Kontaktinformation

Telefonväxel: 0771-240 240
Direktnummer till handläggare: 010-240 XX XX
Fax: 010-240 56 00
E-post: registrator@msb.se

MSB i sociala medier

Facebook: www.facebook.se/MSBse
Twitter: www.twitter.com/MSBse
Youtube: www.youtube.com/user/MSB

Tjänsteman i beredskap (TiB)

TiB-funktionen är myndigheters kontakt in till MSB i akuta situationer och är tillgänglig dygnet runt. MSB:s TiB kontaktas via SOS Alarm AB.
Allmänhet hänvisas vid kris till Krisinformation.se eller informationsnumret 113 13.

Telefon: 054-150 150

MSB:s Presstjänst

MSB:s presstjänst är en tjänst för journalister och kan nås dygnet runt.
Telefon: 010-240 44 44
E-post: kommunikation@msb.se
Allmänhet hänvisas vid kris till Krisinformation.se eller informationsnumret 113 13.

Rakel kundstöd

Telefon: 010-240 44 60
E-post: kundstod.rakel@msb.se

Krisinformation.se – samlad krisinformation från myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten under en stor händelse eller kris.

Webbplats: www.krisinformation.se
Twitter: www.twitter.com/krisinformation
Facebook: www.facebook.com/Krisinformation