Förbered dig för höststormar

30 okt


Träd som fallit ned över järnväg vid en storm. Foto: Johan Eklund, MSB.

Nästan varje höst drabbas Sverige av stormar. Stormar i vårt land är nästan aldrig lika farliga som exempelvis de tropiska cykloner som drabbat Västindien och Mellanamerika i år. Men det kan ändå vara bra att se över sin egen beredskap för storm.  Stormar kan leda till att du måste klara dig en kortare eller längre period utan el, värme och vatten. Stormar kan också förstöra ditt hus eller annan egendom och leda till trafikproblem. Det är främst den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för räddningsarbetet i samband med stormar och oväder.

– Vi brukar få många larm om olyckor som orsakats av hårda vindar. Det är alltifrån lösa takpannor till omkullblåsta träd, lösa föremål eller byggnadsställningar som blåst omkull, berättar Madelein Nilsson som är stabschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

När en storm är i annalkande går SMHI ut med en stormvarning.  – Madelein Nilsson har några tips på hur man kan då kan förbereda sig.

  • Ta bort lösa föremål från trädgårdar, uteplatser och balkonger. Till exempel studsmattor, cyklar, krukor, soptunnor och andra föremål som kan blåsa iväg och ställa till skada.
  • Rensa dagvattenbrunnar från löv och skräp så att regnvatten fritt kan rinna undan.
  • Säkra byggnadsställningar så att inget löst material kan lossna och vålla skada.
  • Se över annan lös egendom kring ditt hus.


Madelein Nilsson, räddningstjänsten.

Stormar leder också ofta till strömavbrott som under höst- och vinter kan vara särskilt besvärliga på grund av mörkret och kylan. Men alla kan förbereda sig genom att ha rätt utrustning hemma, berättar Tony Abaji som jobbar på Energimyndigheten.
– Filtar, ficklampor, ljus, ett spritkök och en batteriradio är saker som alla kan behöva vid ett längre el- eller värmeavbrott. – Alternativa strömkällor för att kunna ladda mobiler och datorer kan också vara bra att ha, som solcellsladdare eller en powerbank. Vid omfattande strömavbrott kan det också bli svårt att få reda på vad som händer. Tony Abaji rekommenderar att du följer myndigheternas information via din lokala kanal i Sveriges Radio P4.
– Prata också med dina grannar för att få information om händelsen. Det är bra att ha tillgång till en batteridriven radio för att kunna ta del av information. En annan möjlighet kan vara att lyssna på radio i bilen, säger Tony Abaji. – Tänk också på att hjälpa varandra, speciellt de som behöver stöd för att klara sig själva till vardags.

Tony Abaji, Energimyndigheten.

Det finns också stor risk för att stormar ställer till det i trafiken. Träd kan till exempel blåsa ner över vägar och järnvägar. Rikligt regn kan leda till översvämmade vägar. I många fall kan det vara klokt att inte ge sig ut i trafiken. Följ de råd som polis och andra myndigheter går ut med. Om du är tvungen att köra bil, tänk förebyggande genom att exempelvis klä dig varmt och ha med dig vatten, filtar och reservbränsle.

Här kan du få mer information:

Krisinformation.se om stormar och oväder

Frågor och svar om stormar och oväder

SMHI om stormar i Sverige

Räddningstjänsten Stor Göteborgs råd vid stormar

Vem namnger stormar? (SMHI) 

DinSäkerhet.se om hur du förbereder dig för stormar

 

Så kommer du att märka av militärövningen Aurora

8 sep
Bild tagen vid tidigare tillfälle, Arméövning 15. Foto: David Gernes/ Försvarsmakten

Den 11 september inleds Aurora 17 som är den största militärövningen i Sverige på över 20 år. Fler än 19 000 svenskar deltar och även flera utländska förband från bland annat USA, Finland och Estland.

Under tre veckor i september pågår Försvarsmaktens övning Aurora och det kommer att både höras och synas. I övningsområdena kan det handla om lågflygande flygplan, svallvågor från fartyg eller begränsad framkomlighet i trafiken.
Övningen kommer att pågå på flera håll i landet, men framför allt vara koncentrerad till Göteborg, Mälardalen, Stockholmsområdet, Gotland och längs östkusten från Trosa ner till Oskarshamn.
– Eftersom det här är en övning som omfattar hela Försvarsmakten med flygplan, helikoptrar, fartyg, soldater på marken och stridsfordon, så kommer det så klart att höras och märkas. Det kommer att påverka trafiken på vägarna när vi förflyttar våra förband, säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

Vad gör ni för att minska störningarna då?
– Vi försöker informera så mycket som det bara går på olika sätt, i tidningar, skicka ut brev till vissa hushåll, prata med dig och informera Sveriges Radios trafikredaktion så att de kan ge korrekt trafikinformation.

Intervju med Jesper Tengroth, pressekreterare Försvarsmakten. Foto: Krisinformation.se

Övar på att en främmande makt anfaller Sverige

Aurora handlar om att Försvarsmakten ska öva sin förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Övningen inleds med att Sverige tar emot utländska förband i Göteborg inom ramen för värdlandsstöd, det vill säga man övar på att ta emot de länder som ska agera stöd för Sverige. Sedan ska förbanden transporteras till Mälardalsområdet och Gotland. Därefter är scenariot att en fiende luftlandsätter norr om Stockholm och Sverige måste försvara sig. Sedan blir det en gemensam kustförsvarsoperation längs med Östersjökusten i Södermanland. På Gotland blir det övning i strid och stridens konsekvenser med både militära och civila skador. Övningen avslutas i Södermanland.

Vad är syftet med övningen?
– I det senaste försvarsbeslutet så framgår det att Försvarsmakten ska öka sin operativa förmåga. För att vi ska kunna göra det så måste vi öva. I försvarsbeslutet framgår också att vi ska kunna försvara oss själva eller tillsammans med andra och därför är det också naturligt att vi bjuder in andra nationer till den här övningen, säger Jesper Tengroth.

Men försvaret ska alltså öva på att Sverige blir angripet av ett annat land. Är det ett realistiskt scenario, finns det risk för det?
– Man ska inte vara orolig för att det ska bli krig i Sverige i nästa vecka eller om en månad. Men ifall det värsta inträffar så måste vi vara redo. Det är ju precis som för räddningstjänsten, de måste också öva då och då. Ingen skulle ju vilja höra från Försvarsmakten att nu har det här inträffat, men det har vi inte övat på så det vet vi inte hur vi ska hantera. Alltså är det jätteviktigt att vi övar, men det betyder inte att man ska känna oro för att det ska bli krig.

Finns det någon risk att spänningar mellan länder ökar om man har en sådan här övning?
– Sverige måste få öva precis som andra länder måste få öva. Jag kan inte ta ställning till om andra länder ska tycka det ena eller det andra om våra övningar. För oss är det viktigt att vi övar och det är vår rätt att få göra det, säger Jesper Tengroth.

Fakta/ Aurora 17

När: 11-29 september
Var: Förband i hela Sverige är involverade, men mest berörda är områden i Mälardalen, Stockholm, Gotland och Göteborg.
Antal svenska deltagare: Ca 19 000 personer
Antal deltagare från andra länder: Ca 1 500 personer
Vilka deltar: Förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.
Källa: Försvarsmakten

Försvarsmakten: Här övar vi

Trafikverket: Trafikpåverkan under Försvarsmaktens övning Aurora 17

Sveriges Radios trafikredaktion

Spara

Fortsatt låga vattennivåer – juli blev ett bakslag

26 jul

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av landet. Det meddelar Sveriges geologiska undersökning, SGU, som på onsdagen kom med sin månadsrapport om grundvattennivåer för juli. Men än kanske vi inte fullt ut har sett konsekvenserna av vattenbristen, som brukar bli mest kännbara i slutet av sommaren.

Grundvattennivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, enligt SGU:s senaste mätningar. Stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland har nivåer som är mycket lägre än normalt för årstiden.
– Det ser vi som ett allvarligt läge och det gör att man måste vidta åtgärder och ha viss beredskap i olika områden, säger Nils Ohlanders, statsgeolog på SGU.

I norra Norrland har däremot grundvattennivåerna stigit på en del platser på grund av regn och snösmältning.

Nu riskerar även Stockholms län vattenbrist

SMHI och SGU har utfärdat ”Risk för vattenbrist” för 18 av Sveriges 21 län (i vissa fall för delar av länen). SMHI följer läget avseende ytvatten (sjöar och vattendrag) medan SGU bevakar grundvattennivåerna. Den här veckan (v. 30) tillkom Stockholms län som riskområde, vilket beror på låga nivåer i vattendrag i norra länet.
– Det gäller ju då främst avrinningsområdena Skeboån och Norrtäljeån, som ligger nordost om Stockholm. Så det handlar inte om Stockholms stad som tar sitt vatten från Mälaren där vattentillgången fortfarande är god, även om nivån är låg där med, säger Jonas Olsson, vakthavande hydrolog på SMHI.

Bakslag i juli

SMHI noterar också i den senaste nulägesbilden att flödena gällande sjöar och vattendrag är fortsatt låga i landets södra och mellersta delar. Hjälmaren ligger på en rekordlåg nivå och även i Vättern är nivån låg. Den tillfälliga återhämtningen som skedde i juni tack vare regn har avstannat och risken för vattenbrist har åter ökat något.
– Hittills i juli har det kommit mindre eller mycket mindre regn än normalt, så då har det blivit ett bakslag, säger Jonas Olsson.

Vilka blir värst drabbade vid en eventuell vattenbrist?
– Det är de som har egen brunn och egen vattenförsörjning. De har ofta inte samma möjligheter att planera sin vattenförbrukning och kan få uppleva att det plötsligt sinar. Särskilt kännbart kan det vara om man är lantbrukare och har ett större beroende av vatten för sin överlevnad och sin ekonomi, säger Nils Ohlanders på SGU.

Men några allvarliga konsekvenser av vattenbrist har han inte hört talas om ännu.
– Mest konsekvenser blir det ju i slutet av sommaren när nivåerna är som lägst, så i augusti-september kommer det ju att vara ännu värre och då är det störst risk att brunnar sinar.

Så vi kanske inte har sett konsekvenserna fullt ut än?
– Nej, det blir ju som värst i slutet av sommaren, säger Nils Ohlanders.

Risk för vattenbrist – följ läget på krisinformation.se

Så kan du spara vatten – experten tipsar

8 jun

Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten. Foto (endast bilden till höger): Havs- och vattenmyndigheten.

Vattenbrist hotar stora delar av Sverige inför sommaren, så nu gäller det att spara vatten. Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten ger tips och reder ut begreppen.

Låga grundvattennivåer och små vattenflöden gör att det kan bli brist på vatten framöver. I maj gick därför åtta myndigheter och länsstyrelserna ut med en gemensam uppmaning om att spara vatten.
– Får vi en torr sommar likt den vi hade 2016 så finns risk att många drabbas av problem med vattenförsörjningen, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten. Förut har vi ju pratat om risk för översvämningar i Sverige, men vi har sällan eller aldrig pratat om torka. På det viset är detta en unik situation.

Östra Sverige särskilt utsatt

Östra Sverige upp till mellersta Norrland (från Blekinge till Västernorrlands län) samt de inre delarna av Götaland är särskilt utsatta områden, även om lokala variationer förekommer. I de områdena anser Havs- och vattenmyndigheten att man ska vara sparsam med vattnet även om det inte råder bevattningsförbud. Därför bör man till exempel inte fylla poolen eller vattna sin trädgård där.
– Nej, det skulle jag rekommendera att man inte gör. Det gäller att spara så mycket som möjligt, säger Lennart Sorby.

Så det är bara att låta trädgården torka?
–  Ja, i stort sett. Du kan ju samla upp regnvatten från takrännor och försöka hushålla med det.

Det kan dröja länge innan vi får en ordentlig påfyllning.

Tror du att folk förstår hur allvarlig vattensituationen är?
– Efter sommaren 2016 tror jag att man förstår det. Det som är lite svårare är att när det kommer ett lågtryck med regn så tror många att det har repat sig. Men så är inte fallet. Sommartid sugs mycket vatten upp av växtligheten, och dessutom är avdunstningen större när temperaturerna är höga, säger Lennart Sorby.

Vilka är dina bästa tips för att spara vatten i vardagen?
– Det kan ju gälla att duscha kortare, inte bada och inte vattna i trädgården. Fundera över hur din situation ser ut och vad du kan ändra på, för det kan dröja länge innan vi får en ordentlig påfyllning.

Bevattningsförbud

I maj månad hade flera kommuner utfärdat bevattningsförbud, exempelvis i Ronneby, Tanum, Södertälje och Nykvarn. Det är kommunerna som kan utfärda bevattningsförbud, och det gäller då den kommunala vattenförsörjningen. Exakt vad bevattningsförbudet innebär kan variera lokalt. Även länsstyrelser kan lägga rekommendationer om att inte ta ut vatten från sjöar och vattendrag.

Eget ansvar för enskild brunn

Fastighetsägare som har enskild brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Är det låga grundvattennivåer generellt behöver den som har egen brunn vara sparsam.

Att köpa vatten kan bli både besvärligt och dyrt.

– Det gäller att hålla koll på vattennivån i sin brunn. Det är bra att minska den onödiga vattenanvändningen, så att man får det man behöver till att dricka och tvätta sig. Alternativet blir kanske att man kör brunnen torr så att man måste köpa vatten, och det kan bli både besvärligt och dyrt, säger Lennart Sorby.

Vad gör jag om vattnet tar slut i en enskild brunn?
– Det beror på vad som gäller där man bor. Endera får man fråga sina grannar om de kan dela med sig eller höra med kommunen om de tillhandahåller vatten. Men det kan vara svårt att lagra de mängder man behöver. Dunkar kanske räcker kanske för en dag eller två, men för en längre period kan man ju behöva mer vatten. Det är inte så att det finns en reservtank någonstans till alla svenskar.

Det här kan mycket väl bli en normal situation om 50-100 år.

Finns det en koppling mellan vattenbristen och klimatförändringarna?
– Ja, alla är väl överens om att det finns en sådan koppling, men om just den här händelsen i år har med det att göra det är svårt att säga. Hur mycket som är allmän klimatpåverkan och vad som är enskilda svängningar i vädret är svårt att säga över en så kort period. Men det är ju det här vi är rädda för, att vi får torrare somrar i östra Sverige. Det här kan mycket väl bli en normal situation i ett perspektiv om 50-100 år. Men att säga att situationen just nu beror på klimatet ska vi nog undvika, säger Lennart Sorby.

Fakta/vattensmarta tips

  • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
  • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
  • Diska inte under rinnande vatten.
  • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt. Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
  • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Tanums kommun.

Att möta rykten med bekräftad information

26 apr

Det har nu gått en tid sedan attentatet i Stockholm den 7 april. Då sökte många bekräftad information om vad som hade hänt. Samtidigt spreds rykten om skottlossning snabbt. Här berättar vi om hur vi på redaktionen resonerade kring ryktesspridningen den kvällen.  

– Är det säkert för mig att gå hem genom centrala Stockholm nu?

Den frågan fick vi många gånger under eftermiddagen och kvällen den 7 april. Frågan var rimlig. Det hade nyss skett ett terrorattentat mitt i centrala Stockholm.

Det enklaste hade varit att svara: ”Nej, det förekommer ingen skottlossning vid Fridhemsplan”. Men hur skulle vi kunna garantera att ingen sköt vid Fridhemsplan eller någon annanstans i Stockholm?

det är du som måste fatta beslut om du ska gå hem

Vi kunde naturligtvis inte garantera någons säkerhet. Vad Krisinformation.se och andra aktörer, i det här fallet främst Polisen, kan göra är att hjälpa dig att fatta ett välinformerat beslut. För det är du som måste fatta beslut om du ska gå hem genom centrala Stockholm eller inte. Vi kunde bara svara att det enligt Polisen inte fanns några uppgifter som tydde på fler attentat.

Vid attentat eller stora olyckor finns det inte svar på alla frågor.

Vissa generella råd kan vi ge. Vi kunde skriva: ”Det bästa du kan göra nu är att hålla dig lugn, respektera avspärrningarna och följa information från bekräftade källor”.

Men det var omöjligt att svara på frågan om du skulle hinna till dagis och hämta innan stängningsdags och om förskolan höll öppet extra länge, till dess att alla föräldrar hunnit hämta.

rykten sprids snabbt och når många

Det skapades rykten under händelsen. Underligt annars. Så har skett i alla tider. Vad som är nytt för vårt decennium är att rykten sprids så snabbt och når så många via sociala medier. Men med samma metod kan man ju också sprida bekräftad information och goda råd. Och det gjorde vi och många andra, både ansvariga aktörer och privatpersoner. I ett högre tempo än vi gjort vid tidigare händelser. Men detta hade vi inte kunnat göra om inte Polisen och andra ansvariga löpande hade försett oss med bekräftad information.

Men när man bemöter rykten och falska uppgifter får man vara försiktig. Genom att upprepa ryktet som man vill dementera kan man förstärka det.

Upprepa inte rykten

Vi ville därför inte gå ut på sociala medier med ”Det förekommer rykten om skottlossning vid Fridhemsplan i Stockholm. Polisen kan inte bekräfta detta”. Risken är att många läsare bara minns ordet skottlossning och att Krisinformation.se, som förmedlar bekräftad information, twittrat om detta. Det bästa sättet är alltså att försöka dementera ryktet utan att upprepa det. Det gjorde vi genom att uppmana att inte sprida rykten. Våra råd om hur man uppför sig i sociala medier vid en händelse spreds också till hundratusentals.

Våra viktigaste råd var att inte sprida rykten och att inte lägga ut bilder på drabbade. Men vi var på inget vis först med de uppmaningarna. Vi såg flera inlägg där privatpersoner vädjade om återhållsamhet, inlägg som delades av många.

När det blev känt att många skulle få svårt att ta sig hem eftersom kollektivtrafiken i stora delar Stockholm stängts dök #openstockholm upp i flödena, hashtaggen där stockholmare bjöd in de som hade svårt att ta sig hem efter attentatet. En kopp kaffe eller ett mål mat, någonstans att sova eller kanske bara lite samvaro i stund som kändes svår för många. #openstockholm visade hur privatpersoner tog ansvar när samhällets resurser var ansträngda.

Här visade många människor en vilja att delta. Det tycker vi är bra.

 

 

Problem med kraschar i krisinfo-appen

8 apr

Igår, fredagen den 7 april, fick vi stora problem med ios-versionen (iphone och ipad) av vår nya applikation för krisinformation. Nyheter kom inte ut som de skulle och under kvällen slutade appen helt att fungera för många användare. Med tanke på den fruktansvärda attack som gjordes i Stockholm city var det en mycket dålig dag att inte kunna tillhandahålla snabb och bekräftad information till våra läsare.

Utvecklarna hittade snabbt problemet och en ny version skapades under natten till lördagen. Nu, lördag klockan 11, har den nya versionen just släppts för godkännande av Apple. Så snart de ger oss okej kommer den nya versionen ut, men tyvärr är detta en process som ofta tar flera dagar. Vi gör allt vi kan för att skynda på.

Vi beklagar givetvis att vi har tillhandahållit en app som inte håller vad den lovar, i just den situation då den behövs som allra mest. Tills vidare hänvisar vi till våra andra kanaler:
www.krisinformation.se
twitter.com/krisinformation
www.facebook.com/krisinformation

UPPDATERING 20/4:
Fredagen den 14 april godkändes den nya versionen av vår app av Apple. Därmed ska problemen vara lösta. Glöm inte att uppdatera appen!

/Redaktionen för Krisinformation.se

Vattenbrist kan drabba fler områden i år

28 mar
Vattendunkar i bil. Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Låga grundvattennivåer gör att vattenförsörjningen kan vara i farozonen på många håll i Sverige. Stora mängder nederbörd behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren, berättar Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökningar, SGU.

– Läget är besvärligt och det är risk för problem i stora delar av Götaland, Svealand och de sydöstra delarna av Norrland där det är mycket låga grundvattennivåer just nu. Det har inte kommit tillräckliga snömängder och därmed ingen påfyllning av grundvattnet.

Vattennivån i brunnen kan bli för låg

Vad kan det här innebära för allmänheten?

– Det kan framförallt drabba den som har egen brunn och särskilt dem som har haft problem tidigare. Vattennivån i brunnen kan bli för låg så att det inte går att få upp vatten. Lantbrukare med egen brunn och många djur kan få stora problem. När det gäller det kommunala vattnet så brukar systemet klara av kortare perioder med låga grundvattennivåer. Men förra sommaren hade ju exempelvis Öland stora problem med det kommunala vattnet, där var man tvungen att bygga en extra ledning med vatten och bygga ett avsaltningsverk för att klara vattenförsörjningen. Det finns även andra kommuner i landet som inte har någon reservkapacitet för vatten. En konsekvens kan ju också bli att det införs bevattningsförbud i flera kommuner.

Hur kan man förbereda sig för eventuell vattenbrist?

– Om man har egen brunn är det extra viktigt att se över att den är rensad, spolad och att trycket är som det ska. Det går också att göra brunnen djupare om det skulle behövas. Håll koll på vattenläget på Sveriges geologiska undersökningars webbplats sgu.se.

 I år berörs ett större geografiskt område

Bo Thunholm, SGU. Foto: Julio  C Gonzalez.

Hur mycket allvarligare är läget nu jämfört med förra året?

– Läget var värre förra året, men då i ett begränsat område. Nu är det inte lika låga nivåer, men det berör ett större geografiskt område. På Öland och Gotland är läget mycket bättre nu, bland annat på grund av att det kom mycket regn där i höstas.

Hur mycket nederbörd behövs för att läget ska förbättras?

– Det behövs mer nederbörd än normalt innan den varma perioden kommer i maj. Då börjar växterna, som tar en del vatten, vakna till liv. Det är före den varma perioden som största delen av grundvattnet bildas. Det är bara att hålla tummarna.

Fram med batteriradion – nu testar vi samhällets beredskap i kris!

2 mar

Kassettbandspelare med FM-radio. Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Kassettbandspelare med FM-radio. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

En kraftig storm drar in och träd faller över elledningar och vägar. Du blir fast hemma utan internet, ström och kontakt med telefonnätet. Hur gör du för att få information?

Enkelt. Du tar fram en batteridriven radio och rattar in din lokala P4-kanal. Faktum är att du varken behöver någon vevradio, solcellsvariant eller bil för att kunna lyssna på radio utan el. Det räcker gott med några (eller kanske helst ett litet lager av) batterier och en helt vanlig FM-apparat. Kanske skönt att höra, i dessa tider av preppning och krislådepackande.

…fler än de som lyssnar på Sveriges Radio ska kunna få meddelandena.

Och det bästa: viktiga meddelanden till allmänheten (VMA) går inte bara ut i Sveriges Radios kanaler, utan de bryter också vissa privatradiokanalers sändningar så att fler än de som lyssnar på Sveriges Radio ska kunna få meddelandena.

Radion har ett särskilt ansvar
Alla Sveriges Radios kanaler har krav på lång uthållighet vid till exempel ett strömavbrott eller andra svåra påfrestningar på samhället. I en kris eller en större störning har de 25 lokala P4-kanalerna särskilt ansvar att informera allmänheten. Själva sändarsystemet är också byggt för att klara påfrestningar.

Men glöm inte, vi pratar om FM-radio nu. De strömmade sändningarna (de du lyssnar på via en hemsida eller app i mobilen, alltså) har inte samma höga krav på sig.

Om du inte har någon FM-radio hemma redan föreslår vi att du går ut och skaffar en nu. De behöver vare sig kosta så mycket eller ta så stor plats. Du kan till exempel använda batterier i många klockradioapparater, som ofta finns att hitta för en billig peng.

Test på måndag
Och ja, vi har en baktanke med att skriva om det här just i dag. Vi vill nämligen gärna att du testar din nya radio redan på måndag, för då bidrar du samtidigt till samhällets krisberedskap. Klockan 19 på måndagskvällen testar nämligen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om varningen Viktigt meddelade till allmänheten bryter sändningarna som den ska hos de privata radiokanalerna.

Om du lyssnar på valfri privat kanal (inte Sveriges radio!) på din FM-radio på måndag klockan 19 kan du hjälpa oss att ta reda på om det funkar hos just den kanalen. Det enda du behöver göra, förutom att slå på radion, är att fylla i vårt formulär (den här länken skickar vidare till en annan sida fram till måndag kväll då den kommer att hjälpa dig helt rätt) och svara på om du hörde meddelandet eller inte samt vilken kanal du lyssnade på.

När du skickar in ditt svar har du bidragit till en bättre beredskap i samhället och kan se i realtid hur andra svarar på vår resultatkarta. Klockan 19 på måndag den 6 mars, alltså.

Tack!

Om råd vid attentat

25 nov

attentat-3

Krisinformation.se har i samarbete med MSB tagit fram råd till allmänheten vid attentat. Råden är skapade för dem som hamnar i situationer där gärningsmän riktar våld mot människor i en offentlig miljö. Här berättar Stefan Anering på MSB om bakgrunden till råden.

Om man skulle hamna i en situation där man riskerar att utsättas för våld bör man försöka att sätta sig själv i säkerhet, skapa en överblick av vad som hänt och sätta mobiltelefonen på ljudlöst. Man bör följa polisens och räddningstjänstens uppmaningar, hjälpa dem som behöver hjälp och varna dem som befinner sig nära. Läs råden på Krisinformation.se

stefan-2
Stefan Anering, biträdande enhetschef på avdelningen för utveckling av samhällsskydd, enheten för brand- och olycksförebyggande arbete på MSB. Stefan är också MSB:s representant i referensgruppen hos Samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Vilka situationer är de här råden utformade för?
De här råden är utformade för situationer när en eller flera gärningsmän använder sig av dödligt våld, mot människor i en offentlig miljö i Sverige. Råden är främst riktade till den som befinner sig mitt i situationen eller i den absoluta närheten. Våldet kan vara till exempel att någon skjuter, använder kniv eller sprängämnen för att skada andra. Det finns mer detaljerade råd i bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Men vi har valt att hålla råden på en övergripande nivå, både för att inte låsa oss vid en specifik typ av händelse och för att betona att det är viktigt att individen tar ansvar och agerar utifrån situationen.

Varför kommer MSB med de här råden?
Vi vill att människor ska vara medvetna om att det här kan hända och att man kan förbereda sig för sådana situationer. Är man förberedd kan man minska risken att skadas och man kan också ha möjlighet att hjälpa andra. Vi vill att människor har funderat på detta och förberett sig så att man vet hur man kan agera till dess att hjälp anländer. Vi har också upplevt att det finns en efterfrågan från allmänheten på den här typen av information med tanke på det som hänt i till exempel Paris, Nice, Bryssel och i Tyskland. Vi får inte heller glömma att vi haft attentat även i Sverige, på Bryggargatan i Stockholm julen 2010 och attentatet på Kronans skola i Trollhättan 2015.

Vi vill att människor har funderat på detta och förberett sig

Varför är råden så allmänt hållna?
Det är väldigt svårt att gå in på detaljer eftersom man inte kan förutspå hur situationen ser ut i förväg eller vad som är det bästa handlingsalternativet för den som drabbas. Med råden ger vi exempel på hur man kan agera, sedan är det individen som måste avgöra om det i en situation är bäst att till exempel gömma sig, fly eller i vissa fall försvara sig.

Ska man behöva vara rädd?
Rädsla är en känsla och vi människor reagerar olika och så är det bara. Däremot är det bra att vara förberedd på olika situationer som kan uppstå och lära sig mer om hur man kan skydda sig och sina närmaste i sådana situationer.

Finns liknande råd hos andra svenska myndigheter?
Polisen har tagit fram egna råd till allmänheten. Vi har tagit fram våra råd utifrån MSB:s uppdrag inom krisberedskapen. MSB, Polisen och Skolverket har även gett ut en skrift om hur man kan agera vid väpnat våld. Den skriften är riktad till skolpersonal.

Tema krisberedskap: Om krisen kommer

16 nov

checklista-3
Den som förbereder sig för en kris ökar sina chanser att klara sig jämfört med den som inte har gjort det. Krisinformation.se har därför samlat länkar till några viktiga tips om hur du kan höja din egen krisberedskap inom några olika områden. 
 

Sidan Om krisen kommer har skapats för att samla information om vad man själv kan göra för att förebygga kriser. Informationen vi hänvisar till kommer från ansvariga aktörer i krishanteringssystemet, eftersom det ingår i vårt uppdrag att hjälpa till att sprida sådan information.

Livsmedel, dricksvatten och värme
Som vi tidigare skrivit om här på Krisinfobloggen, är det bra att förbereda sig med tillgång till mat och vatten, värmekällor, batteriradio och ficklampor med extra batterier och annat i en krislåda. Men det kan också vara viktigt att förbereda sig så att man har tillgång till information eller har vissa kunskaper som underlättar i en kris.

Vad man kan behöva känna till
Under epidemier till exempel kan det vara bra att känna till hur smittspridning sker, för på så sätt minskar risken att smittan sprids och drabbar många människor. Det är alltid bra om du känner till vad du bör göra vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA och att du vet vilka samhällets viktigaste telefonnummer är. Om varken telefoni, internet eller radio skulle fungera kan det vara bra att veta var kommunens resurser finns, som värmestugor och trygghetspunkter eller informationstavlor.

hur människor agerar i krissituationer

Om krisen kommer tar också upp hur du ökar din beredskap mot strömavbrott, telestörningar och hur du kan förbereda dig för stormar och oväder.

poddcast_liggandeVi har också en länk till MSB:s podcastserie Om krisen kommer. Podcasten tar bland annat upp hur en utrymning går till, hur människor agerar i krissituationer, grunderna för en god hemberedskap, propaganda på internet och mycket annat.

Krisinformation.se hittar du fler tips om krisberedskap och länkar till information från de ansvariga i krishanteringssystemet.

Finns det något annat du tycker att man kan behöva känna till inför olika sorters kriser? Tipsa oss gärna

 

/Redaktionen, Krisinformation.se