ut, men tyvärr är detta en process som ofta tar flera dagar. Vi gör allt vi kan för att skynda på.

Vi beklagar givetvis att vi har tillhandahållit en app som inte håller vad den lovar, i just den situation då den behövs som allra mest. Tills vidare hänvisar vi till våra andra kanaler:
www.krisinformation.se
twitter.com/krisinformation
www.facebook.com/krisinformation

UPPDATERING 20/4:
Fredagen den 14 april godkändes den nya versionen av vår app av Apple. Därmed ska problemen vara lösta. Glöm inte att uppdatera appen!

/Redaktionen för Krisinformation.se

Nu delar vi med oss av vår omvärldsbevakning

12 maj

Omvarld

Redaktionen för Krisinformation.se omvärldsbevakar flera gånger per dygn för att så snabbt som möjligt upptäcka en kris, och dela med oss av den information som myndigheterna har om händelsen.

I vår omvärldsbevakning går vi igenom en lista av utvalda källor med medier och myndigheter i Sverige och utomlands. Vi tittar på vad kommuner och länsstyrelser skriver på Twitter och Facebook.  Om något inträffar kan vi mycket snabbt göra oss en bild av vad som har hänt, hur medierna rapporterar om det, vilka frågor allmänheten ställer i sociala medier och vilka myndigheter som har information.  Utifrån det kan vi agera på olika sätt, till exempel publicera en nyhet på webbplatsen.  Så jobbar redaktionen varje dag, året om.

Vi vill gärna dela med oss av det vi ser. Och nu kan alla som är intresserade följa vår omvärldsbevakning helt öppet på webbplatsen. Den är en sammanfattning av vad vi tittar på just nu. I loggen kommenterar vi också varför vi följer olika händelser.

Att redaktionen nu publicerar omvärldsbevakningen på webbplatsen är inga konstigheter, det är ett led i vår strävan att vara öppna med det arbete vi utför. Omvärldsbevakningen är inte bekräftad myndighetsinformation utan visar endast vad vi tittar på just nu.

Självklart påverkar inte detta den verksamhet vi har i dag, med nyhetsflöde, app och twitterdialog. Omvärldsbevakningen är ett stöd för den verksamheten, den sker med utgångspunkt i våra behov och vårt uppdrag. Vi vill helt enkelt att allt vi gör ska vara så lättillgängligt som möjligt, utifall det är intressant för andra.

Här hittar du vår omvärldsbevakning

En het och händelserik sommar

24 sep

Sommar och semestertider brukar innebära att vi på redaktionen kan komma i kapp lite med sådant vi inte riktigt hinner med annars; vinterns all mejl ska sorteras, faktasidor ska uppdateras, brutna länkar fixas, skrivbordet städas, ja ni fattar. Vi hade skapat en lång ”att göra”-lista att ta tag i när sommartorkan skulle infinna sig. Det var dock en helt annan torka som dök upp.

Det varma vädret gjorde att det blev väldigt torrt i skog och mark och brandrisken ökade. På många håll utfärdades eldningsförbud. I juli utfärdade SMHI för första gången någonsin en varning för mycket höga temperaturer. Men varför varna för värme? Det är väl bara skönt efter en lång mörk vinter? Jo, varningarna utfärdas eftersom långvarigt höga temperaturer kan leda till försämrat hälsotillstånd och ökad dödlighet bland äldre och sjuka personer. Intresset hos allmänheten kring värmevarningarna visade sig vara väldigt stort och vi på redaktionen jobbade på intensivt i hettan.

Intensivt fick vi även jobba när den norska polisen höjde sin beredskap efter att de mottagit information om ett förhöjt terrorhot i Norge. De hade blivit varnade om att någon planerade att genomföra en terrorhandling i Europa, och att Norge hade nämnts i sammanhanget. Polisen i Norge återgick till normal beredskap 31 juli. Efter den extrema värmen kom som väntat kraftig åska och skyfall in över landet. Åskovädren ställde till med problem på flera håll. När störtskurar drog in över Stockholm orsakade det översvämningar i gallerior, på järnvägsstationer och gator och pendeltågstrafiken fick ställas in.

Samtidigt som vi hanterade händelserna i Sverige, tittade vi på spridningen av Ebola i Västafrika. Vi tog bland annat fram frågor och svar tillsammans med ansvariga myndigheter för att förbereda oss på frågor från en orolig allmänhet om epidemin skulle fortsätta spridas. Nu vet vi att det behövdes.

I början av augusti kom så den stora prövningen då skogsbranden i Västmanland bröt ut. En brand som skulle visa sig bli den största i modern tid. När branden spred sig var informationsbehovet enormt. Redaktionen prövades ordentligt när vi i det akuta skedet fick jobba dygnet runt i flera dagar. Förutom att informera allmänheten stöttade vi länsstyrelsen i Västmanland både med reservsida på Krisinformation.se, men också med personal på plats i Ramnäs. Aldrig tidigare har så många besökt Krisinformation.se som under den här perioden.

När skogsbranden hade lugnat ner sig, inträffade nästa stora händelse, eld byttes mot vatten och kraftigt regn orsakade översvämningar och trafikstörningar på flera platser i Värmland, Västra Götaland och Halland. Flera kommuner fick stora problem med översvämmade byggnader och vägar.

Nu hoppas vi på en lite lugnare period, men en mullrande vulkan på Island och en ökad spridning av ebola kan snabbt förändra läget. Det är hög tid att sätta tänderna i ”att göra”-listan från i somras.

Trevlig höst!

Naturen äger oss – detta hände vecka 37

12 sep

 

Naturen fortsätter att poängtera sin kraft gentemot människan också den här veckan. Bardarbunga har visserligen hållit sig lugn på Island, men svavel från vulkanen tros ha spridit sig ända till svenska Västerbotten. Där förmodas den under torsdagen ha lämnat spår i form av en lukt som beskrivs som ”fis och ruttna ägg”. Inte helt angenämnt kanske.

Samtidigt som vi håller ett öga på Bardarbunga noterar vi att ett annat oförutsägbart fenomen närmar sig jorden – en solstorm. När och var den kan tänkas märkas av är dock oklart i nuläget. För att förstå vad en solstorm är behöver du först veta att solen alltid slungar ut materia till sin omvärld. Ganska intressant rent bildligt, va? En solstorm uppstår när aktiviteten på solen blir så kraftig att partiklar bildar elektromagnetiska fält som kastas i hög hastighet mot jorden. Ytterligare en intressant bild att se framför sig. Naturen är mäktig!

De flesta solstormar som drabbar jorden får små eller inga konsekvenser för samhället. Men i värsta fall kan de faktiskt slå ut vår elektronik. Vilket skulle bli rätt besvärligt, eftersom vi är mycket beroende av el i dag. Läs gärna mer om solstormar här och om hur det blir när vi förlorar elen här. Är du mer intresserad av objekt från rymden? Läs här.

Som du säkert minns präglades sensommaren i Sverige av två andra stora naturhändelser. Översvämningarna i Västsverige och skogsbranden i Västmanland. För båda dessa händelser har veckan inneburit positiva nyheter: I Halland kan Getingeborna sluta koka sitt vatten (det kraftiga regnandet förde troligen med sig tarmbakterien e.coli, av vilken man sedan hittade spår i dricksvattnet) och i Västmanland har räddningsinsatsen gått så bra att den nu officiellt har avslutats. Det innebär att staten lämnar över ansvaret för marken och det fortsatta släckningsarbetet till skogsägarna själva.

Du minns säkert att staten tog över ansvaret för insatsen från kommunerna några dagar in i branden. Det är mycket ovanligt och berodde på att branden eskalerade så snabbt att händelsen blev extraordinär och svår att hantera på kommunal nivå. Här kan du läsa mer om de olika begreppen statlig och kommunal räddningstjänst (här tas Stockholm som exempel, men principen gäller i hela landet).

Sist men inte minst vill vi påminna om att det är brandskyddsvecka och alltså ett ypperligt tillfälle att testa din brandvarnare hemma. Har du inte tid/blir uttråkad av bara tanken/tror inte att en brand händer dig? Kolla på filmen längst ned på sidan så håller du nog snart med oss om att varnaren är en smidig och billig liten livförsäkring. Tillsammans med sunt förnuft tar den dig långt.

En lugn och säker helg önskar vi dig!

/Redaktionen

Tjänstemannalajv, MERS och översvämningar

16 maj

image

Hårt jobb! Här syns några av de som spelade ”allmänhet” under kärnkraftsövningen Samö Fokus igår. Foto: Redaktionen.

Tjänstemannalajv. Det ägnade sig redaktionen åt i går, torsdag. Sådana arrangeras titt som tätt för oss som arbetar med krishantering (säkert inom andra områden också) och kallas formellt för krisövning.

Just det här var en kärnkraftsvariant som tog vid där Sveriges största krisövning någonsin, Samö-KKÖ, slutade för tre år sedan. Alltså: vi låtsades att de här tre åren inte alls hade gått. Att den tidigare övningens fejkade kärnkraftshaveri inträffade för tre dagar sedan, inte 2011 (ja, den har ju inte inträffat alls i verkligheten, men ni förstår hur vi menar!).

För redaktionen handlade det om att utföra våra grunduppgifter. Samordna myndigheternas information och lägga ut den på webbplatsen. Hålla medborgarna uppdaterade. Svara på frågor i sociala medier och kartlägga vilken information allmänheten eventuellt saknade från myndigheterna. Det är inte bara kul att öva, utan också väldigt nyttigt eftersom vi som jobbar med kriser som tur är inte blir prövade så ofta i verkligheten.

Att det har gått tre år sedan övningens första del märktes när det gällde samordning av information myndigheterna emellan. MSB arrangerade, precis som om händelsen hade varit verklig, en telefonkonferens med fokus på kommunikationsfrågor för de ansvariga myndigheterna (här kan du läsa om de regelbundna samverkanskonfereser som MSB genomför varje vecka). Där var syftet bland annat att delge varandra läget, diskutera gemensamma budskap och komma överens om frågor och svar, FAQ:er, som allmänheten kan ta del av.

Deltog gjorde exempelvis Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Socialstyrelsen och OKG, Oskarshamnverkets kärnkraftsgrupp. De senare är visserligen ingen myndighet, men var i allra högsta grad involverade då det fiktiva haveriet inträffade på just Oskarshamns kärnkraftverk.

Ebba Hallsenius på MSB var med och arrangerade konferensen.

– Hela systemet levererade. Vi har tagit ett stort steg framåt sedan 2011, berättar Ebba.

Störst tryck blev det förstås på de närliggande länsstyrelserna, Kronoberg och Kalmar.

– Det blir väldigt tydligt att hela systemet måste stötta dem om en händelse som den här blir verklighet, säger Ebba.

Torsdag klockan 16.45 lämnades dock det havererade verket åt sitt öde och vi fortsatte våra vanliga tjänstemannaliv.

Så? Verkligheten då?

Ja, under veckan har vi haft ett öga på MERS, en elak variant av Coronavirus, där antalet fall har ökat på främst Arabiska halvön under senare tid. Enstaka fall har även konstaterats i USA och Europa.

WHO höll i veckan en telefonkonferens där man konstaterade att man visserligen ser en ökad påverkan på människors hälsa, men samtidigt inte kan se något som talar för att sjukdomen skulle smitta mellan människor. Därför skrev vi inget om MERS den här gången, men sjukdomen kommer definitivt att att stå kvar på vår bevakningslista.

Om du ska resa till Arabiska halvön uppmanar UD dig att följa utvecklingen genom Saudiska folkhälsoministeriet och svenska Folkhälsomyndigheten.

Vi har också skrivit ett par nyheter om nya rekommendationer från UD. Här kan du läsa om att säkerhetsläget i Kenya blivit allt sämre på senare tid och här skriver vi om översvämningarna i Serbien samt Bosnien och Hercegovina.

Nu hoppas vi på en lugn helg. Trevlig sådan önskar vi dig!

/Redaktionen

Vi bygger om och bygger nytt

14 jan

Senast det hände var för sex år sedan. Nu är det dags igen. Vår sajt är gammal och vi ska uppdatera och tänka nytt. Vi vill ha er hjälp. Hur vill ni att vi ska kommunicera och informera i framtiden?

När vi bygger nya Krisinformation.se funderar vi mest kring hur framtida kommunikation och dialog bör ske. Vi vill att fokus ska ligga på information snarare än struktur. Vi vill nå dig med krisinformation oavsett om du väljer att gå in på vår hemsida eller att följa oss i sociala media. Det ska vara så smidigt som möjligt, både för dig och för oss.

I dagsläget har vi många sidor på Krisinformation.se som beskriver allt från olika myndigheters ansvar till vad du har för ansvar vid en utlandsresa. Är den information intressant eller vill ni bara läsa om aktuella händelser hos oss? Vi når ut till flest via våra sociala mediekanaler. Att tänka webbplats i traditionell mening kanske är förlegat?

Även kanaler och plattformar ändras över tid. Nu är Twitter och Facebook stora men imorgon kan det vara något annat. Vi vill lätt kunna nå ut till er där ni är även i framtiden. I dag för vi dialog med er på Twitter, Facebook och vår blogg. Naturligtvis vill vi fortsätta att förbättra den dialogen. Den information vi går ut med ska vara lätt att ta till sig. Krisinformationen ska nå rätt personer i rätt tid.

Kort sagt – vi är öppna för era idéer! Hur vill ni se ett framtida Krisinformation.se?

/Redaktionen

Hur säkert kan det bli?

9 okt

Vi får ibland frågor eller synpunkter kring vår drift och tillgänglighet, allt från var våra servrar står till vad vi har för planer om internet går ner. Det är kul att många bryr sig och funderar kring detta. Jag vill här på ett generellt plan berätta lite om hur vi ser på ett aktivt säkerhetsarbete.

Några grundtankar som vi försöker följa är:

Mångfald och spridning

Eller redundans som det också brukar heta. Att systemen så långt som möjligt har flera delar som kan ta över om någon del försvinner. Till exempel har vi flera redaktörsmiljöer som fungerar oberoende av varandra och som står på olika platser geografiskt. Ett annat exempel är att använda anycast för DNS-servrar. Då får vi ett helt nätverk av DNS-servrar som vet var krisinformation.se finns och risken för bortfall på grund av att enstaka servrar går ned minskar.

Kontroll och handlingsförmåga

Hur hårt man än jobbar med att skapa säkerhet så kommer vi ändå att råka ut för både väntade och oväntade störningar som kan hota driften.

Att ha kontroll över alla delar av driften, backup på innehåll och utvecklingsprojekt, planerade reservalternativ för att snabbt sätta upp en ny miljö på ett nytt ställe och peka om adressen är sådant som vi måste ha planer för och ständigt hålla aktuella.

Fantasi

Vi måste ha fantasi nog att fundera ut alla möjliga och omöjliga störningar som kan drabba oss så att vi kan fundera på hur vi kan förhindra dem eller hantera dem om de inträffar.

Vi måste också ha fantasi att tänka i helt andra banor. Vad gör vi om hela internet går ner, kan vi nå ut med informationen på något annat sätt? Vi brukar ibland skoja om att vi alltid kan gå ut och klistra upp lappar i portuppgångar om inte annat.

Det kan tyckas som ett överdrivet exempel. Vi kommer inte att behöva gå ut och klistra upp lapparna själva, det kommer vi säkert att kunna få hjälp med av frivilliga.

Men att dra tankarna till sin spets är alltid en nyttig övning, för säkerhet är inget som man skapar en gång och sedan är färdig med. Det är en ständigt pågående process för att se och möta nya hot, risker och krav i en värld som ständigt förändras.

/Kristian, redaktionsansvarig Krisinformation.se

Brus i kanalerna?

30 maj

På redaktionen för Krisinformation.se är vi inte mycket för talesätt. Ett talesätt som vi inte alls tror på är ”hälsan tiger still”. Därför var vi ofina nog att fråga er, kära läsare, vad ni tyckte om våra twitterinlägg.

Som ni kanske har läst i inlägget nedan har vi just genomfört en twitterundersökning. Det gjorde vi för att få grepp om vad ni tycker om oss och vad vi bör förbättra. Överlag verkar våra twitterföljare vara ganska nöjda med oss. Det kunde man förstås ana. Varför annars följa oss?

Ändå är det inte självklart att våra följare finner våra enskilda tweets särskilt intressanta, eftersom de ofta handlar om lokala kriser och händelser som berör ganska små grupper av människor. Vi blev därför positivt överraskade när många svarade att de vanligtvis finner våra tweets ganska eller mycket intressanta.

En kritik som vi återkommande får är att vi borde hålla oss till krisinformation i våra kanaler. Det vill säga, låta bli att ställa sådana här frågor eller föra annan typ av dialog som inte är direkt krisrelaterad. En åsikt som vi mycket väl kan förstå, eftersom vi en gång har haft den själva.

När vi började twittra i april 2009 startade vi en renodlad krisinformationskanal. Den hette Krisinformation och innehöll bara rubrik och länkar till de nyheter som vi publicerar på vår webbplats. Efter bara någon vecka insåg vi att vi ville föra dialog också för att svara på frågor som vi fick eller ge lästips. Det här blev ytterligare tydligt eftersom svininfluensan pågick under just den här tiden. Det fanns många frågor att besvara, men vi vågade inte blanda prat och information. Istället startade vi ett nytt konto för dialog. Det fick heta Red_krisinfo.

Under ett par år fortsatte vi så. Dialog fördes i en kanal och renodlad krisinformation meddelades i en annan. I december 2011 beslöt vi oss för att det var dags att slå ihop de två.

Det blev förvirrande både för oss och våra följare. Om jag har en fråga angående en nyhet, ska jag byta kanal då? Och visst är det märkligt att ha ett twitterkonto där vi inte kommunicerar, som en megafon. Sociala medier är ju till för att kommunicera. Allmänheten är vår målgrupp och genom att bara ha en kanal ville vi tydliggöra att dialog är en självklar del av vårt uppdrag. Dessutom upplever vi det som tydligare att bara prata på ett ställe.

Vi har full förståelse för att de finns läsare som tycker att vårt namn ska vara förbehållet riktigt allvarliga händelser och att en tweet från oss ska vara en tydlig varningssignal. De tycker inte att vi ska twittrar om mindre akuta händelser eller be om feedback från våra läsare. Men vem ska avgöra vad som är viktigt och relevant? Det som spelar stor roll i Hyltebruk är kanske inte viktigt för någon i Trollhättan. Och för oss är dialogen med er viktig.

Kommunikation är dock en ständigt pågående process och om ett år har vi kanske ändrat vår strategi återigen. Det är för att veta om det vi gör fungerar eller inte som vi ställer frågor eller gör undersökningar som den jag berättar om. Vi är väldigt tacksamma över att så många har bidragit hittills och vill gärna påminna om att era åsikter är välkomna alldeles precis när som helst. I dagsläget tror inte vi på att föra dialog i en separat kanal.

Vi tror att de här samtalen är en stor del i att vi i dag har drygt 31 300 följare på Twitter.

/Redaktionen

Vi gör undersökning på Twitter

20 maj

Nu ska vi göra en enkel läsarundersökning bland våra följare på Twitter. En undersökning om Twitter ska göras öppen på Twitter, tycker vi. Därmed kan vi förstås inte heller säkerställa ett urval av vilka som ska svara. Det blir som det blir, helt enkelt.

Varför vill vi då göra en undersökning som inte kan bli statistiskt säkerställd? För att vi tycker att det är roligt att höra vad våra läsare tycker om oss. I framtiden planerar vi att göra statistiskt säkerhetsställda undersökningar också, men vi börjar så här.

Vi kommer att använda verktyget Pollowers för att utföra undersökningen. Genom det kan vi ställa en fråga med en rad svarsalternativ, som sedan skickas ut som en vanlig Tweet i vårt flöde. Respondenterna svarar genom att skriva det alternativ de tycker stämmer i en tweet tillbaka till oss. Pollowers räknar sedan samman resultatet.

Några av frågorna kommer också att kunna besvaras under en hashtag, för att respondenten ska kunna skriva fritt. Den hashtagen kan ni alla följa, för att se vad som skrivs och vad som blir resultatet av undersökningen. Hjälp oss också gärna genom att skriva tips på hur vi kan förbättra oss eller berätta varför du följer oss. Hashtagen är #krispoll.

Hoppas att ni vill vara med!