Tänk på katastrofen?

4 jan

Runt om i Sverige finns kyrkor med inskriptionen Memento mori – tänk på döden. Kyrkohistoriker daterar sedvänjan tillbaka till medeltiden, genom reformationen fram till våra dagar. Att en av historiens tyngsta institutioner använt en så dyster uppmaning i nära tusen år säger någonting om världen vi lever i. Dessutom kan man lugnt slå fast att en slogan inte behöver vara glättig för att vara framgångsrik.

Nu planerar vi en marknadsföringskampanj. Det är en intressant process eftersom det gäller att rannsaka vad vi egentligen vill att folk ska tänka på när de ser de tre kronorna i vår logotyp.

Memento cladis – tänk på katastrofen?

Nja, om sanningen ska fram vill vi nog inte att folk ska tänka på katastrofer till vardags, även om det skulle rendera bättre besöksstatistik för oss. I den bästa av världar skulle vi inte behövas överhuvudtaget. Men för att stoppa de stora katastroferna, för att mildra kriserna och för att undvika en och annan fallgrop – skadar det inte med en gnutta krisberedskap. I vardagen handlar det om enkla saker, som att exempelvis behålla den gamla batteridrivna radion, och kolla att batterierna funkar. Och det är därför vi vill föra ett samtal om de här frågorna, i sociala medier och andra sammanhang. Internt handlar det om att mödosamt bygga ett system som pallar trycket om det smäller ordentligt.

Skulle den stora katastrofen drabba oss kommer den sannolikt att präglas av stor förvirring. Myndigheter och medborgare kommer att springa om varandra i jakten på information som håller tillräckligt hög kvalitet för att man ska våga agera på den. Evakuera eller inte evakuera? Namnlistor på de döda? Vem bär ansvar?

Då vill vi upprätthålla dialogen, även om vi vet att det kommer att bli svårt. Vårt viktigaste uppdrag är att informationen som myndigheterna sitter inne med ska vara lättillgänglig för alla. Och att informationen ska vara begriplig. Då kan en vettig portal till myndigheternas krisinformation vara livsviktig. Och därför tänker vi behålla vår gamla slogan ”Din ingång till myndigheternas krisinformation”, även om det vore coolare att återanvända en kriskommunikationsklassiker från medeltiden.

/petter, red

Ingen höjd beredskap inför jordens undergång

20 dec

Fredagen den 21 december 2012 spås jorden gå under, enligt vissa uttolkare av den mytomspunna mayakalendern.

På morgonen den 20 december finner vi ett internetforum vars syfte är att skapa falska bilder på att vulkanen Yellowstone får ett utbrott och att sprida dessa bilder under fredagen den 21 december.

Förhoppningen är att sprida panik.

Sannolikt får vi se fler skämt av den här typen under fredagen. Såvida inte jorden går under förstås. Så till kärnfrågan: Kommer jorden att gå under den 21 december 2012? Svaret är enkelt: Vi har inte en aning.

Så hur planerar då redaktionen på Krisinformation.se inför hotet om jordens undergång? Läs gärna det tidigare blogginlägget om beredskapen inför det oväntade. Där vi skriver om att vi arbetar på ungefär samma sätt oavsett vilken händelse vi ska hantera, hur överrumplade vi än blir.

Vem hade kunnat föreställa sig att ett vulkanutbrott på Island skulle lamslå delar av Europas flygtrafik under en längre tid?

Tillbaka till farhågorna om jordens undergång så kan vi säga att redaktionen inte har några som helst åsikter om mayakalendern eller ambitioner att tolka dess innebörd. Däremot kan vi konstatera att föreställningen om jordens undergång har varit ett tema i många kulturer. Även om intresset växlat över tid.

Vi får också många frågor om mayakalendern och jordens undergång. Många är skämtsamma naturligtvis men det finns också de som är allvarligt menade. Till exempel frågan om vi förbereder oss inför en social oro som skulle kunna uppstå i samband med ryktesspridning om att vulkanen Yellowstone får ett utbrott eller att en asteroid i hög hastighet är på väg att krocka med jorden.

Återigen finns svaret i vårt tidigare blogginlägg om beredskapen inför det oväntade. Vi ser ingenting, här och nu den 20 december, som tyder på att allmän panik inför jordens undergång är på väg att bryta ut. Men uppstår en situation där många människor är oroliga så har vi beredskap dygnet runt, året om.

Rolf/redaktionen

Bli din egen krisbevakare

19 dec

Krisinformation.se omvärldsbevakar flera gånger om dagen. Redaktörerna använder många källor, men publicerar endast nyheter som är bekräftade av en myndighet. En del källor används mest som en förvarning om att något kan vara på gång. Här kommer några tips till dig som vill göra en egen krisbevakning baserat på alla källor.

Marburgfeber och andra krämpor
Pro-med mails health map listar fall av smittsamma sjukdomar och massförgiftningar i hela världen. Krisinformation.se använder framför allt Smittskyddsinstitutet.se http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/ som underlag för publiceringar. För den som vill läsa mer om sällsynta hälsotillstånd, så är Pro-med mail en utmärkt start. http://www.healthmap.org/en/

Sedan finns WHO:s webbplats med världshälsoorganisationens uppdatering av allvarliga sjukdomsutbrott. I skrivande stund (december 2012) innehåller den rapporter om marburgfeber, coronavirus och ett utbrott av gula febern.   http://www.who.int/csr/don/en/index.html

Centers for disease control and prevention samlar länkar till information om utbrott av sjukdomar för resenärer till avlägsna länder. http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/diseases.htm

Följ flygtrafiken jorden runt
Flightaware samlar störningsinformation från flygbolag jorden runt. När många flygningar från samma bolag eller i samma region ställts in kan detta bero på naturkatastrofer, terrorattentat, extremt väder, konkurser eller strejker.  http://sv.flightaware.com/live/cancelled

Flightradar visar flygtrafik i realtid på en världskarta och omfattar stora delar av världen, men visar inte alla flyg i alla länder i till exempel Afrika.
http://www.flightradar24.com/

Blandade katastrofer
Ungerns krishanteringsmyndighet driver webbplatsen RSOE EDIS. Där kan man följa naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, fordonskollisioner, händelser i rymden (som oftast har med satelliter att göra, sällan rymdraketer) och complex emergencies: händelser eller kriser som sker när flera olika händelser har samverkat på ett ödesdigert sätt.

Under rubriken Earth approaching objects kan du se vilka himlakroppar som är på väg mot oss just nu. Där visas deras storlek, hur nära jorden som de beräknas passera och hur många dagar bort de är.
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

Trevlig krisbevakning,

Hansi, teknisk webbredaktör, Krisinformation.se

Att uppdatera eller inte

14 dec

Med målsättningen att alltid vara glasklara är det lätt att trassla in sig i tempusdribblande. I måndags hände det igen. SMHI låg ute med en klass 2-varning för snöoväder över Kalmar län och det var självklart för oss att publicera en nyhet med länk till SMHI. När ovädret mattades av, nedgraderade SMHI sin varning. Kvar fanns vår braskande rubrik ”SMHI varnar för snöoväder i Kalmar län”.

Den läsare som inte förstår att det är hos SMHI den aktuella informationen finns, skulle kunna tolka det som om stormen fortfarande rasar. Vi hoppas att det är ett ovanligt missförstånd, men alla oklarheter ska förstås undvikas.

En uppenbar lösning skulle vara att vi ständigt uppdaterar våra nyheter, men vad händer då med originalet? Hur ska man i efterhand kunna följa hur en händelse har utvecklats om vi har förändrat texten med löpande uppdateringar?

Ett annat alternativ är att dribbla med tempus. Hade vi skrivit i preteritum, det vill säga ”SMHI varnade för snöoväder …” så hade det varit mer tydligt att händelsen utspelades i dåtid. Men dåtid är otympligt i nyhetssammanhang. Och när nyheten skrevs syftade den ju på en framtida händelse.

Nu skrev vi ändå en liten uppdatering om att varningen var nedgraderad, längst ner i en senare nyhet, allt för att undvika missförstånd. Frågan är om det hade behövts?

Vår fromma förhoppning är att läsarna noterar tidsangivelsen, som ligger över varje nyhet. Sedan följer hen länken till den ansvariga aktören för uppdaterad information. Vår roll är ofta just den, att visa vägen till källan och jobba för att informationen är så lättillgänglig som möjlig. Och när det gäller stormar är det enkelt – för endast SMHI vet ju hur vindarna ska blåsa, blåser och blåste (samt hade blåst).

/petter red

Om beredskapen för det oväntade

12 dec

Arbetet bakom kulisserna i krisberedskapens tjänst handlar om förberedelser, förberedelser och förberedelser. Redaktörerna på Krisinformation.se är ofta iväg på övningar och seminarier där olika scenarier diskuteras. Eländen som pandemier, terrordåd, kemikalieolyckor och kärnkraftshaverier sorteras upp i prydliga powerpoints och analyseras över en plastmugg automatkaffe i någon myndighets konferensutrymme. Risker och hot, som förhoppningsvis aldrig inträffar, stöts och blöts år ut och år in.

Men ibland dyker det oväntade upp. Bland rubriker som översvämning, skogsbrand eller oljeutsläpp listas det oväntade som en olyckskategori bland alla andra där på powerpointen.

Egentligen är det helt logiskt. Målsättningen med de flesta system i den här branschen är att de ska kunna hantera alla händelser på ungefär samma sätt. Krisinformation.se försöker i princip jobba likadant oavsett om det rör sig om en trafikolycka, jordskred eller tsunami. Ambitionen är förstås att vi ska fungera, även om vi blir totalt överrumplade av något vi aldrig hade kunnat föreställa oss.

Men det oväntade förtjänar ändå en speciell plats bland kategorierna. Vi deltar i olika myndighetsnätverk där vi förbereder oss för förväntade risker och hot. Men vilka myndigheter borde ingå i nätverket för det oväntade? Och hur borde seminarierna, konferenserna och övningarna se ut?

Frågan är inte helt oseriös. Våren 2010 hade några historiker koll på den ”stora torra dimman” i Europa år 1783, som hade sitt ursprung på Island. Det fanns tekniker som hade koll på hur flygplansmotorer kan skadas av vulkanaska. Den organisation som kunde lägga ihop ett och ett hade tjänat många viktiga dagar när flygtrafiken fick problem efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott.

Det är därför arbetet bakom kulisserna i krisberedskapens tjänst även handlar om samordning, samordning och samordning. För vem vet vilka konstellationer av experter och myndigheter som snabbt måste skakas ihop vid nästa oväntade kris?

/petter, redaktionen

Några reflektioner efter snöovädret

6 dec

Stockholmarna vaknar denna morgon i en riktig vinterstad. De pulsar längs bilgatorna, packar sig som sillar på tunnelbanorna, skakar av sig snön och försöker så gott det går att fortsätta som vanligt.

Långt från storstäderna har det kommit några salta kommentarer om att nollåttorna överreagerar när det snöar, att normalt vinterväder knappast kan definieras som en kris och att det minsann snöade mycket mer i Västerbotten häromdan.

Det är klart att vi tar intryck av den typen av invändningar. Och det är klart att det inte ska spela roll att redaktionen råkar ligga i Stockholm.

Men igår jämförde vi prognoserna med vad vi såg utanför vårt fönster. Vi fick reda på att skolor stängde när personalen ringde våra kollegor och bad dem hämta sina barn för att lärarna inte kunde ta sig till jobbet.  Vi bekräftade att vägarna var ofarbara när kollegorna inte kunde hämta barnen utan fick ringa runt till grannar och släktingar och be om hjälp.

På väg hem blev det uppenbart hur små marginalerna är i en storstad. Trafiksystemen är redan ansträngda i vackert väder. Minsta stopp och tusentals personer trängs snabbt ihop på perrongerna farligt nära kanten.

Men på väg hem var det även uppenbart hur alla dessa tusentals personer värnar om varandra. Främlingar krokar tag i varandra så att ingen halkar ner på spåret, grannar börjar skotta andras uppfarter, folk pulsar ut i lågskor för att skjuta på bilar som fastnat.

Och även om myndigheter och trafikoperatörer har ett tydligt ansvar är det lätt att konstatera att lösningarna ofta finns på den individuella nivån. Sociala medier svämmade över av ideella erbjudanden om skjuts, tips om vad som fortfarande fungerar, eller skämt som värmer när vinden viner. Det var nästan som om lite småstadsstämning blåste in i storstaden.

/petter

Tips för att inte missa uppdateringar på Facebook

5 dec

Vi skickar alla våra nyheter automatiskt till Twitter och Facebook med hjälp av webbtjänsten IFTTT. På senaste tiden har vi fått höra att Facebook har ett system som gör att en sida kanske inte får med alla sina uppdateringar i sina följares nyhetsflöde. Men det finns ett sätt att få alla de nyheter man vill ha från en sida, och det är att lägga till den i en ”intresselista”.

Om du vill vara säker på att inte missa våra nyheter och uppdateringar ska du göra så här:

 • Gå till vår Facebooksida
 • Håll muspekaren över Gilla-knappen nedanför bilden i sidhuvudet (”Like”-knappen på engelska)
 • Välj ”Lägg till i intresselistor” (”Add to Interest lists”)
 • Om du inte redan har en passande lista, skapa en som till exempel heter ”Kris”.
 • Listan hamnar i vänstermarginalen. Välj den varje gång du vill se alla våra uppdateringar!

Ungefär så här ska det se ut när du väljer listan (klicka på bilden för att se den större):

Obs! För att det här ska funka får du inte ha valt att dölja allt som publiceras via IFTTT-appen.

Om du undrar något är det bara att fråga i kommentarerna!

VMA vadå?

3 dec

Vi påminner alltid våra läsare om testet av utomhustyfonen, som utförs fyra gånger per år. Exempelvis i dag. Vet ni vilken tuta vi menar? Och i så fall, vet ni varför den används?

Genom åren har vi insett att många har hört tyfonen testas, men få vet vad den betyder. Tutan, ofta känd som Hesa Fredrik i folkmun, hänger ihop med uttrycket VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

VMA är ett varningssystem som används vid allvarliga händelser och stora samhällsstörningar. I år har det exempelvis använts när lut hamnade i dricksvattnet i Halland, när en bil körde in i en folkmassa på Borgholm och vid en stor brand i Halmstad. Händelserna kan variera.

Många av er förknippar säkert VMA med radio. Det beror på att ett viktigt meddelande till allmänheten bryter alla radiosändningar i Sverige. Meddelandet rullar också högst upp i tv-rutan på flera kanaler.

Följande radio- och tv-företag har överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om villkoren att finnas med som aktör i VMA-systemet:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

I VMA-kittet ingår också en utomhustuta som testas första helgfria måndagen i kvartalets sista månad. Vid en allvarlig händelse kan exempelvis räddningsledaren i en kommun välja att starta de här tutorna (här kan du se exakt vilka som har rätt att begära sändning av VMA), så att befolkningen hör dem. Det händer dock ganska sällan. Vanligast är att meddelandet bara går ut via medierna.

I närheten av kärnkraftverk ska invånarna kunna varnas både utomhus och inomhus. De som bor inom beredskapszonen får därför egna RDS-mottagningar avsedda för VMA-meddelanden.

Så. Efter 15 i dag, berätta gärna nedan: Hörde du tyfonen?

Du som vill veta mer kan läsa mer hos MSB och Dinsäkerhet.se.

Första adventstips: Minska risken för brand hemma

30 nov

I dag pushar vi gärna för vår systersajt Dinsäkerhet.se, som ger dig goda råd inför första advent.

Låt Anders Öfvergård, känd som arga snickaren, ta dig med på en rundtur i hemmet och visa vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och är en webbplats om risker och säkerhet som riktar sig till dig som privatperson.

Samverkansdag om hamnbranden i Halmstad

29 nov

Hej allihop!

I går var jag, Jeanna, i Halmstad på en samverkansdag om den stora branden som bröt ut där den 21 september i år. Känner ni inte till den kan ni läsa mer här och här. Över 350 personer från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter var på plats för att få veta mer om hur Halmstads kommun arbetat under den krisartade helgen.

Jag och kollega Marcus Årskog på Dinsäkerhet.se fick äran att prata om våra webbplatsen. Hela dagen filmades och finns här. Marcus och jag pratar en timme och 23 minuter in i eftermiddagspasset.

Jag tänkte också berätta kort varför Halmstads agerande under branden gynnade även oss.

Nyttan med snabb kommuninformation

Vid det här laget har många av oss hört talas om att det brann ganska rejält i Halmstad för drygt två månader sedan. Eftersom brandröken som i viss mån gick ut över staden var giftig berörde den många människor i närområdet. Flera Viktigt meddelande till allmänheten, så kallade VMA, utfärdades under helgen. Ett VMA är ett meddelande som går ut i radion och bryter alla sändningar vid en allvarlig händelse. Det rullar också högst uppe i bild på tv. Budskapet är ofta att allmänheten i ett visst område ska stanna inomhus och stänga sina ventilationssystem. I extraordinära fall, som hamnbranden i Halmstad, hörs även en signal i utomhustutorna. Läs mer här. För oss på Krisinformation.se är alla former av VMA:n tillfällen då vi agerar snabbt för att sprida vidare information från SOS Alarm och berörd kommun.

Orsaken till att många har hört talas om just den här branden, som uppstod i en lagerbyggnad med flertalet explosiva ämnen, är att Halmstads kommun delade information om händelsen på ett mycket snabbt och effektivt vis. De talade med media, publicerade på sin webbplats och förde dialog på Facebook och Twitter. Dessutom hann de med att direktsända från händelsen. Ett arbete som var mycket uppskattat bland både invånare och andra som följde händelsen på håll.

Kommunens handlingskraft uppskattades inte minst av oss på Krisinformation.se, som fick en mycket enkel uppgift när det gällde informationsspridning. Vi använder oss enbart av bekräftad myndighetsinformation i våra nyheter och ska alltid länka direkt till källan, den ansvariga myndigheten. Det fanns alltid uppdaterad information att hänvisa till i kommunens egna kanaler och därför kunde även vi snabbt servera våra läsare relevant och bekräftad information.

Och det är just det som är vår uppgift. Vi ska inte vara snabbast, men det vi säger ska vara sant och det MÅSTE komma från hästens webbmun. Samtidigt vet vi att de flesta kommuner sliter för att få ihop det som det är, inte minst under kris. Därför blir exempel som det här extra härliga att se. Tack Halmstads kommun för att ni underlättade för oss att genomföra vår uppgift den där helgen i september!

Hur kommunen arbetade får ni veta mer om i filmerna från igår.

Härlig torsdag, allihop!

/Jeanna