Tillfälligt avbrott

Du har kommit till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tillfälliga webbplats. Den tillfälliga webbplatsen innehåller centrala kontaktuppgifter och länkar till webbaserade tjänster. Du hittar även länkar till MSB:s övriga digitala kommunikationskanaler.

MSB i sociala medier

Om MSB behöver nå ut med viktig information under den tid som webbplatsen inte är tillgänglig kan vi använda våra sociala mediekanaler Twitter och Facebook. Följ oss gärna. Vi har också möjlighet att kommunicera genom Krisinformation.se som drivs av MSB.

Facebook: www.facebook.se/MSBse
Twitter: www.twitter.com/MSBse

Krisinformation.se – samlad krisinformation från myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Vid en kris eller större händelse där allmänheten behöver information från myndigheter hänvisar vi till myndigheternas gemensamma webbplats Krisinformation.se, som dygnet runt kan förmedla information från myndigheter och andra ansvariga aktörer till allmänheten under stor händelse eller kris.

Webbplats: www.krisinformation.se
Twitter: www.twitter.com/krisinformation
Facebook: www.facebook.com/Krisinformation

113 13 – informationsnummer vid kris

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.